Nizozemský profesor mění vnímání městského prostoru (část 1.)

Čistá mobilita Aktuálně
15. 3. 2021 Ondřej Běnek
zdroj: https://wijzijnnieuwwest.nl/
Nizozemský profesor městské mobility Marco te Brömmelstroet | zdroj: www.uva.nl

Marco Te Brömmelstroet je nizozemský profesor městské mobility. Vyučuje na Univerzitě v Amsterdamu již 16 let a zaměřuje se na inovace v oblasti mobilty. Snaží se tak zodpověděť otázky jak můžeme přispět ke zkvalitnění městského prostoru.

Pravidelně na sociální sítě LInkedIn zveřejňuje příspěvky týkající se městské mobility a prostoru. Jednoduchými obrázky, videi a grafy názorně poukazuje na výzvy a možné řešení dnešních měst. A jak jde viděť, můžeme se od Nizozemí inspirovat.

Vybrali jsme ty nejzajímavější příspěvky, které jsme rozřadili do několika tématických sérií, vítejte u té první - přeměna městského prostoru. (některé příspěvky je nutné pro úplné zobrazení rozkliknout)

Marco: Jak vytvořit zdravější a spravedlivější ulice? Profesor zde poukazuje na nerovnoměrné uspořádání prostoru, které je na úkor zeleně a pohybu a zdraví lidí vyčleněno na prostor náročné individuální automobilové dopravě:

Marco: Představte si, kolik prostoru získáme pro projížďky, procházky, potkávání, hraní si, zeleň a v této době také udržování rozestupů, když jen odebereme pár parkovacích míst. Profesor zde upozorňuje na to, že auta jsou prostorově velmi náročná (průměrně 12m²/auto) a zabírají drahocenný městský prostor nejen když jezdí, ale ikdyž jsou zaparkované (což je v průměru 95 % času).

Marco: Ulice jsou příliš důležité a tvoří veřejný prostor ve městech, než abychom jejich tvorbou pověřili pouze oddělení dopravy. Profesor zde naráží na mnoha dekádami vytvořenou nerovnováhu funkcí ulic, které jsou často v dnešní době designovány zejména pro automobilovou dopravu. Na bezpečný pohyb chodců, estetické faktory včetně zeleně, klidné posezení u kávy nebo bezpečné, bezhlučné a bezemisní prostředí pro rezidenty se často zapomíná.

Marco: To jak vypadají ulice není otázkou raketové vědy (náročnosti). Je to jen o politice. Profesor zde naráží na to, jakým způsobem je rozhodováno o veřejném prostoru. Pokud se vytvoří veřejné poptávka po kvalitním veřejném prostoru, ve kterém je bezpečné a příjemné se pohybovat, bude vytvořen. Tak jako se to daří (zejména) v západních metropolích, dobrým příkladem nám může být Amsterdam nebo Paříž.

Marco: nemáme nedostatek městského prostoru, jen nedostatek představivosti. Profesor zde opět nabízí elegantní řešení, jak se cítit ve městech lépe a jak jej navrátit lidem.

Marco: Jakmile si uvědomíme, že ulice neslouží pouze projíždějícím a parkujícím autům, naše představivost nemá žádné limity. Paříž plánuje vysadit 170 tisíc stromů.