LETEM SVĚTEM září 2020

Čistá mobilita Aktuálně
28. 10. 2020 Ondřej Běnek
Otevřen první cyklo park ve Vídni | zdroj: fahrradwien.at
Otevřen první cyklo park ve Vídni | zdroj: https://www.fahrradwien.at/

Co se na téma udržitelné dopravy psalo v srpnu v zahraničí? Následuje souhrn toho, co nám ve sledovaných newsletterech (jejich přehled najdete zde) připadalo nejzajímavější. Na závěr anotací si můžete kliknout na zdroj v originále, kompletní přehled s rešeršemi v češtině naleznete v přiloženém souboru.

 

COVID-19 a veřejná doprava: Výsledky prvotních studií o rizicích infekce

Opětovné získání důvěry cestujících k veřejné dopravě je zásadní a i s opatřeními ke snížení rizik je obtížné vyloučit obavy lidí z "vysokého rizika infekce" v prostředcích veřejné dopravy. V rámci šetření však nebylo zaznamenáno větší množství případů, které by byly spojeny s veřejnou dopravou. Jednak se tyto případy velmi těžko prokazují a také faktory šíření COVIDu-19 nejsou typické pro cestování veřejnou dopravou za podmínky dodržení preventivních opatření. Veřejná doprava je tedy potenciálně bezpečnější než jiné uzavřené prostory, jako jsou tělocvičny a bary. anglicky (zdroj: www.eltis.org)

 

Nižší rychlost redukuje počet smrtelných úrazů

Relativně malé rozdíly v rychlosti vozu způsobí velké rozdíly v síle nárazu. Pravděpodobnost smrtelných zranění motorovým vozidlem klesá na méně než deset procent při rychlosti 30 - viz graf. Na portálu VCÖ v odkaze můžete také vy označit místo, kde je rychlost vozidel příliš vysoká. německy (zdroj: vcoe.at)

 

Ženy posouvají změnu v mobilitě kupředu (rozhovor)

Ženy obvykle cestují složitějším způsobem a po kratších úsecích. Jsou ohleduplnější k životnímu prostředí a více využívají veřejnou dopravu i aktivní formy mobility. V odvětví mobility, v jehož rámci dominují muži, se však věnuje jejich potřebám málo pozornosti. Problémům ženské mobility byla věnována diskuse, záznam z níž i video najdete v odkaze. německy (zdroj: vcoe.at)

Diskuse žen o dopravě | zdroj: https://www.vcoe.at/
Diskuse žen o dopravě | zdroj: https://www.vcoe.at/

 

Spravedlivé rozdělení veřejného prostoru?!

Kolik místa ve městě potřebuje člověk k jízdě na kole, pěší chůzi nebo k jízdě autem? A kolik místa mají jednotlivé druhy mobility k dispozici? Téměř 2/3 cest ve Vídni se uskuteční šetrně ke klimatu - na kole, veřejnou dopravou nebo pěšky, zatímco 26 % cest podniknou lidé autem. A přece ve Vídni zabírají auta - jedoucí nebo stojící 67% prostoru na ulicích. Naproti tomu stezky pro cyklisty pouhé 1%. V rámci článku je zveřejněna fotografie z dronu, na níž je na cestě 50 aut, 50 cyklistů a 50 chodců pro srovnání, kolik zabírají místa. Cílem města Vídeň je spravedlivě rozdělit a využít prostor v dopravě. Smart City Wien umožňuje pohodlnou, bezpečnou, bezbariérovou a dosažitelnou mobilitu pro všechny, i pro ty, kteří nemají vlastní auto. německy (zdroj: fahrradwien.at)

Srovnání 50 aut, kol a chodcl | zdroj: https://www.fahrradwien.at/
Srovnání 50 aut, kol a chodcl | zdroj: https://www.fahrradwien.at/

 

Prvních 20 měst nejpřátelštějších k cyklistům

Žebříček 20 nejpřátelštějších měst k cyklistům vede Kodaň, těsně za ní je Amsterodam a třetí je Utrecht. Pořadí je určeno na základě 14 parametrů tzv. kodaňského indexu (Copenhagenize Index), vyhodnocuje se od roku 2011 každé dva roky z více než 115 měst z celého světa. Mezi prvními 20 tradičními vítězi se nově umístila také města Bogota, Brémy, Tápej a Vancouver. anglicky (zdroj: Wired.com)

