Čistá inspirace přírodou: Lublaň

Čistá mobilita Aktuálně
23. 2. 2017 Lucie Chadrabová
Nábřeží, řeka a most v Lublani
Lublaň může být v lecčems příkladem i pro Prahu.

Snížit za patnáct let emise ve městě až o 70 procent? Nic nemožného pro Lublaň, honosící se titulem Evropské zelené město za rok 2016. Podívejme se, co pro to v hlavním městě Slovinska udělali.

Na začátek je dobré zmínit, že ocenění Evropské zelené město se každoročně uděluje městům, která výjimečným způsobem pečují o své životní prostředí. Záměrem této soutěže Evropské unie je ocenit městské samosprávy za stanovení a dodržování vysokých ekologických norem a to, že tak mohou být příkladem ostatním.

Lublaň na porotu zapůsobila především integrovanou strategií pro udržitelný rozvoj „Vize 2025“ a pokrokem, kterého dosáhla za uplynulých 10–15 let. V minulosti byla městem, kde převládala auta, avšak v současnosti dává přednost veřejné dopravě, pěším zónám a cyklistickým stezkám. Lublaň uzavřela centrum města pro automobily poháněné benzínem a naftou. Zavedla bezplatnou veřejnou dopravu a zvýšila počet městských autobusů poháněných metanem, což viditelně přispělo ke snížení emisí kysličníku uhličitého.

Důležitým dopravním prostředkem se stalo elektrické vozítko URBAN sloužící přepravě pasažérů v centru města. Střecha vozidla je vybavena tuctem fotovoltaických panelů, které během cest spolehlivě udržují vozítko v provozu. Dalším zajímavým dopravním nástrojem se stal carsharing na bázi plně elektrických vozů. Platba za využití elektromobilu se provádí bezhotovostně pomocí aplikace smartphone. Díky těmto opatřením se v Lublani podařilo snížit emise až o 70 %.

Zelené oblasti dnes tvoří tři čtvrtiny území města. Přispělo k tomu vysázení více než 2 000 stromů, vybudování pěti nových parků a obnovení břehu řeky Sávy.

Lublaň také dosáhla významného zlepšení v oblasti odpadů a čištění odpadních vod. Z dlouhodobého hlediska navíc vyhlásila za cíl nulový odpad. Tento etický a vizionářský, ale i hospodárný a účinný záměr vede obyvatele ke změně životního stylu a jejich praktik. Vzorem je přitom sama „matka příroda“, konkrétně pak udržitelné přírodní cykly, kde se veškeré vyřazené materiály stávají zdrojem pro další využití. Zajímavé je, že 74 % bytů v Lublani je již vytápěno dálkově nebo prostřednictvím zemního plynu. A skutečná perla – Lublaň je jednou z mála evropských metropolí, které se mohou pochlubit přírodní pitnou vodou bez předchozího ošetření.

Kromě toho porota ve zdůvodnění své volby pochválila Lublaň za snahu podělit se o své zkušenosti při zvládání přírodních katastrof.

Na video o čistém městě, v angličtině, a jeho ocenění se můžete podívat tady: