Cykloobousměrky jsou pro cyklisty bezpečné. Tvrdí to data z pražských ulic.

Kolo Aktuálně
29. 6. 2020 Ondřej Běnek, David Horatius
Cykloobousměrka Radomská, autor: Václav Kříž
Cykloobousměrka Radomská, autor: Václav Kříž

I když je, vzhledem k různým poměrům přepravních výkonů, nemožné přesně vyčíslit poměr nehodovosti v jednosměrných úsecích komunikací na celkovém počtu evidovaných nehod, je z dostupných údajů zřejmé, že cykloobousměrky nejsou rizikovým prvkem z pohledu celkové nehodovosti a nejsou ani rizikovým místem pro cyklisty v protisměru.

Celých 86,5 % nehod v jednosměrce s účastí jízdního kola připadá na ty cyklisty, kteří jedou po směru aut a to za situace, kdy podíl jízdy kol ve směru a v protisměru byl na cyklisty nejvyužívanějších jednosměrných komunikacích vyrovnaný. To vyvrací často zmiňovaný mýtus, že cykloobousměrky (povolený obousměrný provoz cyklistů na jednosměrné komunikaci) jsou pro cyklisty jedoucí v protisměru nebezpečné. Vyplývá to z dat, která zpracoval Magistrát hl. m. Prahy za období 2007 - 2018.

Policie ČR veřejně zpřístupňuje data o všech nehodách v ČR, vč. charakteristiky nehodového děje. Magistrát hl. m. Prahy disponuje daty o intenzitách průjezdu cyklistů jednotlivými ulicemi, vč. jejich směru.

Stačilo data vzájemně porovnat a je zřejmé, že umožnění jízdy v protisměru cyklistům v jednosměrkách je vykročení správným směrem. Pouhých 13,5 % nehod s cyklistou zde totiž připadá na jízdní kola v protisměru, i když v kritických úsecích projíždí v protisměru 45,6 % všech cyklistů, a to téměř ve 2/3 z nich dosud nelegálně. Řidiči proto ani oficiálně neví, že se zde cyklista v protisměru často objeví a nepočítají s ním!

Vysvětlení nízké nehodovosti je však nasnadě: účastníci silničního provozu o sobě při protisměrné jízdě navzájem vědí. Vidí se a snadno přizpůsobí svou jízdu okolnostem, což je vždy základ bezpečné jízdy.

SPORY O CYKLOOBOUSMĚRKY A DŮSLEDKY JEJICH EXISTENCE

Proč jednosměrné komunikace existují? Jedná se o opatření zavedené často za účelem vzniku nových parkovacích míst pro auta nebo omezení tranzitu motorové dopravy obytnými oblastmi. Bohužel však současně omezují cyklisty, kteří velké parkovací místo nepotřebují, ani neškodí svému okolí emisemi či hlukem.

Cyklisté naopak oceňují město krátkých vzdáleností i jízdu zklidněnými komunikacemi. Pohybují se vlastní silou, s nižší průměrnou rychlostí a objízdná trasa, která je delší a často vede na frekventovanou křižovatku nebo rušnou komunikací, pro ně není vhodná. Navíc, pokud na těchto komunikacích nebo křižovatkách není pro cyklisty vyznačena infrastruktura, sdílí prostor s dalšími druhy dopravy, což na vytížených komunikacích není ideální stav.. Na téma cykloobousměrek bylo vytvořené krátké kreslené video z dílny Čistou stopou Prahou.

V Česku jde přitom o velmi aktuální téma a spory nalezneme nejen v Praze, ale také v Brně a dalších větších městech. V Karlíně zrušila městská část roku 2016 část cykloobousměrek, které byly v provozu od roku 2012. Soud ale rozhodl, že byly zrušeny nezákonně a celá kauza se propisuje až do současnosti. Obdobná opatření navrhly úřady jiných měst, narazily však na odpor cyklistů i spolků. V Brně Krajský soud rozhodl, že město nedokázalo podložit návrh na zrušení možnosti vjíždět v protisměru do vybraných ulic z důvodu bezpečnosti argumenty.

I PRAHA MŮŽE PŘIDAT

Magistrát eviduje 306 různých jednosměrných úseků s intenzivním provozem cyklistů v protisměru. V Praze v nich bylo v období 2007 – 2018 zaznamenáno 52 nehod s účastí cyklisty. I když v protisměru tudy projede 46 % ze zaznamenaného počtu cyklistů, měli zde cyklisté jedoucí v protisměru jen 7 nehod... Pouze v 36 % dotčených úseků je přitom provoz cyklistů v obou směrech povolen. Co to znamená?

Praha by měla pro cyklisty zobousměrnit výrazně větší počet ulic. Můžeme samozřejmě vinit cyklisty z prosté neukázněnosti, pravdou však je, že cyklisté nejezdí v protisměru bezdůvodně. I z pohledu motoristů mají cykloobousměrky svůj význam. Cyklisté pak nekomplikují situaci v rušných križovatkách, nebrzdí provoz na hlavních ulicích plných aut a nepřekvapí motoristy v místech, která mohou být bez cyklopruhů a dalších dopravních opatření pro provoz cyklistů skutečně nebezpečná. Data nyní potvrzují, že intuice cyklistů je správná. Nehody aut s cyklisty v protisměru prakticky nejsou v jednosměrkách evidovány. Pokud už dojde ke kolizi či konfliktu, obejde se bez následků na životě a zdraví i bez vyšší hmotné škody a cyklisté se zde cítí bezpečněji právem.

Na grafu níže je znázorněna situace v oblasti zřizování cykloobousměrek v jednotlivých městských částech.

DOBRÁ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že cykloobousměrky jsou účinným a bezpečným nástrojem na podporu cyklistiky ve městech. Dobré zkušenosti s nimi mají v Belgii, Německu, i Francii. V Belgii dokonce (až na výjimky) musí správce komunikací obousměrný provoz cyklistů umožnit a studie (BIBSP – Belgický institut pro bezpečnost silničního provozu) z roku 2008 - 2010 ukazuje, že riziko nehody se zvyšuje spíše s rostoucím počtem aut a zvyšující se rychlostí, než s cykloobousměrností.

Šlápne do toho Praha správným směrem?

Logo DataJournalism.com
Tento článek je sepsán podle principů a etických zásad datové žurnalistiky, kterou prezentuje portál DataJournalism.com. Proto přikládáme také tzn. otevřená data a rádi bychom povzbudili každého, kdo v článku nalezne chybu, nebo nepřesnost, aby nás na to upozornil. Rádi zajistíme nápravu. Kontaktní e-mail: info@cistoustopou.cz