LETEM SVĚTEM červenec 2021

Čistá mobilita Aktuálně
7. 9. 2021 Ondřej Běnek
zdroj: wired.com

Co se na téma udržitelné dopravy psalo v červenci v zahraničí? Následuje souhrn toho, co nám ve sledovaných newsletterech (jejich přehled najdete zde) připadalo nejzajímavější. Na závěr anotací si můžete kliknout na zdroj v originále, kompletní přehled s rešeršemi v češtině naleznete v přiloženém souboru.

S rychlostí 30 km/h v městských oblastech k humánnějšímu dopravnímu systému

Omezení maximální povolené rychlosti ve městech na 30km/hod chrání lidské životy a zlepšuje kvalitu života ve městech. VCÖ uvádí ve svém blogu příklady evropských měst, kde omezení platí. V roce 2020 bylo při dopravních nehodách v Rakousku usmrceno 344 lidí, z toho každý třetí kvůli nepřiměřené rychlosti. Každá 4. nehoda se stala v obci. Další statistické informace i příklady ze Štýrského Hradce, kde platí omezení rychlosti na 30km/hod již od roku 1992, i další relevantní informace na toto téma se dozvíte z článku. zdroj: VCÖ.at (německy)

Maximální rychlost 30kmh je v některch zemích standardem. Foceno ve Švédsku.
Maximální rychlost 30kmh je v některch zemích standardem. Foceno ve Švédsku. 

Španělsko investuje 5,1 miliard USD do výroby elektro vozidel

Španělská vláda uvolní v rámci svého státního investičního programu financovaného převážně z prostředků Evropské unie na obnovu 4,3 miliardy eur do nastartování výroby elektrických vozidel a baterií. Španělsko, které je 2. největším výrobcem aut v Evropě a 8. na světě, si klade za cíl v roce 2023 zaregistrovat 250 tisíc nových elektro vozidel. zdroj: reuters.com (anglicky)

zdroj: reuters.com
zdroj: reuters.com

Směrem k eko mobilitě města

“Vve – Vers une ville écomobile” je diagnostický on line prostředek vyvinutý ve Francii pro místní úřady k vyhodnocení toho, jak ekologická je doprava v jejich lokalitě. Podle různých kritérií provede analýzu současného stavu, určí silné a slabé stránky. Přitom bere v úvahu nejen mobilitu, ale také širší okolnosti jako je městské plánování, strukturu a rozvoj města. K tomu, aby se daná lokalita stala eko-mobilní, musí vyvinout komplexní systém cestovních alternativ k používání privátních automobilů, který je lepší pro životní prostředí, levnější, bezpečnější a hospodárnější a poskytuje celkově příjemnější životní prostředí pro všechny občany. VVE podporuje vznik společné vize udržitelné mobility. Zatím funguje jen pro Francii, ale počítá se s jeho rozšířením v mezinárodním měřítku, zejména v Evropě. zdroj: autonomy.paris (anglicky)

zdroj: autonomy.paris
zdroj: autonomy.paris

Banka jízdních kol: Převrat v sociální dopravě v Latinské Americe

Pandemie výrazně zvýšila v Latinské Americe počet lidí pod hranicí chudoby (o 22 miliónů více než v roce 2019), postihla především děti, starší a handicapované lidi. Jednou z významných aktivit, která vznikla v Argentině na podporu nejvíce postižených skupin obyvatel jsou tzv. Bicycle Banks, které shromažďují darovaná jízdní kola, opravují je a distribuují potřebným. Např. dětská kola dětem ve vesnických oblastech k dojíždění do škol, kola pro dospělé těm, kteří na nich jezdí do práce nebo je potřebují ke své práci, tandemy a jiná speciální kola pro handicapované lidi a kargo kola pro rozvoz potravin a šatstva z potravinových bank a podpůrných center. zdroj: autonomy.paris (anglicky)

Tato americká města jsou nejvhodnější pro jízdu na kole

Při opatřeních v rámci Covidu-19 se ukázalo, že je jízda na kole nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem dopravy v rušných městech. Společnost LawnStarter provedla analýzu 200 amerických měst a na základě 18 ukazatelů ve čtyřech kategoriích, jako jsou klimatické podmínky, cyklotrasy, cyklo obchody/komunity a bezpečnost, vyhodnotila nejlepší z nich. Vítězem v roce 2021 se stalo město San Francisco, které získalo 71,77 bodů ze 100. zdroj: weforum.org (anglicky)

zdroj: weforum.org
zdroj: weforum.org

Globální konkurence chytrých měst upozorňuje na růst čínské AI

Před čtyřmi lety vznikla mezinárodní výzva AI City Challenge, aby podnítila rozvoj umělé inteligence (AI) pro reálné situace v dopravě, jako je počítání aut projíždějících křižovatkami nebo nehod na dálnicích. Nejlepší v této iniciativě jsou v současné době čínské společnosti jako Alibaba a Baidu. V Číně se nachází také polovina světových chytrých měst. Očekává se, že šíření počítačů, kamer a senzorů využívajících bezdrátová připojení 5G používání inteligentních městských a sledovacích technologií ještě zrychlí. zdroj: wired.com (anglicky) 

V Bostonu zavádějí další autobusy, aby zmírnili dopravní zácpy

Stát Massachusetts chystá realizaci několika bleskových projektů k rozšíření autobusové sítě v Bostonu ve snaze uvolnit některé z nejvíce přetížených oblastí města. Jejich součástí je také zavedení dalších jízdních pruhů pro autobusy. zdroj: intelligenttransport.com (anglicky)

Dálnic přibývá, kolejí ubývá

VCÖ upozorňuje na to, že od roku 2000 se dálniční síť v Rakousku rozrostla o 319 km, železniční síť se naopak zkrátila o 535 km, což není  v souladu s klimatickými cíli. zdroj: vcö.at (německy)
 

5 příležitostí pro dopravu, aby znovu zazářila v zemích "s klimatickými ambicemi"

Doprava je klíčovým odvětvím, které potřebuje velké změny, neboť tvoří 14 % celosvětových emisí skleníkových plynů a 24 % emisí uhlíku. Každý rok přitom dojde k více než milionu dopravních nehod, miliony lidí jsou vystaveny smrtelnému znečištění ovzduší v ulicích měst a cesta do práce trvá většině obyvatel měst – často těm nejchudším – více než jednu hodinu. V článku najdete 5 návrhů, jejichž realizace vede k ekologičtější dopravě. zdroj: greenbiz.com (anglicky)

Zhruba jeden rok trvá elektro vozidlům, aby se stala stejně ekologická jako vozidla na fosilní paliva

Podle analýzy Reuters, která vyhodnocovala a srovnávala emise  elektro vozidel a vozidel na fosilní paliva po dobu jejich ekonomické životnosti, musí elektro vozidlo ujet minimálně 21 725 km než se stane ekologičtějším než vozidlo na fosilní paliva. V rámci analýzy se vyhodnocovaly tisíce parametrů počínaje materiálem použitým k výrobě elektro baterie až po množství plastů a hliníku obsažených ve vozidle. zdroj: reuters.com (anglicky)

Zásady pro sdílenou mobilitu ve městech

cca 4 minutové video v angličtině vysvětlující 10 základních principů sdílené mobility ve městech, tak aby byla udržitelná, příjemná a umožnila rovnocennou mobilitu všem lidem. Tyto zásady byly navrženy pracovní skupinou mezinárodních neziskových organizací a mají přispět politikům, urbanistům  a dalším účastníkům rozvoje města k dosažení nejlepších řešení: