Křižovatkou na kole: Jak projet správně a bezpečně?

Kolo Aktuálně
3. 7. 2018 Čistou stopou Prahou
Cyklista na předsunuté stopčáře čeká na zelenou.
Cyklista na předsunuté stopčáře čeká na zelenou. Foto: Václav Kříž

Světelná signalizace má účastníkům silničního provozu ulehčit průjezd křižovatkami, pro cyklisty však velké křižovatky se semafory mohou představovat skryté riziko. V Praze jim proto na nich jízdu usnadňují již téměř tři stovky tzv. stopčar. 

Aby světelná křižovatka  splňovala svůj účel, je třeba nejen příznivé infrastruktury a vhodných podmínek pro motoristy i pro cyklisty, ale také ohleduplných řidičů, kteří dodržují pravidla silničního provozu. A jak tedy projet na kole světelnou křižovatkou bezpečně?

STOPČÁRY JAKO BEZPEČNOSTNÍ PRVEK

Velké křižovatky, kterými denně projede několik desítek tisíc aut, musí být navrhovány tak, aby zdůraznily, že vozovkou projíždí i cyklisté – ti nesmí být provozem ohroženi. Často se v takových případech využívají vymezené prostory pro cyklisty, takzvané předsunuté stopčáry, které mají cyklistům pomoct bezpečně projet křižovatkou.

Jedná se o zhruba tři až pět metrů velký prostor, který se nachází před křižovatkou v čele jízdního pruhu v těsné blízkosti semaforů. Prostor je vždy označen piktogramem jízdního kola a může, ale nemusí být červeně podbarven. Je určen výhradně cyklistům, takže motorová vozidla do něj nesmí zasahovat.

V Praze je zatím 297, k nimž se sjíždí na 1200 cyklopruhů

VÝHODY PŘEDSUNUTÝCH STOPČAR

Předsunuté stopčáry umožňují cyklistům zařadit se do čela řady stojících nebo pomalu jedoucích aut, kterou mohou opatrně objet. Zařazení se do tohoto prostoru má pro cyklisty i motoristy hned několik výhod.

Cyklisté si mohou pohodlně najet do pozice, ze které se jim bude nejlépe pokračovat v dalším směru jízdy, a nemusí se tak obávat přejíždění z pruhu do pruhu či odbočování mezi rozjíždějícími se auty. Díky tomu, že do křižovatky vjedou jako první, zároveň mají jistotu, že ji zvládnou bezpečně opustit ve vymezeném čase, který je primárně nastaven pro průjezd motorových vozidel. Ostatní řidiči pak mají cyklisty díky jejich postavení neustále na očích, což snižuje riziko případné srážky.

Kromě toho mají stopčáry i nespornou zdravotní výhodu: jelikož se cyklisté řadí před auta, nemusí vdechovat nepříjemné exhalace z výfuků.

HLAVNÍ JE BÝT NA OČÍCH

Bohužel povědomí o existenci a účelu předsunutých stopčar není mezi účastníky provozu stále příliš velké a řada z nich netuší, jaké se k nim vážou dopravní předpisy. Pravidla jejich využívání přitom nejsou nijak složitá.

Základem je postavit se do pozice, která nejlépe odpovídá směru jízdy, kterým chcete za křižovatkou pokračovat dál. Pokud chcete křižovatku projet rovně nebo odbočit vpravo, měli byste zůstat v pravé polovině vymezeného prostoru. Pro odbočení vlevo je vhodnější zastavit v levé části předsunuté stopčáry na úrovni řidiče vozidla stojícího za vámi. Zároveň je potřeba kolem sebe vždy nechat dostatek místa tak, aby se do vymezeného prostoru mohli zařadit i případní další cyklisté.

KE STOPČÁŘE NEJEĎTE ZA KAŽDOU CENU

K předsunuté stopčáře vás často navede cyklopruh nebo cyklopiktokoridor, nemusí tomu tak ale být vždy. Často proto záleží na prostoru, který vedle sebe k předjetí nechají ostatní řidiči. Z toho důvodu je důležité být neustále ostražitý, důkladně zvážit, zda je na silnici dostatek místa pro průjezd, a předvídat možné dopravní komplikace. Může nastat situace, kdy se auta pohybují rychleji, a jejich řidiči tak snadno ztratí přehled o tom, co se děje po boku jejich vozidla.

V takovém případě se kolonu nesnažte předjet za každou cenu. Pokud by totiž auto chtělo odbočit vpravo, mohlo by do vás narazit.

RYCHLÝ ROZJEZD

V momentě, kdy se na semaforu rozsvítí zelená, se snažte co nejrychleji vyrazit z místa, abyste zbytečně nezdržovali ostatní vozidla, která chtějí křižovatku projet. To platí hlavně v případě, kdy za vámi stojí hodně aut. Odlišná může být situace, kdy je za vámi aut jen pár – zde může být mnohdy výhodnější, pokud vás auta předjedou už v prostoru křižovatky, kde je více místa.

Cyklista na předsunuté stopčáře čeká na zelenou.
Ilustrační foto: MHMP.

A CO KDYŽ MŮJ PROSTOR UŽ ZABÍRÁ VOZIDLO?

Ne všichni řidiči motorových vozidel respektují účel stopčar, a tak se může stát, že některý z nich zastaví těsně před semafory až v tomto prostoru. V takovém případě nezůstávejte stát vpravo, ale pokud to bude možné, postavte se ještě před dané vozidlo. Počítejte však raději s tím, že takový řidič nemusí být ohleduplný a může se snažit vám zkomplikovat jízdu. Nechte se proto předjet hned, jak to bude možné.

NA SILNICI PLATÍ PRO CYKLISTY A MOTORISTY STEJNÉ PŘEDNOSTI

Při průjezdu křižovatkou je důležité pamatovat na to, že řidič motorového vozidla a cyklista jedoucí po silnici mají v provozu stejná práva. Motorista proto musí cyklistovi umožnit bezpečný průjezd křižovatkou, stejně jako by jej umožnil jakémukoli jinému motorovému vozidlu. Auta by se v takových případech měla držet spíše v levé části jízdního pruhu, a cyklistům tak uvolnit pro průjezd jeho pravou část.

Pokud vedle sebe v jednom jízdním pruhu stojí auto, které potřebuje odbočit vpravo, a cyklista jedoucí rovně, platí pravidlo o rovnocennosti obou účastníků dvojnásob. Motorista tedy musí dát jezdci na kole přednost a umožnit mu bezpečný průjezd křižovatkou ve směru, kterým potřebuje jet.

VELKÝ MUSÍ RESPEKTOVAT MALÉHO A NAOPAK

Velké světelné křižovatky jsou obecně stavěny v dopravně vytížených místech s hustým provozem. Není neobvyklé, aby jimi denně projelo několik desítek tisíc aut a také velké množství cyklistů. Ačkoliv na první pohled možná nemusí být snadné vyznat se v různých jízdních pruzích, značení a dopravních prvcích, základem je vždy dobře sledovat dění okolo sebe a předvídat, co by se mohlo stát.

Neméně důležité je také respektovat, že na silnici nejste sami. Je totiž úplně jedno, zda vedle vás jede nákladní auto, osobní automobil nebo cyklista – záměr všech účastníků silničního provozu je stejný: každý z nás se chce bezpečně dostat do svého cíle, a proto bychom se měli snažit si vzájemně vycházet vstříc.