Vypsán tendr na stavební dozor Dvoreckého mostu

Čistá mobilita Aktuálně
25. 10. 2021 Čistou stopou Prahou
vizualizace mostu
vizualizace: ateliér Tubes a atelier 6

Rada hl. m. Prahy schválila návrh záměru veřejné zakázky na zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci nového tramvajového mostu pro MHD, pěší a cyklisty spojujícího smíchovské a podolské nábřeží. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 33 milionu korun bez DPH.

Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města Prahy jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí. Po jeho zprovoznění dojde k doplnění doposud chybějícího propojení pro městskou dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy (s provozem individuální automobilové dopravy se na novém mostu nepočítá). Stavba přispěje ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech Lihovar a Dvorce a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy. 

vizualizace mostu 

„Před dvěma týdny jsme vypsali veřejnou zakázku na zhotovitele Dvoreckého mostu a dnes jsme odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na zajištění technického dozoru zhotovitele. V Praze už mosty nepadají. Stavíme nové. Trojská lávka stojí. Lávka HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem má zhotovitele a v půlce příštího roku zahájíme stavbu Dvoreckého mostu pro tramvaje, autobusy, pěší a cyklisty, který spojí Prahu 4 s Prahou 5,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Ateliér Tubes a Atelier 6, zpracovatelé projektové dokumentace, byly vybrány na základě otevřené architektonicko‐konstrukční soutěže, kterou v roce 2018 vyhlásilo hl. m. Praha. Vítězný návrh reaguje na danosti místa, odkazuje na tradici pražských obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou a na existenci blízkých kubistických staveb. 

vizualizace mostu

Konstrukce mostu je navržena jako šestipolový spojitý nosník z předpjatého železobetonu. Délka mostu je 388 metrů a volná šířka 16 metrů. Výškové umístění konstrukce mostu splňuje podmínku jednoho metru nad hladinou povodně z roku 2002. Most je tvarován jako socha – architekti ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla ve formě multifunkční kubistické krajiny a botanické zahrady pouličního osvětlení. 

Dokončení stavby mostu, jehož předpokládané investiční náklady stavby činí 972 milionu korun bez DPH, se předpokládá v roce 2025. 

 

zdroje:

tisková zpráva MHMP, IPR: Praha zítra