LETEM SVĚTEM květen 2019

Čistá mobilita Aktuálně
25. 6. 2019 Čistou stopou Prahou
XXXXXXXX
Skvělý nápad proti mamataxi – půl hodiny před začátkem výuky zákaz vjezdu motorových vozidel ke školám... Foto: www.wienzufuss.at/

Shrnujeme články o udržitelné dopravě, které vyšly v květnových newsletterech mezinárodních organizací. Kliknutím na odkazy v jednotlivých anotacích se vám otevře originální cizojazyčný zdroj. Příloha pod anotacemi obsahuje obsáhlejší rešerše v českém jazyce.

 • Švédská agentura na ochranu životního prostředí se domnívá, že největším zdrojem znečištění mikroplasty ve Švédsku je opotřebení pneumatik a cest. Švédská vláda pověřila VTI, aby zvýšil znalosti ohledně znečištění mikroplasty ze silniční dopravy. (angličtina)
 • Město Vídeň vydalo opatření „Cesta pro školáky“. Třicet minut před začátkem výuky platí v určitých ulicích dočasný zákaz vjezdu motorových vozidel. Cílem je snížit intenzitu provozu a dovážení dětí do školy autem. Pozitivní vedlejší efekt je, že více školáků jezdí do školy na kolech, kolečkových bruslích nebo pěšky, což přispívá k jejich lepšímu soustředění a celkovému zdraví. (němčina)
 • Doručování zásilek v koncových destinacích mohou vyřešit cargo kola, která jsou šetrným a účinným řešením, zejména pro přeplněná města. Autonomy informuje o nejinovativnějších modelech cargo kol na trhu, o tom, jak jsou využívána při doručování, i o některých logistických překážkách, které musí překonávat. (angličtina)
 • Nový program ve Walesu umožňuje lékařům předepsat neobvyklý lék: jízdu na kole. Pilotní program ve Velké Británii nabízí alternativu lékům, která nemá vedlejší účinky a je levnější. Pacienti dvou lékařských center v Cardiffu si mohou nechat předepsat šestiměsíční půjčovné kol, v rámci něhož mají všechny jízdy do 30 minut zdarma. Pokud bude projekt úspěšný, chtějí ho rozšířit do dalších měst. Pomáhá zejména při léčbě vysokého krevního tlaku a obezity. (angličtina)
 • Auta mapující cesty (Street view) od Google se chystají mapovat aktuální kvalitu ovzduší na celém světě, nejen v rámci měst, ale dokonce podle městských částí či ulic. Představa je následující: Běžíte svůj běžecký okruh po městě a zjistíte, že se dusíte smogem. Kliknete na mapu Google, ta vám poskytne lokální informace o ovzduší a naplánuje cestu zpět domů parkem, kde je lepší vzduch. Jen v USA umírá následkem znečištěného ovzduší 55 tisíc lidí ročně, celosvětově jsou to 3,3 milióny lidí. (angličtina)
 • Studio Mandalaki představilo model elektrovozidla pro dvě osoby, které je vyrobeno z 80 % z recyklovatelných plastů. Toto inovativní řešení může pomoci v oblasti odpadového hospodářství. Ujede na jedno nabití 100 km a jeho maximální rychlost je 65 km/hod(angličtina)
 • New York chce zakázat psaní SMS na mobilu během přecházení ulice. Je to nebezpečné, je velmi jednoduché nevšimnout si troubícího auta nebo rychle jedoucího cyklisty. Za porušení zákona, který je předložen senátorem NY, bude hrozit chodcům využívajícím mobil při přecházení cesty pokuta ve výši 25–250 USD. Výjimku tvoří pouze volání v rámci záchranného systému. (angličtina)
 • Vlastnictví auta bývalo známkou bohatství. Poprvé se však setkáváme s tím, že v USA mladí lidé s vysokými příjmy řídí svá auta méně než jejich vrstevníci s příjmy nízkými. Ceny nemovitostí rostou zejména v místech, která jsou dobře přístupná pěšky nebo pomocí MHD. Nemuset řídit se tak stává privilegiem a aplikace typu Uber a Lyft jsou charakteristikou bezstarostného života. (angličtina)
