Tobrucká P+R

Autem Aktuálně
12. 1. 2017 Jan Marek (RFD MHMP)
Parkoviště
Zdroj: MHMP

Záchytná parkoviště P+R jsou převážně budována v okrajových částech města zejména u kvalitní, kapacitní kolejové návazné dopravy a mají své standardy kvality. Zejména v oblastech, kde byly nově zpuštěny zóny placeného stání, lidé poptávají zřízení těchto parkovišť případně zřízení jiné možnosti odstavu vozidel.

Na území MČ Prahy 6 chybí tento typ parkoviště. Proto hl. m. Praha v souladu s MČ Praha 6 zřizuje parkoviště P+R Tobrucká, které bude otevřeno na místě stávajícího parkoviště. Toto parkoviště bylo dlouhou dobu zavřeno. V druhé polovině roku 2016 bylo zprovozněno, avšak v jiném režimu, než-li P+R.

V současné podobě bude záchytné parkoviště sloužit nejen pro mimopražské řidiče, ale i pro místní, kteří např. nesplňují podmínky pro parkování v zónách placeného stání (např. nemají v dané oblasti trvalý pobyt apod.). Parkoviště bude v první fázi spuštěno jako bezobslužné a bezplatné parkoviště.

Jelikož stávající příjezd na parkoviště (přes ulici Tobruckou a Arabskou) není ve stávající podobě komfortní, vedení MČ Praha 6 si vyžádalo změnu tak, aby příjezd byl pohodlnější. V současné době se připravuje změna dopravního značení a redukce parkovacích míst v zóně placeného stání, tak aby příjezd k parkovišti byl komfortnější.

Do budoucna hl. m. Praha ve spolupráci s MČ Praha 6 připravuje zkapacitnění stávajícího parkoviště Tobrucká s příjezdem přímo z  Horoměřické. Na tuto akci město připravuje studii proveditelnosti. 

 

Fotogalerie