LETEM SVĚTEM červenec 2019

Čistá mobilita Aktuálně
28. 8. 2019 Čistou stopou Prahou
fotografie: elektroauto u nabíjecí stanice
foto: learntechnique.com

Co na téma udržitelné dopravy uveřejnily v červenci newslettery mezinárodních organizací? Přinášíme anotace s možností okamžitě si rozkliknout ORIGINÁLNÍ CIZOJAZYČNÝ ZDROJ. Ještě mnohem rozsáhlejší přehled S REŠERŠEMI V ČESKÉM JAZYCE naleznete v příloze.

 • O první tři místa v žebříčku měst nejvíce podporující cyklistiku tradičně soupeří Kodaň, Amsterdam a Utrecht. Pořadí 20 měst na světě, která nejvíce podporují jízdu na kole

Každý druhý rok se tak hodnotí 115 měst podle 14 parametrů. Dobře na tom jsou také Antverpy, Štrasburk a Bordeaux. Oslo je sedmé a Vídeň se poprvé dostala do první desítky. Článek přináší krátký popis situace prvních 20 měst a opatření, kterými si pomohla přední příčky vydobýt. (angličtina)

 • Vídeňský model veřejné dopravy za 1 euro denně by se mohl ujmout i v Berlíně

V zájmu snížení dopravy a zlepšení ovzduší zvažuje Berlín zavedení roční jízdenky na městskou hromadnou dopravu v ceně 365 eur po vzoru Vídně. Nyní stojí roční jízdenka MHD pro Berlín 761 eur. Ve Vídni byla snížena cena roční jízdenky na MHD z 449 na 365 eur v květnu 2012 a vlastní ji téměř polovina obyvatel hlavního města Rakouska, což je 822 tisíc lidí. Procento jízd městskou hromadnou dopravou se tam zvýšilo na 38 %. Pro srovnání s jinými městy: Berlín 27 %, Mnichov 23 % a Hamburg 18 %. (angličtina)

Pozn. red.: V Praze vydá dospělý za roční předplacenou jízdenku na MHD 3 650 korun, a cestuje tedy pouze za 10 Kč denně. 

 • Carpooling: Kde jdou ruku v ruce životního prostředí i ekonomika

Investice do nových technologií pro snížení emisí se v automobilovém průmyslu šplhají do astronomických výšin. Existuje i alternativní řešení – lepší využívání aut. Sdílení jízd je alternativou k hromadné dopravě a kromě ekonomického přínosu přináší také benefity enviromentální. Na to se zaměřila carpoolingová společnost BlaBlaCar, založená před 15 lety, která působí ve 22 zemích v komunitě 70 miliónů lidí, především na delších trasách mezi městy, ale velký potenciál vidí v komunitě lidí dojíždějících do práce. Např. ve Francii je vytížení vozidel 1,08 lidí. Proč tedy nevytvořit pobídky ke sdílení cest do práce? (angličtina)

 • V New Yorku kopírují přátelství linky metra

V New Yorku je pro přátele na Facebooku spíše než vzdálenost bydliště rozhodující doba cestování. Podle nejnovějšího průzkumu jsou sociální vztahy obyvatel NY méně závislé na fyzické vzdálenosti bydliště než na infrastruktuře veřejné dopravy. (angličtina)

 • Novostavby ve Velké Británii budou muset mít dobíjecí zařízení pro elektrovozidla

Jako součást opatření ke snížení emisí zavedla britská vláda jako první na světě legislativu, podle které musí být v každé nové bytové výstavbě instalováno dobíjecí zařízení pro elektrovozidla. (angličtina)

 • Závislost Ameriky na nesmyslně rychlém doručení zboží nese skryté náklady

Jak se odráží zrychlená dodávka zboží na životním prostředí? Dodavatelské firmy mnohdy nabízejí dodávky zdarma a během jednoho nebo dvou dnů. Taková dodávka však není efektivní a často má extrémní nároky na dopravu, což se odráží na ekologii. Podle zástupce UPC je doba přepravy přímo úměrná vlivu na životní prostředí, což mnohdy zákazníci ani neví. Proto se začala nabízet vedle dodávek do 2 dnů jako alternativní možnost tzv. „zelená dodávka" (se zeleným štítkem nebo obalem), u níž může být doba doručení delší, ale je šetrná k životnímu prostředí. (angličtina)

 • Chceš být šťastnější a úspěšnější v práci? Jeď tam na kole!