 • Rok 2018 byl pro emise CO2 rekordním. Důvodem je také to, že auta jsou ve městech stále nejlepším „door-to-door“ řešením. Řešením může být mobilita jako služba veřejnosti, což je integrace a přístup k rozlišným službám dopravy, jako je MHD, sdílení kol, aut, koloběžek či taxi v jediné digitální aplikaci s možností plánování, rezervace, placení a přístupu k dopravním informacím. Jaké jsou tři způsoby možného fungování? (angličtina)
 • Portugalské městečko Braga vytvořilo jednu z největších pěších zón v Iberii a se 6 elektroautobusy městské veřejné dopravy dosáhlo během 7 měsíců úspory nákladů o 67 %, o 74 % snížilo spotřebu energie a o 129 tun uhlíkové emise. (angličtina)
 • Všichni cyklisté přispívají k ochraně klimatu. Každý kilometr, který ujedeme na kole místo autem, zabrání vzniku 150 g CO2 a 0,2 g oxidu dusíku poškozujícího naše zdraví. Pokud tedy chceme chránit životní prostředí a chceme čistší vzduch ve městech, musíme posílit cyklodopravu. V rámci své strategie Vídeň uvádí, že zachová vysoký podíl veřejné hromadné dopravy a sníží podíl individuální místní dopravy na 20 % do roku 2025, na 15 % do roku 2030 a výrazně pod 15 % do roku 2050. (němčina)
 • V návaznosti na akční plán pro čistotu ovzduší oznámil Amsterdam, že se chystá do roku 2030 zakázat auta a motorky s benzínovým nebo dieselovým pohonem. Po Madridu, Římu a Londýnu se tak stal dalším městem, která řeší čistotu ovzduší zákazem vjezdu aut, která jsou zdrojem emisí. (angličtina)
 • K dosažení klimatických cílů je třeba, aby se podíl nákladní dopravy po železnici zvýšil ze současných 17 % na 30 %, což znamená při rostoucím objemu přepravovaného zboží zdvojnásobení jeho objemu. Nyní se nákladní automobilová doprava v Evropě podílí zhruba jednou třetinou na celkových emisích z dopravy. (němčina)
 • Letecký provoz je v EU v celosvětovém srovnání mnohem méně zdaněn než třeba v USA nebo v Kanadě. Daň z leteckého benzínu, kerosinu, přináší státům EU celkově 27 miliard ročně, z toho v Rakousku přes 300 miliónů eur. Emise CO2 z leteckého provozu by se měly snížit o 11 %. VCÖ žádá urychlené odstranění daňového zvýhodnění leteckého průmyslu a zavedení přeshraničních železničních spojení v Evropě. (němčina)
 • Celosvětová iniciativa Matka Země („Mutter Erde") se zaměřila na naše nakupování. Pod heslem „Raději spotřebovat, než promrhat" nabádá lidi, aby dobře zvážili, zda skutečně potřebují to, co kupují. Věci, které kupujeme, často končí v odpadu nebo leží ladem. Svým zodpovědným konzumním chováním můžeme pozitivně ovlivnit budoucnost naší planety. V článku jsou uvedeny tipy pro každodenní konzumní chování. (němčina)
 • Měsíc před volbami do EP oslovila ECF potenciální členy EP, aby zjistila, jak jednotlivé strany podporují cyklistiku. Výsledky byly nadmíru pozitivní, přes 400 členů EP slíbilo, že oblast cyklistiky v následujícím období podpoří. (angličtina)
 • Díky výstavbě nových cyklodálnic a „kvalitních cyklostezek“ i rostoucí popularitě stávajících cyklostezek a jejich dobrého propojení zaznamenali ve Velké Británii v roce 2018 rekordní počet cyklistů. Cyklostezky jsou jedním z nejefektivnějších a nejzdravějších cest pro pohyb lidí. Po jednosměrné cyklostezce se přepraví 5× více lidí než v jednom pruhu dálnice, a to bez znečištění vzduchu a hluku. To je dobrá zpráva pro všechny, nezávisle na tom, zda řídíte auto, jedete na kole, jdete pěšky – nebo jen dýcháte. (angličtina)

 

Práce s přílohou:

Po kliknutí na „Přehled“ nahoře ve sloupci „E“ se vám zobrazí přehled sledovaných newsletterů. Tuto možnost máte na každém listu. A naopak kliknutím na vybraný newsletter vystoupíte z „Přehledu“ zpět na jednotlivé listy.