LETEM SVĚTEM říjen 2021

Čistá mobilita Aktuálně
25. 11. 2021 Ondřej Běnek
Cityjet Desiro ML - © ÖBB/Philipp Horak
Cityjet Desiro ML - © ÖBB/Philipp Horak

Co se na téma udržitelné dopravy psalo v říjnu v zahraničí? Následuje souhrn toho, co nám ve sledovaných newsletterech (jejich přehled najdete zde) připadalo nejzajímavější. Na závěr anotací si můžete kliknout na zdroj v originále, kompletní přehled s rešeršemi v češtině naleznete v přiloženém souboru.

Nízká cena CO2 přijde každého draze

25 % domácností s nejnižšími příjmy vytváří díky své mobilitě přibližně o 70 % méně CO2 než 25 % s nejvyšším příjmem. Pokud za zvýšené množství CO2 platí široká veřejnost a ne znečišťovatelé, není to sociální ani spravedlivé. Autorka článku se zamýšlí nad výší poplatku za tunu CO2, který má být zaveden v Rakousku od července 2022. Více (německy).

Velká většina obyvatel Rakouska by uvítala rozvoj veřejné dopravy v regionech

Podle aktuálního průzkumu chtějí Rakušané více železnic. 87% respondentů si přeje, by byly všechny obce v Rakousku dostupné prostředky veřejné hromadné dopravy. Více (německy).

614 nákladních kol pro Vídeň

Město Vídeň podpořilo ekologické cestování tak, že dotovalo 614 svých obyvatel při koupi nákladního kola v období od dubna 2020 do června 2021. Také zajistilo půjčovné dalších 10 kargo kol Grätzlräder zdarma, takže jich mají Vídeňané k dispozici celkem 25. Více (německy).

zdroj: www.fahrradwien.at
zdroj: www.fahrradwien.at

Co je potřeba ke zvýšení podílu veřejné dopravy

VCÖ oslovila letos v červnu 250 odborníků z různých oborů souvisejících s mobilitou ze 175  organizací působících v odvětví vědy a výzkumu, hospodářství, administrativy a občanských společností, aby získala jejich názory na to, co by přispělo ke zvýšení podílu veřejné dopravy - co mají provozovatelé veřejné dopravy udělat, aby získali více cestujících, kde najít potenciál pro její zlepšení a jaké politické kroky by se měly udělat. V dokumentu se dočtete, jaké otázky byly odborníkům kladeny a co vyplynulo z jejich odpovědí. Zpráva, která je k dispozici na internetu, obsahuje zajímavé informace zpracované do přehledných grafů. Více (německy).