Radní dali zelenou šetrnější variantě tratě Praha–Kladno

MHD Aktuálně
7. 12. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
vizualizace tunelového vedení tratě
vizualizace: www.zeleznicenaletiste.cz

Tunelový úsek modernizované železniční trati Praha–Kladno bude na území městské části Praha 6 trasován v tzv. variantě JIH. Dnes s tímto záměrem souhlasila Rada hl. m. Prahy. Od tohoto řešení se i přes vyšší investiční náročnost očekává minimalizace zásahů do zastavěného prostředí i umožnění vyšší traťové rychlosti a s tím související kratší jízdní doba mezi Letištěm Václava Havla a centrem města. Zvolenou variantu ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

Záměr napojit pražské letiště na železnici se řeší již téměř 30 let. Během posledních deseti let se ukázalo jako obtížně projednatelné povrchové vedení modernizované a rozšířené trati v městské části Praha 6 mezi nádražími Dejvice a Veleslavín, které by si v případě realizace žádalo demolice některých soukromých objektů. Investor stavby, Správa železnic, s. o., proto v projektové přípravě přistoupil k podpovrchovému řešení celého úseku.

„Modernizace železnice na Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla přes nový dopravní terminál Dlouhá míle je jedna z nejvýznamnějších staveb, která Prahu čeká. Po desítkách let debat, kudy a jak trať povede, se Správa železnic může v projektové přípravě konečně posouvat dál. Vedle pohodlné cesty na letiště si na své přijdou i Pražané. Pro městskou železniční dopravu bude důležitá modernizovaná železniční stanice Veleslavín, nová zastávka v Liboci, která výrazně zlepší dopravní obslužnost oblasti. Dopravní uzel Dlouhá míle s P+R parkovištěm pro 2000 aut zase zajistí, aby zde Středočeši přestoupili na vlak a nezajížděli autem dál do Prahy. Zároveň v trase zrušeného železničního koridoru vznikne obdoba vršovické drážní promenády, Kladenská drážní stezka,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr. 

vizualizace budoucí zastávky Veleslavín

Svedení stávající železniční trati do tunelů rovněž umožní vybudování pěší a cyklistické radiální cesty v ose stávající trati a díky příznivým sklonovým a šířkovým parametrům umožní komfortní bezmotorové propojení Prahy 6 s centrem města.

„Těší mě, že byla zvolena varianta jižní trasy, která má nejmenší dopady na okolí a místní obyvatele. Železniční trať na letiště je nepochybně jeden z nejdůležitějších projektů v Praze, který je potřeba neustále posouvat dopředu a vnímat ho jako naši prioritu,“ řekl 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Z posudků vyplynulo, že preferovaným řešením je tzv. varianta JIH, která povede většinově v hloubkách více než 50 m pod terénem a zástavbou. , Jako technologie ražení bude zvolena TBM, která je nejpříznivější z hlediska ovlivnění nadloží. Zvolená varianta, technické řešení a hloubka tunelů jsou předpoklady pro maximální a nezměněný komfort lokality nad tunely, jelikož vibrační a hlukové ovlivnění je zcela zanedbatelné. S trasováním tunelů variantou JIH vyslovily svůj souhlas Rada i Zastupitelstvo městské části Praha 6.