Praha podpoří projekty ke zlepšení plynulosti dopravy

Čistá mobilita Aktuálně
1. 12. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
ilustrační foto
ilustrační foto: Operátor ICT

Praha podpoří z evropských dotací projekty ke zlepšení plynulosti dopravy. Rozhodli o tom radní, kteří odsouhlasili poskytnutí dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ve výši téměř 20 milionů korun na projekt vývoje systému Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází. Informační systém poskytne data o charakteristikách dopravního provozu, které městu pomohou při lepším plánování silniční dopravy.

Projekt přispěje ke zkvalitnění plánování individuální i hromadné dopravy v Praze, a to včetně navýšení kapacit a snížení dopadů na životní prostředí. Inovativní řešení přispějí také ke snížení míry opotřebení pozemních komunikací. To přímo umožní hlubší analýzy a charakteristiky dopravního provozu.

„Neustále hledáme nové přístupy, jak se v zájmu komfortu řidičů vyrovnat s rostoucím počtem osobních aut registrovaných v Praze. Díky tomuto konkrétnímu projektu získáme inovativní analýzy dat, které povedou ke zkvalitnění plánování a plynulosti dopravy v Praze a naplnění cílů v oblasti Smart Cities. Jde o další chytrý projekt, který bude financován z evropských peněz,“ uvedl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Projekt s rozpočtem 19 978 263 korun bude z 90 procent financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Ukončení projektu, uskutečněného prostřednictvím inovačního partnerství, a uvedení komplexního systému do užívání je naplánováno na konec roku 2023.

Operační program Praha – pól růstu ČR funguje od roku 2014. Pro programové období 2014–2020 získala Praha z Evropských strukturálních fondů (ESIF) více než 200 milionů EUR. Od spuštění programu bylo podpořeno více než 1600 projektů, které Pražanům zlepšují životní prostor a kvalitu života, ale také například podporují vědu, podnikání či vzdělávání v Praze.

Právě 60. výzva v rámci OP PPR byla zaměřena na inovační poptávku veřejného sektoru, kdy subjekty jako hlavní město Praha, městské části a jejich organizace mohly žádat o podporu na vývoj inovativních řešení reagujících na problémy městské samosprávy a zlepšení řízení a chodu města.

Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem.

V rámci podpory inovačních aktivit města bylo podpořeno již několik projektů inovačního partnerství, například projekt ROPIDu, který s využitím anonymizovaných dat operátorů mobilních sítí, dat o poloze vozidel MHD a podkladových map vyvíjí systém podporující optimalizaci fungování veřejné dopravy například ve smyslu frekvence spojů, změny tras linek apod. Odbor dopravy pražského magistrátu ve spolupráci s Technickou správou komunikací pak dokončuje soutěž na realizaci projektu vývoje IT systému pro centralizaci správy a dat telematických zařízení, která mimo jiné počítají projíždějící vozidla či měří jejich rychlost.