LETEM SVĚTEM červen 2019

Čistá mobilita Aktuálně
30. 7. 2019 Čistou stopou Prahou
čtyři zaparkované koloběžky stojící v Paříži
Pařížská radnice vytáhla do boje proti provozovatelům sdílených koloběžek. Foto: www.theguardian.com

Co psaly v červnu na téma udržitelné dopravy newslettery mezinárodních organizací? Následuje přehled formou anotací s možností okamžitě si rozkliknout originální cizojazyčný zdroj. Obsáhlejší rešerše v českém jazyce najdete v příloze.

 • Francie chystá nový obsáhlý zákon o dopravě. Jeho částí je zavedení zákazu parkování pět metrů a méně od přechodu pro chodce, což významně zvyšuje viditelnost chodců, a tedy bezpečnost. V samotné Paříži by takto zaniklo 7000 parkovacích míst. Další části zákona se týkají například lepší součinnosti mezi poskytovateli dopravy, zvýšení konkurence mezi dopravci nebo pobídky pro sdílení aut. (angličtina)
 • Paříž Bojuje proti provozovatelům koloběžek. Důvodem je neukázněné parkování, nebezpečná jízda i vraky pohozené po ulicích. Radnice chce snížit počet provozovatelů z 12 na 3, pokutovat za jízdu na chodníku, nebo si nechat platit za odstranění rozbitých koloběžek. (angličtina)
 • Británie vyhodila milióny liber za vyznačení cyklopruhů na rušných ulicích, které nezvýší bezpečnost cyklistů. Chybí tam minimální bezpečnostní standardy pro tento typ infrastruktury. Řešením může být investování vybraných peněz na pokutách na zvýšení bezpečnosti na silnicích podle nově stanovených norem. (angličtina)
 • Londýn má největší vozový park elektrobusů v Evropě, 20 tisíc elektrovozidel a 700 elektro taxíků. Přesto chce masivně elektrifikovat. Plánuje postavit 175 rychlonabíjecích stanic TfL (plné nabití za 20-30 min) rozmístěných po celém městě a dalších 1100 nabíjecích sloupů pro rezidenty. (angličtina)
 • Jaká je budoucnost udržitelné mobility? Zde jsou tři přístupy – ekonomický, společenský a environmentální – k řešení problémů do budoucna. (angličtina)
 • Dublin je zklamaný. Nadějný start města (v roce 2013 byl zařazen mezi TOP 20 měst podporujících cyklodopravu) střídá vystřízlivění v podobě nedokončené značné části dopravní sítě (dle plánu se mělo postavit 2400 km cyklostezek) a běžné parkování aut v cyklopruzích. Jaké jsou příčiny a vyhlídky do budoucna?
 • Budoucnost Evropy závisí na jejích městech. Ženy ve vedoucích pozicích sepsaly sbírku esejí na téma „Budoucí Evropa – inkluzivní, inovativní a vzájemně propojená“. (angličtina)
 • V Praze se bude konat konference EUROCITIES 2019. Uskuteční se v termínu 20.–22. 11. 2019 a zde je návrh jejího programu. (angličtina)
 • POLIS – sdružení měst a regionů pracující na inovacích v oblasti městské dopravy – ve svém prohlášení informuje nové členy Evropského parlamentu o pěti prioritách v udržitelné městské mobilitě pro zdravý a spokojený život ve městech. (angličtina)
 • 9500 lidí zemře ročně na komunikacích procházejících zástavbou (zejména města) v EU. 70 % z nich jsou chodci, cyklisté a motorkáři. Evropský výbor pro bezpečnost na silnicích přináší zprávu za období 2010–2017 a navrhuje efektivní řešení. (angličtina)
 • Brusel se chystá o 15 % snížit množství aut, kterými lidé dojíždějí do práce. Chce tak docílit zejména propagací všech forem sdílené mobility, např. carsharingem, prací z domu, veřejnou hromadnou dopravou, tranzitním parkováním apod. Tato iniciativa je součástí plánovaných opatření ke zlepšení ovzduší v Bruselu. (angličtina)
 • Aktivní mobilita (chůze, jízda na kole) může nahradit mnoho jízd autem, musíme se k ní ale dopracovat. A má mnoho výhod: šetří místo, nevytváří prakticky žádné emise a působí pozitivně na naše zdraví. V publikaci VCÖ naleznete podklady i inspiraci ze světa. (němčina)
 • Požadavky na mobilitu ve městech jsou enormní a dají se zvládnout pouze atraktivní a spolehlivou veřejnou hromadnou dopravou. Šetří místo, je nejefektivnější a ekologicky nejšetrnější. Měla by mít jasnou prioritu. Např. pro přepravu 100 lidí při průměrné obsazenosti 1,15 osob/auto v ranním provozu je třeba cca 87 osobních aut, což je 145 m ve třech jízdních pruzích, tramvaj obsazená z 50 % zabere 35 m a kloubový autobus s 80 % obsazeností 18 m. (němčina)
 • Obrovská podpora cyklistiky... V rámci průzkumu podepsalo 404 z 469 dotázaných kandidátů do Evropského parlamentu, prohlášení, že budou podporovat v budoucím parlamentu v období 2019–2024 cyklistiku.

 

Práce s přílohou:

Po kliknutí na „Přehled“ nahoře ve sloupci „E“ se vám zobrazí přehled sledovaných newsletterů. Tuto možnost máte na každém listu. A naopak kliknutím na vybraný newsletter vystoupíte z „Přehledu“ zpět na jednotlivé listy.