Praha mění nařízení o maximálních cenách taxislužby

Autem Aktuálně
30. 3. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto pseudohistorického vozidla zaparkovaného v Praze
ilustrační foto: pragueoldtimertours.cz

Praha přistoupila k úpravě nařízení o maximálních cenách taxislužby poté, co kontroly zjistily jeho obcházení ve snaze zákazníkům účtovat vyšší ceny, než jsou ty stanovené. Nové znění nařízení včera schválila Rada hlavního města. 

Zákon o silniční dopravě v platném znění rozeznává tři druhy taxislužby. Prvním druhem je tzv. standardní taxislužba, kdy je vozidlo taxislužby opatřeno střešní svítilnou s nápisem TAXI, identifikací dopravce a musí být vybaveno taxametrem. Druhý druh taxislužby je uskutečňován na základě uzavřené písemné smlouvy a třetí druh pak na základě elektronické objednávky s tím, že střešní svítilnu a taxametr mít vozidlo nemusí.

Původní druh přepravy, tzv. standardní klasická taxislužba, je od samého počátku regulována uvedeným nařízením bez výjimky, dále je nařízením regulován i tzv. třetí druh přepravy, tj. taxislužba na základě elektronické objednávky. Výjimku ze stávajícího nařízení, kdy se na ně maximální ceny nevztahují, mají dopravci, kteří provozují přepravu – taxislužbu na základě písemné smlouvy uzavřené před zahájením vlastní přepravy. To se týká například přepravy hostů různých oslav, svateb či naopak pohřbů, kde vozidla nemusela být označena svítilnou TAXI a mohla být stanovena předem pevná cena.

Na základě kontrolních zjištění odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy je zřejmý trend k zneužívání institutu smluvní přepravy mnohými dopravci. Ti si díky výjimce uvedené v nařízení č. 20/2006 zákazníkům účtují několikanásobně vyšší ceny oproti regulované taxislužbě. V převážné míře se jedná o tzv. „hotelová taxi“, kdy jimi uskutečňovaná přeprava nemá žádnou přidanou hodnotu oproti standardní taxislužbě. Předloženou novelou nařízení se lépe vymezuje okruh adresátů provozujících taxislužbu, pro které nebude nařízení závazné tak, aby nemohlo docházet k jeho obcházení. 

„Rozhodnutím rady jsme potvrdili konkrétní jasně definovaná pravidla, kterými se budou muset mimo jiné řídit i pseudo-historická vozidla. To ve výsledku znamená, že nebudou jezdit za 2200 korun na hodinu, ale za maximálně 36 korun za kilometr jako kdokoliv jiný. Celý byznys tím bude výrazně méně lukrativní, jakmile se turisté vrátí do Prahy. Centrum není lunapark a slíbili jsme, že ho vrátíme lidem. Žijí zde rezidenti, Pražané sem jezdí za prací a zájmy Prahy jsou pro nás na prvním místě,“ upřesnil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr. 

Čtěte i Čistou stopou Prahou: Většina pseudohistorických vozidel má závadu.