LETEM SVĚTEM březen 2019

Čistá mobilita Aktuálně
28. 4. 2019 Čistou stopou Prahou
cyklistka jedoucí na kole ve městě
V Nizozemsku se čtvrtina všech jízd uskuteční na kole, přesto je to pro tamější vládu málo. Foto: www.huffpost.com

Co psaly v březnu na téma udržitelné dopravy newslettery mezinárodních organizací? Přinášíme přehled formou anotací s možností okamžitě si rozkliknout originální cizojazyčný zdroj. Obsáhlejší rešerše v českém jazyce najdete v příloze.

 • Vídeň výrazně zlepšuje bezpečnost svých škol. Zpívat, tančit a hrát si mohou nyní všechny děti základní školy BuntenVolksschule ve Währingu před svou školou – a to především bezpečně. Nejezdí tam žádná auta. A přes náměstí dojdou děti přímo do navazujícího Šubertova parku (němčina).
 • Vídeň rozšiřuje prostor pro chodce. Ulice Rotenturmstraße, kterou projde denně asi 38 tisíc lidí, se má stát sdílenou zónou. Nyní se chodci musí dělit o dva úzké chodníky, ale po zřízení sdílené zóny budou mít na této ulici přednost, auta i kola zde budou moci jezdit pouze krokem. Jak bude ulice po přestavbě, která začne 3. června 2019, vypadat, je vidět na vizualizaci (němčina).
 • Americký kongres projednává návrh zákona, podle něhož by lidé, kteří dojíždějí do práce na kole nebo elektrokole, mohli dostat podobnou daňovou úlevu, jakou dostávají řidiči aut nebo zaměstnanci dojíždějící veřejnou hromadnou dopravou. Ti v současné době dostávají úlevu na daních až do výše 265 USD měsíčně. U dojíždějících na kole by již v roce 2019 tato daňová úleva činila 20 %, tedy až 53 USD měsíčně. Přitom by si cyklisté také odečítali jízdy na sdílených kolech (angličtina).
 • Aby se zabránilo klimatické katastrofě, musí se změnit doprava ve městě, a to hned. Města hrají klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám. Stovky tisíc studentů z více než 100 zemí vyšli do ulic, aby demonstrovali za nutnost bezodkladného řešení problému čistoty ovzduší. Není divu, ve městech se doprava podílí na emisích z 60 %. Zplodiny z dopravy způsobují nižší porodní váhu a zvyšují výskyt astmatu. Navíc jsou dopravní nehody nejčastější příčinou smrti mladých lidí (angličtina).
 • Po střetu s nákladním autem zemřel letos v lednu ve Vídni na cestě do školy devítiletý chlapec. Tato tragická nehoda vyvolala nepřestávající diskusi o bezpečnosti v pouličním provozu. Přes 70 tisíc lidí podepsalo petici za vybavení nákladních aut asistencí pro odbočování. Aktuální vyhodnocení dat o nehodovosti ve Vídni, které provedl magistrát, ukazuje nejen, jak důležité je rychlé dovybavení nákladních aut bezpečnostními prvky, ale také o co bezpečnější by byla doprava ve Vídni s méně nákladními auty a nižší rychlostí provozu. Vídeňský magistrát analyzoval smrtelné úrazy v dopravě za posledních 15 let podle účastníků nehody, zpracoval graf a zveřejnil jej spolu s výsledky. Např. 224 ze 415 smrtelně zraněných v letech 2003–2017 byli chodci, což je 54 %. Z nich 104 přišlo o život při střetu s osobním a 76 s nákladním autem (němčina).
 • Rakousko si dalo za cíl zdvojnásobit do roku 2025 podíl cyklodopravy (na 13 %). K tomu je nutné výrazně rozšířit cyklistickou infrastrukturu. Příklad Amsterdamu ukazuje, že to možné je podle prezentovaného grafu nebyl ani Amsterdam vždy městem cyklistů. Koneckonců je v Rakousku více jízdních kol (cca 6,5 milionu) než aut. Kolik investují některá města do výstavby cyklistické infrastruktury, se dočtete v článku (němčina).
 • Téměř polovina obyvatel Rakouska žije na periférii. Stanoveného klimatického cíle snížit do roku 2030 o 36 % podíl emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 2015 může země dosáhnout pouze tehdy, když bude v regionech snížen podíl aut v rámci mobility. Co je třeba udělat, aby se podařilo provést patřičné změny v mobilitě, je uvedeno v publikaci s názvem „In GemeindenundRegionenMobilitätswendevoranbringen" (Podpora změny mobility v obcích a regionech), kterou si můžete stáhnout v souboru pdf (němčina).
 • Téma EUROPEANMOBILITYWEEK (Evropský týden mobility) pro rok 2019 je „Bezpečná pěší chůze i jízda na kole". Ceny 7. ročníku EUROPEANMOBILITYWEEK za rok 2018 získala města Lisabon v kategorii větších měst, Lindau (Německo) v kategorii menších města a Greater Manchester (Velká Británie) za SUMP (za trvale udržitelné plánování městské mobility). V článku se dočtete, za jaké konkrétní aktivity byla města oceněna (angličtina).
