První pravidelná trolejbusová linka v Praze má zelenou!

MHD Aktuálně
7. 3. 2021 Čistou stopou Prahou
foto trolejbusu
Vzpomínka na 15. říjen 2017, kdy se do Prahy po dlouhých 45 letech vrátily trolejbusy. Foto z testovací linky Palmovka – Letňany: DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) může začít s první etapou stavebních prací na elektrifikaci autobusové linky č. 140. Získal totiž pro ni stavební povolení. Práce zahájí ještě v letošním roce a na konci roku 2022 by se trolejbusy na lince Palmovka – Prosek – Letňany – Čakovice – Miškovice měli svézt první cestující.

DPP pro provoz na této lince chystá v nejbližších týdnech vyhlášení veřejné zakázky na nákup 15 nových kloubových bateriových trolejbusů, které bude na tuto linku nasazovat. Čistou stopou Prahou o tom již čtenáře informovalo.

PATNÁCT KILOMETRŮ NOVÝCH TROLEJÍ

Elektrifikace autobusové linky č. 140 je součástí koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP a současně jedním z nejstarších projektů znovuzavedení pravidelné trolejbusové dopravy do Prahy. DPP v rámci tohoto projektu nahradí na lince č. 140 z Palmovky do Miškovic stávající naftové autobusy kloubovými trolejbusy, pro které postaví necelých 15 kilometrů trolejového vedení a potřebnou napájecí a nabíjecí infrastrukturu. Trolejové vedení bude po zprovoznění pokrývat zhruba 50 % trasy a autobusová linka č. 140 se změní na trolejbusovou linku č. 58.

NAPÁJENÍ PŘÍMO Z TROLEJÍ I Z BATERIE

V rámci projektu DPP využije rovněž necelý kilometr stávajícího trolejového vedení v Prosecké ulici. Trolejové vedení nově vybuduje mezi Palmovkou a Kundratkou, Kelerkou a zastávkou Prosecká a mezi terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice. Trolejbusy budou v těchto úsecích využívat napájení z trolejového vedení, zatímco na zbytku trasy, tj. na 50 %, pojedou v režimu na baterii. Zázemí pro bateriové trolejbusy DPP vybuduje v garáži Klíčov, kde vznikne 18 nabíjecích stání. Trolejová síť na lince bude napájena ze třech měníren – stávající kontejnerové v Prosecké ulici, nově postavené v garážích Klíčov a z objektu bývalé trolejbusové měnírny v Příborské ulici v Letňanech, která po více než 55 letech bude opět sloužit svému původnímu účelu. K nabíjení trakčních baterií trolejbusů bude rovněž pomáhat bateriová nabíjecí stanice, kterou DPP postaví v Čakovicích. 

NULOVÉ EMISE, ŽÁDNÝ HLUK A DELŠÍ ŽIVOTNOST

„Slíbili jsme, že do roku 2024 bude v Praze o pětinu méně emisí a do roku 2030 bude třetina autobusů poháněná elektrickým pohonem. S DPP se nám podařilo připravit další z projektů, díky kterému jsme zase o něco blíž k tomuto cíli. Na lince č. 140 z Palmovky do Miškovic nahradíme stávající naftové autobusy bateriovými trolejbusy, které nezatěžují okolí žádnými emisemi, jsou tiché a tím zlepšují životní prostředí místním i cestujícím. Mají také mnohem delší životnost než běžné autobusy. V průběhu března vyhlásíme veřejnou zakázku na nákup 15 kloubových bateriových trolejbusů a posléze také veřejnou zakázku na zhotovitele infrastruktury. Kromě toho letos taky začneme stavět novou tramvajovou trať z Barrandova do Holyně, z Modřan do Libuše, postavíme smyčky na Zahradním Městě či u depa Hostivař,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

dobové černobílé foto historického trolejbusu za jízdy Prahou
Trolejbusy v Praze poprvé vyjely 28. srpna 1936 jako první v ČSR. Jejich provoz byl však 15. října 1972 ukončen. Úvahy o znovuzavedení trolejbusů počátkem 90. let ztroskotaly kvůli finanční náročnosti, kdy byla prioritou výstavba metra. Foto: cs-dopravak.cz / archiv Tomáše Dvořáka

POHLED NA LES STOŽÁRŮ MÍSTNÍM NEHROZÍ

Podle Jana Šurovského, člena představenstva a technického ředitele DPP – Povrch, začnou práce na elektrifikaci autobusové linky č. 140 už letos na jaře. Prioritu má realizace kabelové trasy a příprava základů na nové stožáry pro trolejové vedení. Se stavbou trolejového vedení v Libni, na Proseku a v Letňanech se pak počítá v příštím roce. Obyvatelé se ale podle něj přemíry nových stožárů obávat nemusí: „Ve většině případů místo stávajících stožárů veřejného osvětlení postavíme kombinované, které budou sloužit jak pro veřejné osvětlení, tak pro trakční vedení. Díky tomu dojde současně i k modernizaci veřejného osvětlení... Máme ambici stavbu dokončit a trolejbusovou linku do Miškovic zprovoznit do konce příštího roku.“ 

Letos v únoru Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo DPP přidělení finanční podpory ve výši 306 milionů korun z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR), na nákup nových trolejbusů právě na linku číslo 140.

 

s využitím tiskové zprávy DPP