Madrid pro lepší ovzduší a větší vzájemnou ohleduplnost

Čistá mobilita Aktuálně
21. 8. 2017 Čistou stopou Prahou
automobily v Madridu
Také Madrid dokážou potrápit zplodiny z výfuků.

Na jaře letošního roku představila městská dopravní společnost v Madridu EMT plány na podporu čistšího ovzduší a vzájemné ohleduplnosti mezi všemi účastníky městské dopravy.

Nový přístup se zejména neobejde beze změny dopravní politiky v oblasti automobilismu. Jaká jsou základní východiska a plánované efekty v případě kroků pro zlepšení kvality ovzduší, ukazuje výňatek z prezentace ETM.

 

tabulka starých východisek a výhod nového trendu v dopravě v Madridu

 

Hlavní myšlenkou je ústup od tradičního modelu „Pokud platíš, můžeš znečišťovat“ k novému pojetí „Pokud znečišťuješ, nemůžeš jezdit“.

 

překlad tabulky

 

Nový madridský přístup, který je vyvolaný potřebou chovat se odpovědněji k životnímu prostředí, ale bude mít také příznivý sociální dopad, je inspirativním podnětem do debaty o budoucnosti dopravy všech velkých měst.