Metropolitní plán míří k veřejnosti. Je čas na vaše připomínky!

Čistá mobilita Aktuálně
28. 6. 2018 MHMP, Čistou stopou Prahou
Momentka ze středečního Společného jednání o návrhu Metropolitního plánu
Momentka ze středečního Společného jednání, od kterého běží měsíční lhůta pro podání připomínek.

Po letech náročných příprav nového územního plánu se otevírá možnost k připomínkám pro veřejnost. Plán byl představen ve středu a své podněty k němu můžete podávat celý následující měsíc.

STOP ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁSTAVBY DO OKOLNÍ KRAJINY

Návrh nového Územního plánu hl. m. Prahy, takzvaného Metropolitního plánu, vypracoval Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR). Má určit, jakým způsobem by se mělo hlavní město do budoucna rozvíjet, a zejména stanovit pravidla pro výstavbu – nově i včetně výškové regulace. Jeho základním cílem je zastavit rozšiřování zástavby do okolní krajiny a výstavbu prioritně směřovat do transformačních území uvnitř města. V současnosti je v platnosti územní plán z roku 1999.

KLÍČOVÝ DOKUMENT PRO PRAHU

Metropolitní plán představuje zásadní podklad pro vedení Prahy a městských částí při rozhodování o stavebních záměrech v území a jeho pořízení městu ukládá stavební zákon. „Metropolitní plán je pro město naprosto klíčovým dokumentem, a proto je i důležité, aby se o něm co nejvíce diskutovalo. Je jasné, že k tak rozsáhlému materiálu budou připomínky, ale je potřeba k jejich řešení přistupovat konstruktivně a s cílem připomínky vyřešit. Mrzí mě ta demagogie, se kterou k tomu někteří přistupují,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

momentka ze společného zasedání

DŮLEŽITÁ ROLE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Významnou roli ve Společném jednání mají také městské části – o jejich připomínkách bude totiž následně pražské zastupitelstvo rozhodovat jednotlivě. „Detailní znalost konkrétního území, kterou mají občané a městské části, je pro další přípravu dokumentu zásadní. I proto jsme udělali vše pro to, aby se s dokumentem mohli včas seznámit, čas na prostudování jsme prodloužili o dva měsíce a připravili aplikaci, která podání připomínky ulehčí,“ řekla radní pro územní rozvoj hlavního města Prahy Petra Kolínská.

DALŠÍ POSTUP

Metropolitní plán nyní vstupuje do další fáze přípravy, která však zdaleka nekončí. Kromě Společného jednání čeká Pražany přibližně za dva roky také takzvané Veřejné projednání, kde bude možnost se k vypořádání připomínek znovu vyjádřit.

detail na titulní stránku brožury Návrh Metroplitního plánu

V CAMPu DO KONCE ČERVENCE

„Aby se lidé včas mohli seznámit s Metropolitním plánem, vyjeli jsme na začátku května do ulic s mobilním kontejnerem. Plán je rovněž stále vystaven v CAMPu. Zájem je opravdu veliký, mluvili jsme s tisícovkami občanů a víme, jaké oblasti je nejvíce zajímají. Předpokládáme, že přijde několik desítek tisíc připomínek,“ doplnil Marek Vácha, tiskový mluvčí IPR.

zdůrazňující rámeček, že připomínkovat lze do 26. července
Pro usnadnění připomínkování územního plánu v souladu se správním řádem byla vytvořena
speciální webová stránka metropolitniplan.praha.eu.