Ulice Jana Želivského bude přívětivější a méně hlučná

Čistá mobilita Aktuálně
30. 8. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto nevzhledné a dopravně vytížené ulice Jana Želivského - současný stav
Jana Želivského, křižovatka u nákladového nádraží Žižkov. Foto: ŠJů / commons.wikimedia.org

Rada hl. m. Prahy dnes posvětila pokračování přípravy revitalizace ulice Jana Želivského, která představuje významnou dopravní tepnu Žižkova. Je spojnicí tří městských tříd – Vinohradské, Olšanské a Koněvovy a prochází podél jedné z nejvýznamnějších transformačních oblastí Prahy – Nákladového nádraží Žižkov, kde má postupně vyrůst moderní městská čtvrť.
 
„Přeměna ulice Jana Želivského není novým nápadem. Existuje hned několik různých koncepcí a plánů, které mají za cíl tuto důležitou tepnu proměnit v příjemnější místo. Jsem proto rád, že Rada hlavního města Prahy jasně deklarovala, že s dosavadním vývojem a navrženým postupem souhlasí a že všechny zpracované podklady budou maximálně využity,“ uvedl Petr Hlaváček, první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.
 
V celé oblasti je naplánováno hned několik investičních akcí, které mají za cíl zlepšit život na Žižkově. Významným zásahem bude výměna starých tramvajových kolejí přímo v ulici Jana Želivského, v těsném sousedství se navíc plánuje postupná přeměna Nákladového nádraží Žižkov v novou městskou čtvrť. Další je již započatá transformace v okolí Basilejského náměstí.
 
„Díky posunutí tramvajové trati dál od zástavby dojde ke snížení hlukové zátěže u obydlí Pražanů. V místě také rozšíříme chodníky a celá investice je navázána na rekonstrukci Basilejského náměstí. Zároveň vznikne základ pro novou tramvajovou trať, která povede do Nákladového nádraží Žižkov,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.
 
O nutnosti rekonstrukce ulice a o její podobě se historicky vede debata a existuje více studijních návrhů a prověření. Jistý deficit v praktické přípravě bylo právě chybějící usnesení Rady hl. m. Prahy, které by stvrdilo dosavadní postup. Cílem je proto pokračovat v přípravě projektu tak, aby byly maximálně využity již zpracované dokumentace a bylo vybráno co nejkvalitnější a hospodárné řešení.
 
Podkladem pro přeměnu ulice bude například koncepční zadání z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) či architektonicko-krajinářská koncepce obnovy od ateliéru Land05.
 
„V oblasti Žižkova jsme velmi zainteresovaní, jelikož se věnujeme i přeměně Olšanské, Vinohradské a zejména celému brownfieldu bývalého Nákladového nádraží Žižkov,“ dodal Ondřej Boháč, ředitel IPR.
 
Koordinaci projektové přípravy a vytvoření harmonogramu revitalizace ulice Jana Želivského bude mít na starost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.