Akce ke Dni Země v Praze

Čistá mobilita Aktuálně
21. 4. 2017 Čistou stopou Prahou
Krásné zákoutí městského parku
„Zemi nedědíme od našich předků, půjčujeme si ji od svých dětí.“ Indiánské přísloví a jinými slovy i letošní motto události.

Na zítřek připadá mezinárodní Den Země. Jeho počátky spadají do USA na konci šedesátých let minulého století, OSN jej slaví od roku 1971 a širokou mezinárodní komunitou byl za svůj přijat v roce 1990. K akcím pro veřejnost se přidává také Praha.

Pro děti a budoucnost

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, se proměnil v moderní svátek environmentálního hnutí usilujícího a ochranu životního prostředí. Dnes jej prostřednictvím nejrůznějších aktivit, jejichž program obvykle přesahuje rámec jediného dne, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Motto letošní celosvětové kampaně je Protect Our Children and Our Future – Chraňme naše děti a budoucnost.

Co připravila Praha

Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna k oslavám svátku informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. Máte možnost se zúčastnit akce 24. dubna v Letenských sadech (u Letenského zámečku) a 26. dubna v Riegrových sadech (za restaurantem Park Cafe). „Občané se budou moci v těchto dnech vždy od 9 do 17 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze,“ upřesňuje pražská radní Jana Plamínková.

V centru pozornosti nakládání s odpady

Návštěvníci si mohou prohlédnout velkoplošnou barevnou mapu „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně. Kromě toho mohou diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit. Nebude chybět ani přehlídka svozové techniky a sběrných nádob.

Soutěže pro děti i dospělé

Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí a informačních materiálů a pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Své znalosti si ověří mimo jiné v rámci her „Kde se bere energie“,Využívání dešťové vody v domácnosti“ nebo „Ekologická zátěž v číslech“. V té se dozvědí, jak velkou zátěž pro životní prostředí představují jednotlivé dopravní prostředky. Zasoutěžit si ale mohou i dospěli. V rámci Mezinárodního roku k cestovnímu ruchu poznají a mohou popsat památky ze seznamu UNESCO a správně je umístit na mapu ČR.

Pořadatelé

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města. Prahy, a to ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, EKO-KOM, kolektivními systémy (Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat), Lesy hlavního města Prahy a dále se společností Komwag a městskými částmi Praha 2, Praha 6 a Praha 7. Technické zázemí třídenní kampaně pro veřejnost zajišťuje svozová společnost Pražské služby.

Přijďte se poučit, diskutovat a zasoutěžit si! Přehledný informační leták naleznete v přiloženém souboru.