LETEM SVĚTEM prosinec 2018

Čistá mobilita Aktuálně
16. 1. 2019 Čistou stopou Prahou
žluté vesty ve Francii protestují - hasiči na ulici likvidují oheň
Žluté vesty protestují... Je ještě zelená budoucnost Francie podle Macrona reálná? Foto: The Urban Mobility daily

Co na téma udržitelné dopravy v prosinci 2018 uvedly zpravodaje (newslettery) mezinárodních organizací? Přinášíme anotace s možností rozkliknout si originální zdroj. Ještě mnohem rozsáhlejší přehled s rešeršemi v českém jazyce naleznete v příloze.

 • Sdílené koloběžky vyvolaly v Praze rozruch. Že nejde jen o místní pokus, ale celosvětový trend ukazuje tabulka provozovatelů těchto koloběžek z celého světa, včetně způsobu financování, odhadované hodnoty atp. VÍCE…
 • Google zveřejnil nový plán pro přestavbu části Toronta, v němž budou mít dominantní postavení lidé. Představa Googlu je založena na vizi budoucí dopravy bez soukromého vlastnictví aut se systémem dopravy, který je bezpečnější, pohodlnější i levnější, založený na autonomních vozidlech tzv. "taxibots". VÍCE…
 • VW prohlásil, že další generace aut na spalovací motory (2026) bude tou poslední, od té doby se chce soustředit pouze na vozidla s plně nebo částečně elektrickým pohonem. Vozidla se spalovacími motory chce omezeně vyvíjet i nadále, zejména pro odloučené oblasti bez dostatečné infrastruktury. VÍCE…
 • Rozhovor s Laurentem Mezzini, ředitelem sekce City Flow&EnergySolutions ve společnosti Alstom, o tom, že budoucnost mobility je nepochybně spjata s multimodalitou, možností zvolit si způsob dopravy různými dopravními prostředky na základě aktuálních informací. VÍCE…
 • V roce 2017 se stává Francie v čele s Macronem průkopník zelených technologií. Rok poté se hnutí žlutých vest bouří a požaduje prezidentovu rezignaci. Rok 2018 je rekordním v počtu emisí. Ross Douglas, ředitel Autonomy reaguje na to, co se ve Francii děje a proč není důvod ztrácet víru v zelenou budoucnost země. VÍCE…
 • Jaká je budoucnost sdílených vozidel? Přečtěte si sedm předpovědí podle odborníků na dopravu. VÍCE…
 • Příklon k elektromobilitě potvrzuje i Mercedes-Benz. Výrobce těchto aut Daimler plánuje nákup baterií v hodnotě 23 miliard USD v horizontu do roku 2030. VÍCE…
 • V roce 2017 ztratilo na cestách v EU 25 300 lidí své životy, dalších 135 000 bylo vážně zraněno. Téměř 40% nehod se odehrálo v městských aglomeracích a postihly nejčastěji chodce, cyklisty a motocyklisty. Nepoměrně velký podíl na těchto nehodách ve městech mají těžkotonážní vozidla se zhoršeným výhledem, proto EUROCOTIES vydalo stanovisko k základním bezpečnostním opatřením týkajících se standardů „přímého vidění“. VÍCE…
 • VirginTrains, železniční dopravce ve Velké Británii, vtipným videem poukazuje na rozdíly v cestování autem a vlakem. Příběh Valerie cestující na pohovor vás pobaví. VIDEO...
 • Brightline, provozovatel osobní železniční dopravy na Floridě se přejmenoval na VirginTrain a plánuje expanzi na západní pobřeží. To může absolutně změnit dopravní poměry v této části Ameriky. Mluví se o spojení Las Vegas a Los Angeles. VÍCE… a VÍCE…
 • Zástupci států REFORM (Velká Británie, Řecko, Nizozemí a Itálie) spolupracují již 2 roky na plánech udržitelné mobility, vzájemně si vyměňují přístupy k řešení i praktické znalosti. Dne 4.prosince 2018 se setkali v Bruselu se zástupci Evropské komise, aby jim prezentovali výsledky své práce. VÍCE…

Tip na práci s přílohou:

Po kliknutí na „Přehled“ nahoře ve sloupci „E“ se vám zobrazí přehled sledovaných newsletterů. Tuto možnost máte na každém listu. A naopak kliknutím na vybraný newsletter vystoupíte z „Přehledu“ zpět na jednotlivé listy.