Jakým způsobem se dostanete do práce ovlivňuje, jak se ten den cítíte. Vztahem mezi cestou do práce a produktivitou se zabývala studie, jejíž výsledky otiskl Journal of Transport Geography. Např. lidé, kteří nemají daleko z domu na pracoviště a chodí pěšky nebo jezdí na kole, jsou produktivnější a šťastnější než ti, kteří to mají daleko nebo jezdí autem. (angličtina)

 • Neubau ochlazuje

V rámci současné přestavby stanice metra bude provedena také proměna 7. vídeňského obvodu na „chladnou zónu". Tím obvod reaguje na klimatické změny. V rámci pilotního projektu se vysázejí další stromy, přidají se osvěžující vodní prvky a ulice Neubaugasse se přebuduje na sdílený prostor. (němčina)

 • Proměna Bruselu z města pro auta na město pro lidi

Rozhovor s ministrem pro mobilitu a veřejné komunikace a stavby hlavního města Bruselu Pascalem Smetem o nových trendech, způsobech dopravy, problémech města, nulových emisích a roli politiků v transformaci dopravy. Samotní obyvatelé vidí, že počet aut je neúnosný, a chápou, že je třeba tuto situaci řešit. (str. 6, angličtina)

Pozn. red.: Přečíst si můžete i naši reportáž z loňského Dne bez aut v Bruselu, který tam probíhá po celém městě.

 • Rakousko: V loňském roce stouply letní cesty na dovolené vlakem o 23 procent

O 130 tisíc cest více na letní dovolenou podnikli v minulém roce Rakušané. Celkem jich bylo 690 tisíc. Je to poprvé po 35 letech, co překročily cesty po železnici na letní dovolenou 10% podíl. Z Vídně jezdí do 8 hlavních měst Evropy přímý vlak a do 13 dalších hlavních měst se po železniční dostanete během 14 hodin. VCÖ požaduje, aby byly posíleny a zrychleny mezinárodní vlakové spoje v Evropě. Více o železničních spojích a dopravě vlakem najdete v článku. (němčina)

 • Občanství, kvalita života, doprava: Jak je řeší chytrá města?

V roce 2008 žilo 50 % obyvatel ve městech a do roku 2050 se má tento podíl zvýšit na 70 %. Spotřeba elektrické energie se zdvojnásobí a emise CO2 se musí snížit. Při optimalizaci chytrých měst je základem celého procesu doprava. Je třeba zavést takový způsob dopravy, který je ekologický, multimodální a šitý na míru pro dané město. Důležitou součástí je sběr a zpracování dat. Více o tom, jak jsou problémy chytrých měst řešeny ve světě, se dozvíte v článku. (angličtina)

 • Baterie Bosh v cloudu se snaží snížit stárnutí baterií pomocí umělé inteligence

Pokud se firma Bosh vydala správnou cestou, mohla by umělá inteligence běžící v cloudu vyřešit problém baterií. Nabízí totiž novou službu tzv. Battery in the Cloud, doplněk pro systém řízení baterií vozidel, který zabraňuje jejich stárnutí. Je schopen snížit opotřebení baterií o 20 % tím, že bude neustále sledovat jejich stav, optimalizovat proces nabíjení a poskytovat řidičům instrukce k šetření energie na displeji v autech. (angličtina)

 • Jak se vypořádává rychle se rozvíjející „hlavní město cyklistiků v Latinské Americe“ s výzvami mobility?

Bogota, hlavní město Kolumbie, disponuje sítí cyklostezek o délce více než 390 km a denně ji využívá k jízdě na kole přes 84 tisíc lidí. A to není vše, o nedělích mají auta od 7 do 14 hodin zakázán vjezd do některých ulic města v celkové délce 480 km. Ty jsou v tuto dobu vyhrazeny jen pro cyklisty, bruslaře, běžce, chodce a pro další aktivity, při nichž se nespalují žádné pohonné hmoty. Město vypadá jako v utopii: rozhostí se nezvyklé ticho a klid. (angličtina)

Tip na práci s přílohou:

Po kliknutí na „Přehled“ nahoře ve sloupci „E“ se vám zobrazí přehled sledovaných newsletterů. Tuto možnost máte na každém listu. A naopak kliknutím na vybraný newsletter vystoupíte z „Přehledu“ zpět na jednotlivé listy.