LETEM SVĚTEM květen 2020

Čistá mobilita Aktuálně
24. 6. 2020 Čistou stopou Prahou
ulice v zahraničí, na ní tramvaj a jízdní kola
zdroj: urbanmobilitycompany.com

Co se na téma udržitelné dopravy psalo v květnu v zahraničí? Následuje souhrn toho, co nám ve sledovaných newsletterech (jejich přehled najdete zde) připadalo nejzajímavější. Na závěr anotací si můžete kliknout na zdroj v originále, kompletní přehled s rešeršemi v češtině naleznete v přiloženém souboru. 

 • International Transport Forum (OECD): Změna rozložení prostoru měst tak, aby byla odolnější

Zpráva z dopravního fóra potvrdila, že mobilita ve městech se po zkušenostech s koronavirovou krizí musí změnit. Je třeba, aby byl omezený prostor ve městech přerozdělen jinak a více místa bylo poskytnuto ve prospěch pěších a cyklistů.  angličtina

 • S přechodem na elektrokola by se emise z dopravy mohly snížit na polovinu

Vědci z výzkumného centra Leeds University znázornili, jak by se mohly snížit emise po přechodu na cyklodopravu. Pro svůj model využili data z Dánska a počítali s úbytkem 30 miliónů tun oxidu uhlíku ročně za předpokladu, že by byla v Británii podobná situace. Zjistili, např. že pokud by 20 % jízd motorovými vozidly bylo nahrazeno jízdami na elektrokolech, snížily by se uhlíkové emise o 4–8 miliónů tun ročně. angličtina

 • V Evropě je v provozu podle nejnovějších informací 298 automobilových továren

Podle nejnovějších informací ACEA se v 298 automobilových závodech v Evropě vyrábějí osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla, autobusy a motory, 196 z nich leží v EU. Součástí článku je interaktivní mapa. angličtina

 • Řešení založená na datech pro inteligentní parkování ve městech post-COVID

Hledání místa k zaparkování ve městech přispívá ke tvorbě dopravních zácp a je prokázáno 30% zlepšení, pokud řidiči budou mít možnost nalézt místo k parkování bez hledání. Za tím účelem vyvinula švýcarská společnost Paradox Engeneering pro města technologii PE Smart Urban Network, poskytující aplikaci pro nalezení volného místa k parkování na základě senzorů a napojení na bezdrátovou síť. angličtina

 • Obnova veřejné dopravy po COVID-19: Zachrání to její kombinace s cyklodopravou!

Armagedon, cyklistický ráj nebo kombinace kola/pěší chůze a veřejné dopravy – to jsou tři směry, kterými se města mohou vydat po skončení koronavirové krize. O tom, jak vypadají tato tři řešení, jak se můžeme poučit z úspěšného realizovaného holandského modelu, který kombinuje cyklistiku s veřejnou hromadnou dopravou nebo o tom, jak se posuneme k realizaci čtvrthodinového města, se dozvíte z článku. angličtina

 • Opatření omezující vycházení umlčela dopravu a změnila zvuk

Mnozí Evropané si během opatření kvůli COVIDu-19 uvědomili, že města mohou být mnohem vzdušnější, klidnější a tišší. Více než 100 miliónů lidí v Evropě je vystaveno dlouhodobě hladině zvuku škodlivé pro jejich zdraví, což se projevuje rozmrzelostí, poruchami spánku a srdečními problémy. I když se dělají opatření ke snížení hluku, nelze dosáhnout takové hladiny jako v době omezení dopravy. Proto je třeba v rámci dlouhodobé strategie mobility a řešení dopravního systému snížit motorizovanou dopravu a podpořit aktivní způsob dopravy. 75 % jízd v EU je kratších než 10 km, což je ideální vzdálenost pro jízdu na kole. angličtina

