LETEM SVĚTEM červen 2021

Čistá mobilita Aktuálně
30. 7. 2021 Ondřej Běnek
Města pro lidi umožňují bezpečný pohyb městem a motivují ke společným aktivitám. | zdroj: Forbes
Města pro lidi umožňují bezpečný pohyb městem a motivují ke společným aktivitám. | zdroj: Forbes

Co se na téma udržitelné dopravy psalo v květnu v zahraničí? Následuje souhrn toho, co nám ve sledovaných newsletterech (jejich přehled najdete zde) připadalo nejzajímavější. Na závěr anotací si můžete kliknout na zdroj v originále, kompletní přehled s rešeršemi v češtině naleznete v přiloženém souboru.

Co najdete v prvním celoevropském master plánu na podporu cyklistiky?

Vídeň uspořádala ve dnech 17. a 18.5. mezinárodní virtuální konferenci s mottem "Vytvořme lepší budoucnost směrem k nové, čisté, bezpečné, zdravé a inkluzivní mobilitě". 850 účastníků, z toho 46 ministrů a náměstků ministrů, ze 41 zemí vydalo tzv. Vídeňskou deklaraci, jejíž součástí je první celoevropský master plán pro cyklodopravu. Jeho cílem je zdvojnásobit do roku 2030 podíl cyklodopravy v Evropě. Více o zaměření a doporučeních tohoto plánu se dozvíte v článku. Více na dobramesta.cz (česky) a radkompetenz.at (německy)

Mezinárodní studie potvrdila úspěch dočasných cyklopruhů

Během pandemie byly v  mnoha městech vytvořeny dočasné cyklopruhy. Berlínská stude  se zabývá tím, zda se tyto dočasné pruhy vyplatily, osvědčily a zda zvýšený zájem o jízdu na kole potrvá i po překonání pandemie. Více na radkompetenz.at (německy)

Dočasné cyklopruhy kvůli pandemii slaví úspěch | zdroj: radkompetenz.at
Dočasné cyklopruhy kvůli pandemii slaví úspěch | zdroj: radkompetenz.at

Kampaň k zavedení sdílených kol ve všech městech EU

Sdílená kola ve všech městech EU by měla zlepšit kvalitu ovzduší, zmírnit dopravní zácpy, zlepšit zdraví obyvatelstva, vytvořit nová pracovní místa a podpořit ekonomiku. Zavedení sdílených kol povzbudí více lidí k tomu, aby místo aut použila jízdní kolo, zejména v dobře propojeném sytému dopravy, jenž kombinuje kolo s veřejnou hromadnou dopravou a vlakem. Průkopníkem tohoto hnutí je Paříž, která již překonala počet 200 tisíc jízd na kole během jednoho dne. Zejména sdílená elektro kola, která jsou drahá pro jedince, ale přístupná všem skupinám obyvatel, by mohla přimět lidi, aby změnili svůj životní styl a jezdili do práce na kole. Více na bikebiz.com (anglicky)

Rychlé cyklostezky místo dálnic

Podíl cyklodopravy v Rakousku se má podle programových cílů vlády do roku 2025 zdvojnásobit na 13%. Klíčovým opatřením pro dosažení tohoto cíle jsou rychlé cyklostezky. Rychlé cyklostezky jsou v Rakousku novým pojmem v cyklo infrastruktuře. Jedná se o přímá propojení dvou nebo více obcí či regionů cyklostezkou, pokud možno bez křižovatek a objížděk, nejlépe po rovině. V každém směru široké minimálně 2 m, obousměrné stezky aspoň 4m široké. Orientační a naváděcí systém má jednotné logo a značení. Součástí článku jsou rovněž zkušenosti s touto infrastrukturou ze zahraničí a také ekonomická stránka věci znázorněna graficky. S rozpočtem na 1km dálnice se dá vybudovat přes 20km rychlých cyklostezek! Více na vcoe.at (německy)

Je to parkovací místo. Škoda. 

Ve světových metropolích je veřejný prostor drahocenným zbožím. Ve Vídni se používá z velké části pro parkování aut. Parkovací místa pro osobní auta tam zabírají více než 1/4 celkového prostoru na ulicích. To se musí změnit. Více na derstandard.at (německy)

Parkovací místa zabírají ve Vídni 1/4 veřejného prostoru | zdroj: derstandard.at
Parkovací místa zabírají ve Vídni 1/4 veřejného prostoru | zdroj: derstandard.at

Elektro vozidla by mohla zlepšit ekologickou rovnováhu

Pro dosažení čisté dopravní a energetické rovnováhy má zásadní význam zpřístupnění elektromobilů a nabíjecí infrastruktury všem řidičům. Prezident Biden se chystá investovat miliardy dolarů do modernizace elektrické sítě a zřídit 500 tisíc nových nabíjecích stanic pro elektrovozidla. Při veřejném průzkumu v USA totiž 71% respondentů uvedlo, že by mělo zájem o elektro vozidlo, avšak odrazuje je neostatečná infrastruktura pro nabíjení a vysoká cena těchto vozidel. Více na greenbiz.com (anglicky)

Snížit maximální rychlost

Každé třetí úmrtí v dopravě v Rakousku je způsobeno nedodržením maximální povolené rychlosti. Snížení maximální povolené rychlosti má pozitivní vliv na bezpečnost v dopravě, je ekologičtější, šetří peníze a zlepšuje kvalitu života v obci. Lze je snadno implementovat. Podívejte se, jaké jsou maximální povolené rychlosti v jiných státech a co snížení rychlosti přináší. Více na vcoe.at (německy)

Proč je třeba vytvářet města přátelštější pro lidi

Rozhovor s kanadskou cyklo advokátkou, která žije s rodinou v Nizozemí, o tom, proč by měla  upřednostnit lidi před auty. Na příkladu transformace v nizozemském Delftu hovoří tom, co je důležité při provádění těchto změn. Více na Forbes.com (anglicky)

Lidé potřebují infrastrukturu pro lidi, aby se mohli po městě efektivně pohybovat bez aut. | zdroj: Forbes
Lidé potřebují infrastrukturu pro lidi, aby se mohli po městě efektivně pohybovat bez aut. | zdroj: Forbes

Proč jsou místní samosprávy vedoucí silou revoluce v MaaS

V červnu spustila společnost Highlands and Islands region of Scotland svou Gi-Hi aplikaci, která nabízí široké možnosti a slučuje různé druhy dopravy. Je zajímavá tím, že pokrývá venkovskou oblast se vzdálenými usedlostmi zhruba o velikosti Belgie. Více na fleeteurope.com (anglicky)