LETEM SVĚTEM duben 2019

Čistá mobilita Aktuálně
29. 5. 2019 Čistou stopou Prahou
žena stojící v Amsterdamu u bicyklu
Výrazně méně zaparkovaných aut, více cyklopruhů, chodníků a stromů v Amsterdamě do roku 2025... Foto: Kevin Coombs/Citylab (Reuters)

Přinášíme shrnutí článků o udržitelné dopravě na dubnových stránkách mezinárodních organizací. Kliknutím na odkazy v jednotlivých anotacích se vám otevře originální cizojazyčný zdroj. Příloha pod anotacemi obsahuje obsáhlejší rešerše v českém jazyce.

 • Vídeň vytvořila čtvrtý veřejný průchod skrze bloky domů. Další budou následovat. „Pokud člověk ví o takových průchodech, urychlí mu to cestu a chodci získají výhodu před jinými způsoby dopravy". (němčina)
 • Ve Vídni reagují na klimatické změny tím, že klimaticky upraví „míli ulice" Zieglergasse tak, aby byly horké dny snesitelné. Vysadí tam více stromů, instalují chladicí oblouky s vodní mlhou a světlou dlažbu. Chtějí tak jít chodcům naproti a podpořit pěší mobilitu. (němčina)
 • Amsterdam plánuje v nadcházejících letech systematické odstraňování parkovacích míst v centru města, aby získal prostor pro vytvoření cyklopruhů, chodníků a vysázení nových stromů. Každý rok chce snížit počet držitelů povolenek k parkování v centru o 1500 a kromě toho zruší do konce roku 2025 až 11 200 parkovacích míst v ulicích. (angličtina)
 • Díky technologii vyvinuté v Los Angeles se města dozví o pohybu bezstanicových vozidel více informací než dříve. Společnost, která zapůjčuje bezstanicové koloběžky, shromažďuje podrobná anonymní data o průběhu cesty od okamžiku zapůjčení až do doby vrácení koloběžky. Tato data patří městu Los Angeles a slouží například k rozhodnutí o vytvoření nového pruhu pro cyklisty nebo k zajištění přístupu ke koloběžkám obyvatelům s nižšími příjmy. Mohou ale také pronajímateli zaslat informaci o nelegálním zaparkování koloběžky. Po půl roce fungování se systém rozšířil i do Seattlu a Providence. (angličtina)
 • Lidé v Wellingtonu (Nový Zéland) demonstrovali v centru města za bezpečnost cyklistů. Téměř 50 obhájců cyklodopravy tam vytvořilo lidskou bariéru, která oddělovala cyklisty od aut, čímž chtěli upozornit radní na nutnost urychleného řešení budování ochranných cyklopruhů. (angličtina)
 • První taxi na elektropohon vyjelo do ulic New Yorku už v roce 1896! Víte, že celá jedna třetina aut prodaná v roce 1900 v NY byla poháněna elektrobateriemi? Byla módní, určená hlavně pro ženy, neboť byla čistší, tišší a snadněji se startovala. (angličtina)
 • Dnes se železniční doprava významně podílí na dopravním mixu v Evropě, Japonsku i Číně, a to především v roli metra a vysokorychlostních vlaků. Podle Marca Amblarda, zakladatele a ředitele Orsay Consulting, je elektrická železniční doprava nedílnou součástí řešení problému, jak zamezit dopravním zácpám a globálnímu oteplování, a musí být součástí dlouhodobého plánování. Ale je tomu tak skutečně? (angličtina)
 • Úvodní zpráva o rychlém růstu mikromobility v USA inspirovala autora k zamyšlení nad tím, zda jsou využity všechny možnosti k využití tohoto způsobu dopravy pro celé spektrum obyvatel. V článku najdete příklady pěti měst v USA, která se pokusila podpořit dopravu bez aut v komunitách, které mají omezené možnosti, jako jsou například obyvatelé bydlící v odlehlých částech měst, senioři, kteří dosud nejezdili na kole, španělsky mluvící obyvatelé či handicapovaní obyvatelé i s možností využití nákladních kol k nákupu na kole. (angličtina)
 • V loňském roce nateklo do nádrží letadel enormní množství kerosinu (letecký petrolej) – asi jedna miliarda litrů – jako nikdy dříve. Na rozdíl od nafty, benzínu a topného oleje nebyla totiž u kerosinu zvýšena daň z pohonných hmot. Toto daňové zvýhodnění bylo v Rakousku za loňský rok vyčísleno částkou kolem 490 miliónů eur. VCÖ vyžaduje, aby zvýhodnění letecké dopravy oproti  jiným druhům dopravy bylo zrušeno a místo toho se posílila výstavba přeshraničního železničního spojení v rámci EU. (němčina)
 • V Rakousku výrazně převažují krátké cesty autem: 40 % jízd je ve vzdálenosti vhodné pro jízdu na klasickém kole (do 5 km) a více než dvě třetiny jsou vhodné pro elektrokola (do 15 km). Pro jízdu na kole je zapotřebí více místa a dobrá infrastruktura. Dále se ze zajímavé infografiky například dozvíte, že děti a starší lidé chodí nejvíce (ujdou v průměru cca 300 km ročně), do jaké míry zvýší kapacitu provozu multimodální uspořádání a že 1 euro investované do cyklistické dopravy přinese 13 eur ekonomického zisku. Zdvojnásobení podílu cyklodopravy v Rakousku na 13 % vygenerovalo navíc ekonomický zisk ve výši 1,2 miliardy eur. (němčina)
 • Ve své nové knize s názvem „S elektrovozidlem ve slepé uličce" rozebírá její autor Winfried Wolf, proč elektroauta sama o sobě nevyřeší problémy v dopravě. Důrazně se přimlouvá za decentralizované uspořádání, „znovuobjevení blízkosti", za rozvoj „měst krátkých vzdáleností" a za komplexní podporu aktivní mobility. VCÖ vylosuje pět zájemců, které obdaruje touto knihou. (němčina)

 

Práce s přílohou:

Po kliknutí na „Přehled“ nahoře ve sloupci „E“ se vám zobrazí přehled sledovaných newsletterů. Tuto možnost máte na každém listu. A naopak kliknutím na vybraný newsletter vystoupíte z „Přehledu“ zpět na jednotlivé listy.