 • Mnozí z nás obtížně hledají během dne čas k pohybu, jenž by měl být součástí našich každodenních aktivit. EUROPEANMOBILITYWEEK se zaměřil na pěší chůzi a jízdu na kole a zjistil, že města, která tyto aktivity podporují, jsou atraktivnější, je tam méně dopravních kolon a lepší kvalita života. Podle studií žijí cyklisté v průměru o 2 roky déle než ti, co na kole nejezdí, a čerpají o 15 % méně nemocenské. A 25 minut svěží chůze denně vám může přidat až 7 let života (angličtina).
 • Senátor San Francisca Scott Wiener podporuje bytovou výstavbu orientovanou na dopravu. Hovoří o nutnosti reformy přístupu k bydlení, že je třeba uzákonit, aby se byty stavěly v blízkosti zaměstnavatelů a hromadné veřejné dopravy. Jen tak lze snížit emise a nezabírat další zemědělskou půdu a otevřené prostory, čímž si jen ucpáváme volný průchod (angličtina).
 • Hromadná doprava v San Diegu má sice několik tramvajových tratí, rozsáhlou síť autobusů a železnice, avšak většina měst v Kalifornii je závislá na automobilové dopravě. Již se však začínají objevovat náznaky nového směru ve využití pozemků. Lídři města jako třeba primátor Kevin Falconer vystupují proti výškovým limitům a požadavkům na parkování ve městě a také podporují výstavbu železničního koridoru podél pobřeží. Město odhlasovalo zrušení parkovacího minima a požadavek, aby byly parkovací poplatky odděleny od nájmu na bydlení. K dispozici je také podcast (angličtina).
 • Zatímco obyvatelé USA uskuteční na kole pouze 1 % ze všech vykonaných cest (v Praze mimochodem také jen 1 %), v Nizozemsku je to 25 %, což je více než v jakékoliv jiné zemi. Přesto si nizozemská vláda myslí, že do práce jezdí na kole příliš málo obyvatel, a ministryně dopravy chce řešit dlouholetou závislost na autech tím, že umožní dojíždějícím do práce na kole místo autem získat podporu od zaměstnavatele (angličtina).
 • Jaký je rozdíl mezi dopravní špičkou v USA (propustnost cest: 400 lidí rychlostí 8 mil/h) a v Kodani (3000 lidí rychlostí 10 mil/h)? Jízda na kole jde ruku v ruce s rozvojem železniční dopravy a pěší chůze a je skvělým řešením posledních kilometrů dojezdu do cílové destinace. Pokud města vytvoří příznivé podmínky pro cyklisty oddělenými cyklostezkami, možností sdílet kola a vytvořením parkovacích míst pro cyklisty, pak lidé budou více jezdit na kolech. Zlepšení v tomto směru evidují také americká města, jako jsou New York, Washington DC, San Francisco, Portland atd. O tom, že v Kodani jezdí na kole celoročně 75 % obyvatel, a co je toho příčinou se dočtete v článku (angličtina).
 • Zpráva ECF „Stavíme v souladu s udržitelnou mobilitou" neboli „Zpráva o parkování" hodnotí parkování mimo ulice (off-street) ve 31 zemích Evropy z hlediska pravidel vydaných pro jízdní kola a automobily. Škála zahrnuje 4 stupně (viz tabulka u článku). Vítězně vyšla v celkovém hodnocení Francie, která stanovuje minimální požadavky pro parkování kol a požaduje maximální standardy pro parkování aut. Např. na jednu bytovou jednotku povoluje pouze jedno parkovací místo pro automobil, přičemž pokud se budova nachází ve vzdálenosti do 500 m od hromadné dopravy, mají obyvatelé bytové jednotky nárok jen na 0,5 parkovacího místa. Bohužel se tento zákon vztahuje jen na stavby kofinancované ze státních fondů (angličtina).
 • Podle kordonového dopravního sčítání vzrostl od roku 2006 do roku 2017 počet cyklistů pohybujících se po Dublinu v době dopravní špičky o 157 %. Současně se podle statistik tamějšího úřadu pro bezpečnost provozu nehodovost spojená s kolizemi s cyklisty snížila. Součástí studie o nehodovosti byla také identifikace a vyhodnocení míst s vysokým počtem kolizí s cyklisty a následně vydána opatření k nápravě. K analýze příčin kolizí přitom badatelé využívají simulace nehod v prostředí virtuální reality (angličtina).
 • Oblast Flemish-Brabant navrhla síť cyklistických dálnic a zahrnula ji do územních plánů. Realizaci 380 km cyklotras, které zajistí cyklistům lepší spojení do center měst, k nádražím a do zaměstnání, bude dotovat region a města se postarají o jejich studie a realizaci (angličtina).

 

Práce s přílohou:

Po kliknutí na „Přehled“ nahoře ve sloupci „E“ se vám zobrazí přehled sledovaných newsletterů. Tuto možnost máte na každém listu. A naopak kliknutím na vybraný newsletter vystoupíte z „Přehledu“ zpět na jednotlivé listy.