JEZDÍM JAKO ČLOVĚK Kampaň za větší ohleduplnost v dopravě

Čistá mobilita Projekt
malovaná ilustrace z infobrožury v příloze, auto, cyklista a chodci, všichni "v pohodě"

Cyklista nebezpečně tísněný předjíždějícím autem, vyděšený chodec, vedle kterého se náhle zjevil jezdec na kole, který má sám záhy co dělat, aby na poslední chvilku zabrzdil před vodítkem nataženým přes cestu mezi páníčkem a jeho nezbedným pejskem.

To jsou některé z řady momentů, které nám při našem každodenním cestování zbytečně ztrpčují život a které si bere na mušku kampaň JEZDÍM JAKO ČLOVĚK. Kromě důrazu na dodržování předpisů, které by mělo být samozřejmé, chce prohlubovat vzájemný respekt cyklistů, chodců a motoristů. Ostatně se v těchto rolích většinou střídáme a často jde jen o to nezapomenout, co potřebuje ten druhý.

LEPŠÍ PODMÍNKY A VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Praha dlouhodobě podporuje rozvoj cyklistiky a dalších udržitelných způsobů dopravy. Do výstavby a obnovy cyklistické infrastruktury má letos v plánu investovat téměř 100 milionů korun, což je ve srovnání s minulými léty více než dvojnásobek.

Vedle zlepšování podmínek pro cyklodopravu je hlavním cílem kampaně zvýšení bezpečnosti cyklistů, chodců i motoristů. Kampaň bude vzdělávat veřejnost v pravidlech jízdy na kole a v dalších pravidlech silničního provozu a apelovat na vzájemnou ohleduplnost na pražských silnicích, chodnících i cyklostezkách. V ulicích, v médiích a na dalších místech bude probíhat od května do konce října tohoto roku.

malovaná ilustrace z infobrožury, úzká vozovka

VÍCE RESPEKTU A TOLERANCE

„Praha se dlouhodobě snaží zlepšovat síť i kvalitu pražských komunikací včetně cyklostezek a chodníků. Míra komfortu při jejich využívání ale do značné míry závisí také na chování samotných účastníků provozu, kteří k sobě bohužel v některých případech nejsou právě tolerantní. Touto kampaní na ně chceme apelovat, aby vždy nejen dodržovali zákonné předpisy, ale zároveň se k sobě chovali s co největším respektem a ohleduplností,“ uvedl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času.

CYKLISTÉ A MOTORISTÉ

Z průzkumu zaměřeného na stav a potenciál cyklistické dopravy v Praze, který byl pro magistrát uskutečněn na konci loňského roku, vyplynulo, že bezpečnost je v současnosti největší překážkou ve využívání kola k přepravě po Praze. Cyklisté vnímají velké ohrožení zejména ze strany řidičů motorových vozidel, z nichž dvě třetiny přiznali, že cyklistům pohyb ve vozovce nijak neusnadňují. Z dlouhodobých statistik nicméně vyplývá, že viníkem nehod v žádném případě nejsou pouze motoristé. Jezdci na kole totiž od roku 2006 zavinili přes 40 procent nehod dvou účastníků s účastí cyklisty.

CYKLISTÉ A CHODCI

Problematický je z hlediska bezpečnosti v některých případech i kontakt cyklistů a chodců. Například téměř čtvrtina cyklistů považuje za nebezpečnou jízdu po společné stezce pro chodce a cyklisty. Někteří cyklisté pak také ne vždy dodržují dopravní předpisy a v rozporu s nimi k jízdě využívají chodník, který je ovšem až na výjimky určen výhradně k pohybu chodců. „Cyklisté zřejmě v některých případech mají pocit, že jízda po chodníku pro ně bude pohodlnější a bezpečnější. Neuvědomují si však, že tím naopak ohrožují chodce a zároveň porušují dopravní předpisy,“ dodal Petr Dolínek.

malovaná ilustrace z infobrožury, přeřazení

KLÍČOVÉ PROBLÉMY A SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ

Kampaň JEZDÍM JAKO ČLOVĚK je součástí projektu Čistou stopou Prahou, který již třetím rokem podporuje udržitelné způsoby přepravy po Praze. Obsah kampaně vychází z klíčových problémových dopravních situací, které jsou účastníky provozu vnímány jako obzvlášť nepříjemné a rizikové. „Na daných příkladech poukazujeme na nevhodné chování jednotlivých účastníků provozu a zároveň jim nabízíme ponaučení, jak se v  takových situacích chovat správně a ohleduplně,“ upřesnila koordinátorka kampaně Sylva Švihelová.

Zmíněné příklady a související pravidla budou veřejnosti prezentovány formou omalovánkové informační brožury, v médiích či na outdoorových reklamních plochách. Edukace bude dále probíhat prostřednictvím webu projektu Čistou stopou Prahou nebo na nové facebookové stránce Jezdím jako člověk. Grafické zpracování problémových dopravních situací zajistil výtvarník a ilustrátor Karel Jerie.

V příloze najdete další zajímavé informace nejen pro novináře.

 

Poznámka: K tématu se také vztahuje náš projekt OHLEDUPLNOST.