 • Klimatické změny, koronavirus a emise v pěti grafech

Zajímavé informace z BBC News na téma emise CO2 a klimatické změny v souvislosti s COVID-19. Grafy: 1/ Vývoj celosvětových emisí CO2 od roku 1900 s vyznačenými milníky (španělská chřipka, hosp. krize, konec 2.svět.války apod.), 2/ Srovnání dopravních zácp leden–květen 2019 a 2020 v 6 metropolích, 3/ Vývoj kapacity letů od 20. 1. do 27. 4. 2020, 4/ Vliv protikoronárních opatření na emise CO2 – srovnání New York a Paříž, 5/ Cesta k nulovým emisím při udržení růstu teploty o 1,5 °C. I když dojde v roce 2020 k poklesu emisí CO2, není jisté, že klesající trend bude pokračovat.  angličtina

 • Cyklistická „exploze": Koronavirus podpořil jízdu na kole v USA

Pro mnoho Američanů se jízda na kole během pandemie stala symbolem svobody. Je zábavná, osvobozující, zajišťuje bezpečný odstup a prospívá zdraví – není divu, že se stala v USA populární. Majitelé cykloobchodů říkají, že za 15 let působení nic takového nezažili, poptávka je nyní dvakrát větší než kdy předtím. Obrovský nárůst cyklistů potvrzují také automatické sčítače, např. ve Filadelfii se v březnu počet cyklojízd téměř zdvojnásobil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. angličtina

 • Emise skleníkových plynů z letecké dopravy v Rakousku byly v předchozím roce rekordně vysoké

Ve srovnání s rokem 2018 se emise skleníkových plynů z letecké dopravy v Rakousku zvýšily v roce 2019 jako nikdy předtím: téměř o 3 milióny tun, což bylo o 14 % více. Během pandemie COVID-19 klesla letecká doprava o 90 %. VCÖ požaduje, aby státní pomoc rakouským aeroliniím AUA byla vázána na ekologická kritéria, jako je snížení emisí CO2 a snížení počtu krátkých letů. němčina

 • Klimatickou krizi zvládneme jen s malým leteckým provozem

Za posledních 30 let se skleníkové emise z letecké dopravy více než zdvojnásobily a činí 180 miliónů tun. Prudký nárůst letecké dopravy, která měla podle prognóz před vypuknutím pandemie přepravit v roce 2040 dvojnásobné množství cestujících, by způsobil ohromný klimatický problém. Přitom mnohé lety v Evropě i v Rakousku jsou krátké a v dosahu vlaku; ty vytvářejí obzvlášť vysoké množství škodlivých emisí CO na jeden kilometr. Letecký provoz by se měl omezit ekologickými opatřeními. němčina

 • Doporučení ECF pro zdravější a bezpečnější ulice po COVIDu

Během karantény se ukázalo, že je jízda na kole nejbezpečnější a nejefektivnější způsob dopravy, který máme. Snižuje znečištění ovzduší a zajišťuje sociální odstup. ECF vydala několik doporučení pro zástupce Evropy na státní i místní úrovni na podporu cyklistiky: 1/ Rozšiřovat síť cykloinfrastruktury (Cíl: 95 km cest pro cyklisty), 2/ Snížit maximální povolenou rychlost ve městech aspoň na 30 km/hod, 3/ Vytvořit pobídky k pozitivním změnám (vytvořit centralizovaný dotační fond EU na podporu elektrokol) a naopak brzdící prostředky k odstranění negativních jevů (zpoplatnění průjezdu v době dopravní špičky, tzv. congestioncharges), 4/ Podpořit cyklologistiku, např. kargokola v dodávce na poslední míli. angličtina

 • The Business of Mobility: Vyplnění mezery na trhu v podobě pneumatiky 

"The Business of Mobility" je nový cyklus, který představuje nejúspěšnější podnikatelské záměry v sektoru mobility. Cyklistika zažívá v posledních letech neskutečný počet inovací a některá luxusní jízdní kola stojí i přes 15 tisíc USD – mají elektronické 24stupňové řazení převodu a jejich hmotnost je menší než 7 kg. Avšak i těmto kolům hrozí defekt v podobě vyfouknutí duše. Nová technologie tento problém řeší – pneumatiky ze vzduchové pěny, které získaly v dubnu 2020 zlatou medaili Edisonovy ceny v oblasti dopravy a osobní mobility. angličtina

 • Podíl paliv v nových autech v prvním čtvrtletí roku 2020

benzín: 52,3 %, nafta: 29,9 %, elektřina: 6,8 % angličtina