Koronavirus: Preventivní opatření v MHD

MHD Aktuálně
3. 3. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
souprava pražského metra vjíždí do stanice
Dveře metra a tramvají se nově otevírají automaticky. Ilustrační foto: archiv DPP

Situaci kolem koronaviru Covid-19 nepřetržitě monitoruje i Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) a zástupci jeho vedení se spolu s dalšími složkami účastní pravidelných jednání na pražském magistrátu.

DVEŘE METRA A TRAMVAJÍ SE TEĎ OTEVÍRAJÍ AUTOMATICKY

Bezpečnostní rada státu ani hygienická stanice sice žádná povinná opatření pro městskou hromadnou dopravu zatím nenařídily, přesto DPP postupně přijímá některá preventivní opatření. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) vydal pokyn řidičům tramvají a strojvedoucím souprav metra, aby ve všech stanicích automaticky otevírali všechny dveře vozů. Představenstvo DPP také vydalo pokyny a doporučení svým zaměstnancům.

K automatickému otevírání dveří přistoupil ROPID a DPP z hygienických důvodů. Cílem je v současné situaci co nejvíce eliminovat nutný dotyk pasažérů s částmi vozidel. U tramvají a metra lze toto opatření přijmout bez výraznějších dopadů na pravidelnost provozu, a to díky absenci zastávek na znamení. Zvažují se další kroky s tím, že mimořádná opatření, která by měla přímý vliv na dopravu a jízdní řády, se v tuto chvíli DPP nechystá přijmout.

DALŠÍ OPATŘENÍ

Představenstvo zaměstnancům zaslalo základní informace o aktuální situaci, připomnělo základní hygienická pravidla a instruovalo všechny závodní lékaře. Pro řidiče autobusů a tramvají a strojvůdce metra DPP nakoupil balení dezinfekčních gelů na ruce.

Dopravní podnik navíc připravil ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví informační letáky obsahující doporučení, které v těchto dnech instaluje do autobusů, tramvají a metra.

DEZINFEKCE OZÓNEM A TESTOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NOVÉHO TYPU

DPP zahájil v polovině února dezinfekci interiéru všech tramvajových vozů ozónem. K tomuto kroku se podnik rozhodl i kvůli chřipkové epidemii. Tato metoda účinně odstraňuje viry, bakterie, houby, původce zápachu a je několikanásobně účinnější než dezinfekce běžnými chemickými prostředky, které DPP při úklidech tramvají denně používá. U ostatních vozů došlo u každodenního úklidu k navýšení koncentrace dezinfekčních a mycích prostředků, které zvýší a prodlouží jejich účinnost.

V březnu DPP přistoupil k testování „smart" dezinfekce na principu nanopolymerů.

Pokud Bezpečnostní rada státu nebo krajská hygienická stanice rozhodne o dalších opatřeních, bude DPP postupovat v souladu s nimi a Krizovým štábem hl. m. Prahy. Z vlastní iniciativy však bude DPP pokračovat v preventivních opatřeních.