LETEM SVĚTEM duben 2021

Čistá mobilita Aktuálně
24. 5. 2021 Ondřej Běnek
Když ty cyklostezky postavíte, cyklisté po nich budou jezdit | theguardian.com
Když ty cyklostezky postavíte, cyklisté po nich budou jezdit | theguardian.com

Co se na téma udržitelné dopravy psalo v dubnu v zahraničí? Následuje souhrn toho, co nám ve sledovaných newsletterech (jejich přehled najdete zde) připadalo nejzajímavější. Na závěr anotací si můžete kliknout na zdroj v originále, kompletní přehled s rešeršemi v češtině naleznete v přiloženém souboru.

Když je postavíte, cyklisté po nich budou jezdit

Dozvíte se, jak nové cyklostezky a lepší infrastruktura podporují jízdu na kole ve Velké Británii. Po jednom cyklopruhu se dopraví 5x více lidí než po jednom jízdním pruhu pro motorová vozidla, a to bez emisí a bez hluku. To je dobrá zpráva pro všechny, co dýchají, bez ohledu na to, zda řídí, jdou pěšky nebo jedou na kole. O tom, že nové cyklostezky podporují jízdu na kole se přesvědčili např. na trase Leeds-Bradford dlouhé 23 km, kudy projelo dříve během jednoho pracovního dne 136 cyklistů. Poté, co zde v roce 2016 postavili cyklostezku, vzrostl jejich počet o 51% a v dalším roce ještě o 26%. V roce 2019 napočítali 870 764 jízd na kole. Přitom 30% cyklistů prohlásilo, že začali jezdit na kole nebo se k cyklistice vrátili a 80% z nich využívá tuto cyklostezku 3-5x týdně. v článku najdete další podobné příklady z Velké Británie. zdroj: theguardian.com (anglicky)

Francie chce zakázat vnitrostátní lety na krátké vzdálenosti

Francouzští zákonodárci ve snaze snížit emise uhlíku přistoupili k zákazu vnitrostátních letů na krátké vzdálenosti, pokud existuje alternativa jízdy vlakem. zdroj: bbc.com (anglicky)

Francie chce zakázat krátké vnitrostátní lety | zdroj: bbc.com
Francie chce zakázat krátké vnitrostátní lety | zdroj: bbc.com

Aktivní mobilita je lékem sama o sobě

Nedostatek pohybu způsobuje zdravotní problémy a podle statistiky si v Rakousku ročně vyžádá náklady na léčení ve výši 180 miliónů eur. Chůze pěšky a jízda na kole přispívají k dobrému zdravotnímu stavu. Součástí článku je grafické zpracování jejich přínosů pro zdraví a naopak, jaké problémy nedostatek aktivního pohybu přináší. Proto je třeba vytvořit ve městech více prostoru pro aktivní pohyb a přesvědčit lidi, aby cesty na kratší vzdálenosti absolvovali jinak než vlastním auty. zdroj: vcoe.at (něměcky)

Jízda na kolech je pro dosažení nulových emisí ve městech 10x důležitější než elektro vozidla

Na světě bylo v roce 2020 plně na elektro pohon jedno z 50 nových vozidel, ve Velké Británii pouze jedno ze 14. I v případě, že by ode dneška byla všechna nová vozidla pouze na elektro pohon, bude stále ještě trvat 15-20 let, než nahradí vozidla se spalovacími motory. Pokud se zaměříme pouze na elektro vozidla, míra snižování emisí se zpomalí. Je to především proto, že elektro vozidla nejsou v podstatě zcela bezemisní. V nové studii se zjistilo, že lidé, kteří chodí pěšky a jezdí na kole, mají při každodenním cestování menší uhlíkovou stopu, i když třeba jejich pěší cesty nebo jízdy na kole zcela nenahradí jízdu autem a jen na ni navazují. To prokázaly výsledky průzkumu, který byl součástí studie a kterého se zúčastnilo kolem 4 tisíc obyvatel žijících v Londýně, Antverpách, Barceloně, Vídni, Orebu, Římě a Curychu, jejichž každodenní cesty do práce, s dětmi do školy apod. byly v průběhu 2 let zaznamenávány a u každé z nich byla spočítána uhlíková stopa. zdroj: theconvesrsation.com (anglicky)

Jízdda na kole je pro snížení emisí klíčová | zdroj: theconverstaion.com
Jízdda na kole je pro snížení emisí klíčová | zdroj: theconverstaion.com

Cestující odmítají jezdit autobusem a vlakem. To je pro klimatické změny problém.

Autor článku popisuje celosvětovou situaci ve veřejné hromadné dopravě ve velkoměstech, kde z důvodů pandemie výrazně klesl počet cestujících. Lidé z obavy o své zdraví raději jezdí vlastními auty. Ředitel mezinárodní asociace pro hromadnou dopravu nabádá města, aby si udržela své systémy hromadné dopravy, vylepšila je a zřídila více pruhů pro autobusy tak, aby bylo cestování efektivnější a pohodlnější, a aby rovněž vylepšila vzduchotechniku a cestování se stalo bezpečnější. zdroj: nytimes.com (anglicky)

K transformaci světa je třeba transformovat veřejnou hromadnou dopravu

Mark Watts, výkonný ředitel C40 Cities, a Stephen Cotton, generální tajemník ITF, vysvětlují, proč je pro zotavení světa z COVID-19 rozhodující doprava, a apelují na vlády, aby se po odeznění pandemie zaměřily v prvé řadě na dopravní sítě. Je třeba, aby finančně podpořily veřejnou hromadnou dopravu, jejíž fungování se projevilo v době pandemie jako klíčové, aby investovaly do jejího rozšíření a zlepšení, neboť je způsobem, jak snižovat emise. zdroj: theinteligenttransport.com (anglicky)

Jakarta oznámila nové schéma MaaS

Region Jakarta, hlavní město Indonésie s 30 milióny obyvateli je třetí největší metropolí na světě. Provozovatelem MaaS je konsorcium firem Thales, Lyko, Jatelindo and Aino. zdroj: itsinternational.com (anglicky)

Jakarta oznamuje nové schéma MaaS | zdroj: itsinternational.com
Jakarta oznamuje nové schéma MaaS | zdroj: itsinternational.com

Pětiminutový průvodce k elektrifikaci vozového parku

V příspěvku od Autonomy najdete užitečné informace k elektrifikaci vozového parku: 1/ úspory a výhody, které elektro vozidla přinesou, 2/ zda přechod na elektro vozidla je pro firmu vhodný, 3/ návod a instrukce, jak s elektrifikací začít. zdroj: autonomy.paris (anglicky)