 

Interaktivní mapa: Pobídky ke koupi elektro vozidel v jednotlivých státech EU (aktualizace k roku 2020)

Interaktivní mapa zobrazuje vzájemný vztah mezi podílem elektro vozidel na trhu a dostupnými pobídkami k jejich koupi v jednotlivých členských státech EU a ve Velké Británii. V České republice je podíl elektro vozidel na trhu 0,5%. Je uvedeno, že existují pobídky pro firmy, veřejný sektor a pro provozovatele veřejné dopravy. anglicky (zdroj: acea.be)

 

Státní legislativa je základním kamenem podpory cyklistické infrastruktury

V rámci projektu MORE provedlo ECF analýzu státní legislativy 11 zemí EU a její dopad na cyklistickou infrastrukturu. O výsledcích této analýzy se dočtete v článku. anglicky (zdroj: ecf.com)

Státní legislativa je základ podpory | zdroj: https://ecf.com/
Státní legislativa je základ podpory | zdroj: https://ecf.com/

 

Mezinárodní den čistého ovzduší a modré oblohy: Znečištění ovzduší se má řešit jízdou na kole

Devět z deseti obyvatel Evropy dýchá znečištěný vzduch a ECF prosazuje jízdu na kole, která by měla toto světové nebezpečí potlačit. 92% obyvatel světa je vystaveno hrozbě znečištěného ovzduší, které je příčinou 7 miliónů předčasných úmrtí ročně a přes 400 tisíc z nich je v Evropě. Tento problém již mnohá města začala řešit podporou mobility, která nevytváří emise. Revoluci v dopravě přinesla koronavirová krize. anglicky (zdroj: ecf.com)

 

Otevřen první cyklo park ve Vídni

Ve Vídni byl 21. září otevřen první cyklo park, kde mohou děti i mládež trénovat své dovednosti v jízdě na kole na 17 stanovištích. Jsou tam pravidelně přítomni také trenéři. Park se rozkládá na 8 tisících metrech čtverečních a je k dispozici zdarma. Od 5. 10. tam budou připraveny také pupmtracky. německy (zdroj: farrradwien.at)

 

Větší pravomoci EU postihovat a pokutovat podvody v oblasti emisí

Od 1. září vstoupila v platnost nová pravidla podporující pravomoci EU při postihování nedodržení emisních limitů, jak u vozidel, tak u jejich výrobců. Zahrnují přísnější kontroly k zajištění správné implementace nařízení a povinnost členských států otestovat určitý počet vozidel na trhu. Musí být např. zkontrolováno aspoň jedno z každých nově registrovaných 40 tisíc vozidel. Nově má EU také pravomoc nařídit stažení vozidel nebo udělit pokutu, což dříve spadalo pouze do kompetence vnitrostátních regulačních orgánů. anglicky (zrdoj: euractiv.com)

 

Coole Straßen Plus - trvalá přeměna ulic

Na podzim roku 2020 budou 4 ulice ve Vídni v rámci projektu  "Coole Straßen Plus" trvale přeměněny na klimaticky upravené ulice. Budou osázeny dalšími stromy, položí se tam světlý asfalt a zabudují prvky s vodou a zastíněním, aby tam teploty byly příjemné a zvýšila se kvalita pobytu. Dojde na nich k omezení provozu. Dalších 16 ulic bude podobně upraveno v roce 2021. V článku najdete fotky a vizualizace těchto ulic. německy (zdroj: wienzufuss.at)

 

Další zprávy:

Jízda na kole prodloužila letošní termín pro vyčerpání ročních zásob anglicky (zdroj: ecf.com)

Druhy pohonu nových vozidel a jejich podíl na trhu ve druhém čtvrtletí 2020: benzin 51,9 %, nafta 29,4 %, elektro pohon 7,2 % anglicky (zdroj: acea.be)

Účinné využívání zdrojů ve výrobě automobilů, srovnání 2005 a 2019 anglicky (zdroj: acea.be)

Cyklo turistika v kombinaci s vlakem: jak to probíhalo letos v létě? anglicky (zdroj: ecf.com)