Dopravní kontroly v centru Prahy: Většina pseudohistorických vozidel má závadu

Autem Aktuálně
27. 8. 2019 Čistou stopou Prahou
ODTAHOVANÝ PSEUDOHISTORICKÝ VŮZ
Téměř každé páté kontrolované vozidlo skončilo v péči odtahové služby.

V uplynulých dvou měsících se pracovníci pražského magistrátu ve spolupráci s policisty ČR, strážníky Městské policie a pracovníky Ministerstva dopravy zaměřili na důsledné kontroly pseudohistorických vozidel přepravujících turisty v centru města. V jejich hledáčku se ocitly také tzv. Hop On Hop Off autobusy a Tschu-Tschu vláčky. A výsledek? Z celkem 58 vozidel pouhá 3 prošla bez závad.

Mezi 25. červnem a 23. srpnem se uskutečnilo 11 kontrolních dnů. Zaměřily se především na zajištění dodržování podmínek provozování silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích, kontroly technického stavu vozidel a dodržování veškerých právních předpisů souvisejících s podnikáním silniční motorové dopravy v centru Prahy. Doplňkově bylo u kontrolovaných vozidel prováděno mobilní měření emisí a mobilní vážení.

Tschu-Tschu vláčky
Za povšimnutí stojí hrdý nápis EKOEXPRES na střeše „vagonku"... Přitom právě Tschu-Tschu vláčky měly rekordní, v jednom případě dokonce čtyřnásobné hodnoty emisí.

„Kontrolami jsme chtěli zajistit bezpečnost a dodržování veškerých předpisů souvisejících s povahou podnikání, kterou autobusy a pseudohistorická vozidla provozují. Pro všechny platí stejná pravidla, která musí všichni bez výjimek dodržovat, to samé platí i pro dodržování emisních norem,“ řekl k akci náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr a dodal: „Chtěl bych poděkovat jednotce měření emisí Ministerstva dopravy, Policii České republiky a pracovníkům odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy za příkladnou a zodpovědnou práci.“

Bylo kontrolováno celkem 58 vozidel, přičemž u 55 byly zjištěny závady a pouhá tři prošla bez závad. Deseti vozidlům byla přímo na místě zakázána další jízda a byly odtaženy odtahovou službou pro nebezpečné a ohrožující závady, jedno vozidlo bylo zajištěno službou kriminální policie a odtaženo odtahovou službou pro nejasnou identifikaci, absence značení identifikačního čísla vozidla VIN a 22 vozidlům byla po provedení kontroly technického stavu zkrácena a omezena platnost technické kontroly na dobu 30 dnů, během kterých musí závady odstranit a absolvovat novou STK. Pokud tak neučiní, platnost kontroly zaniká zcela.

hop on hop off bus
Škoda že se kontroly nemohou zaměřit také na vizuální smog...

„Na Praze 1 nepodporujeme turistický balast, je to jeden z největších problémů, který v městské části máme. Doprava spojená s turismem zatěžuje pražskou památkovou rezervaci a oceňuji snahu o dodržování platných pravidel a omezení těchto nežádoucích fenoménů,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 1 David Skála.

Kontroly budou pokračovat do konce letní sezóny a podrobné výsledky veřejnost obdrží v průběhu října včetně dosavadního vyhodnocení podnětů na Ministerstvo dopravy a zahájených správních řízení.

Dodejme, že Praha se nesnaží vypořádat pouze s nevyhovujícími pseudohistorickými automobily, autobusy Hop On Hop Off nebo vláčky Tschu-Tschu. Po letech úvah se letos konečně rozjel projekt „Měření emisí vozidel v silničním provozu“ zaměřený zejména na odhalování aut s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic (VÍCE).