LETEM SVĚTEM březen 2021

Čistá mobilita Aktuálně
11. 4. 2021 Ondřej Běnek
Ve Vídni se ulice přeměňují tak, aby lépe vyhovovaly lidem | zdroj: wienzufuss.at
Ve Vídni se ulice přeměňují tak, aby lépe vyhovovaly lidem | zdroj: wienzufuss.at

Co se na téma udržitelné dopravy psalo v únoru v zahraničí? Následuje souhrn toho, co nám ve sledovaných newsletterech (jejich přehled najdete zde) připadalo nejzajímavější. Na závěr anotací si můžete kliknout na zdroj v originále, kompletní přehled s rešeršemi v češtině naleznete v přiloženém souboru.

Zvyšování kvality života ve městě lepším hospodařením s parkovacími místy

Města potřebují k tomu, aby zvládla klimatickou krizi, více stromů, zeleně a vodních ploch. Přečtěte si, jak to dělají ve Vídni, která chce být do roku 2040 klimaticky neutrální. Do roku 2030 se tam mají snížit na polovinu emise CO2 stejně jako počet aut s lidmi dojíždějícími za prací. Do roku 2025 bude v ulicích Vídně vysazeno 25 tisíc nových stromů a dojde k redukci asfaltem pokrytých ploch ve prospěch zeleně a vodních ploch. K tomu potřebné prostory se získají lepším hospodařením s parkovacími místy pro osobní auta. zdroj: vcoe.at

Vídeň má svou 6. školní ulici, rekonstruuje další ulice

Další ulice ve Vídni se přidávají a instalují 30 minutový zákaz vjezdu před začátkem vyučování do ulice před školou. Také probíhá rekonstrukce další ulice, která zahrnuje oddělení jízdní dráhy od chodníku zvýšeným 3 a více centimetrovým obrubníkem, rozšíření chodníku až na 6m i jeho rozšíření až ke kolejišti na nástupištích, vysázení dalších stromů, přidání vodních prvků a posezení. Její realizace byla předem projednána s bydlícími, s uživateli i majiteli obchůdků, kteří se mohli svými nápady aktivně podílet na přestavbě. Podívejte se na její vizualizaci. zdroj: wienzufuss.atwienzufuss.at (německy)

Vídeň představila šestou "školní ulici", vjezd je zakázán vozidůlům 30min před začátkem vyučování | zdroj: wienzufuss.at
Vídeň představila šestou "školní ulici", vjezd je zakázán vozidůlům 30min před začátkem vyučování | zdroj: wienzufuss.at

 

Počet elektrobusů ve veřejné hromadné dopravě v Německu se v roce 2020 zdvojnásobil

Ve zprávě zveřejněné konzultační společností PwC se uvádí, že se v roce 2020 počet elektrobusů ve veřejné hromadné dopravě v Německu oproti roku 2019 zdvojnásobil. Při velkých mrazech  (-15°C) však měly tato autobusy trochu problémy. Podrobnější informace o zavádění elektro dopravních prostředků v Německu se dozvíte v článku. zdroj: cleanenergywire.org (anglicky)

Údaje IEA uvádí trvalý nárůst emisí v druhé polovině roku 2020

Podle IEA (International Energy Agency Mezinárodní agentury pro energetiku) ukazují naměřené hodnoty v druhé polovině roku, kdy se většina ekonomik začala obnovovat po předchozí krizi, trvalý nárůst emisí. V prosinci roku 2020 byly uhlíkové emise dokonce o 2% vyšší než v témže měsíci o rok dříve. Hrozí nebezpečí, že emise fosilních paliv překročí svou hladinu před co videm. zdroj: theguardian.com (anglicky)

Nárůst splodin | zdroj: theguardian.com
Nárůst splodin ke konci roku 2020 | zdroj: theguardian.com

Pro dosažení klimatických cílů EU je klíčové zakázat novou výrobu vozidel se spalovacími motory

Devět států EU požaduje urychlení přechodu na elektro vozidla a stanovení data postupného ukončení prodeje nových benzinových a naftových automobilů, aby se Evropa mohla stát klimaticky neutrální. Snižování emisí z dopravy je pro EU velkou výzvou v oblasti klimatu. zdroj: bloomberg.com (anglicky)

Bezvzduchové pneumatiky Smartu využívají technologii NASA, aby zabránily defektu 

Startup s názvem Smart používá k výrobě kol jízdního kola speciální slitinu, kterou původně vyvinula NASA pro jízdní kola, která se mají pohybovat po Měsíci a Marsu, s názvem Metl. Při jízdě na těchto kolech se nemusíte bát defektu v žádném terénu. Podívejte se také, jak takové kolo vypadá. zdroj: finance.yahoo.com (anglicky)

bezvzduchové pláště na kola | zdroj: finance.yahoo
bezvzduchové pláště na kola | zdroj: finance.yahoo

Moskevské metro hlásí nejvyšší počet cestujících za poslední měsíce

Podle slov zástupce ředitele Moskevského metra přesáhl počet cestujících metrem 6 miliónů, což je nejvyšší počet od října minulého roku. Znamená to, že se s odeznívajícími restrikcemi téměř 90% cestujících opět vrátilo. zdroj: intelligenttransport.com (anglicky)

Proč nedochází k rapidnímu růstu sdílených služeb?

Překvapivě podle zprávy s názvem Nárůst každodenního dojíždění do práce více než polovina spotřebitelů očekává v následující dekádě růst sdílené mobility a 27% si dokonce myslí, že budou tyto služby využívány pravidelně k dojíždění do práce. Hlavními důvody pro to jsou dopravní zácpy, ekologie, větší škála a lepší dostupnost služeb, které jsou k dispozici, ale také úspornost. Přestože 9 lidí z deseti uznává, že by měli všichni svá auta sdílet, chtějí mít své vlastní vozidlo. Více na toto téma včetně zajímavých grafů najdete v článku. zdroj: ericsson.com (anglicky)

Sólo jízdy autem jsou pro životní prostředí škodlivější než lety

Podle nové studie dopadu různých druhů dopravy na životní prostředí zadané Evropskou unií může při jízdě auty s benzínovým nebo naftovým pohonem při obsazenosti jednou osobou vznikat více škodlivých emisí na cestujícího než při letu v rámci EU. Avšak emise připadající na jednoho cestujícího a kilometr jsou při letu vždy vyšší než při jízdě vlakem. zdroj: euractiv.com (anglicky)

Jak se daří sdíleným kolům v indických městech?

Očekává se, že za rok 2020 vzrostl cyklo průmysl v Indii o 15-20%. Indická města se snaží u dojíždějících do práce podpořit nemotorovou dopravu, jako je jízda na kole a pěší chůze, zavádějí se sdílená kola. Zapůjčení kol na různě dlouhou dobu je pro obyvatele měst výhodnější než mít vlastní kolo. Co se týče vzdálenosti je 35% jízd kratších než 5km, což je pro kola také ideální. Dopravci využívají sdílená kola zejména k návaznosti na další druhy dopravy, např.na autobusy a metro. Autor článku podrobně analyzuje situaci týkající se sdílených kol v indických městech, jejich provozovatele, ceny a předpoklady k dalšímu rozvoji. zdroj: thecityfix.com (anglicky)

Cena přepravy v Mumbai | zdroj: Thecityfix.com
Cena přepravy v Mumbai | zdroj: Thecityfix.com