Nová lávka ze Stromovky do zoo by měla sloužit už příští rok

Čistá mobilita Aktuálně
26. 8. 2019 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto přívozní lodi v Troji
Přes Vltavu se zatím v daném místě dostaneme dočasným přívozem P8 s přepravou zdarma.

Pražští radní rozhodli o výběru zhotovitele nové Trojské lávky, která by měla Troju a Císařský ostrov propojit do konce příštího roku. Magistrát hl. m. Prahy obdržel ve stanovené lhůtě osm nabídek, z nichž komise na základě multikriteriálního hodnocení rozhodla o výběru společnosti SMP CZ za cenu 128 248 653 Kč.

„Při výběru zhotovitele jsme ukázali, jak chceme významné dopravní stavby v Praze soutěžit. Nezáleželo nám jen na ceně, ale také na odborné kvalifikaci, aby nová lávka měla opravdu špičkovou kvalitu. Přihlásit se mohly jen společnosti odborně a ekonomicky zdatné a především technicky způsobilé. Součástí přihlášek byly i seznamy hotových stavebních prací, seznamy techniků, osvědčení o vzdělání, odborné kvalifikaci a popisem technického vybavení, se kterým bude firma pracovat. Jsem si jistý, že stavba nové Trojské lávky je v dobrých rukou,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Zřícenou lávku nahradí nová ocelově vyztužená konstrukce s životností 100 let. Oproti původní lávce nebude zevnitř korodovat a její stav bude možné účinně kontrolovat. Je navržena tak, aby byl snadný přístup k ocelovým lanům a bylo jak efektivně zjistit jejich momentální stav. Nová lávka bude široká čtyři metry a bude nově sloužit pěším, cyklistům i lidem na kolečkových bruslích. V případě potřeby po ní přejede také vůz Integrovaného záchranného systému.

Vysoutěžená cena garantuje vysoce odbornou úroveň provedení stavby i kvalitní použité materiály. Cena zahrnuje mimo jiné přípravu území, pravé a levé předpolí, schodiště, elektrické osvětlení a vegetační úpravy.

vizualizace lávky
Novou lávku budou moci vedle chodců využívat i cyklisté.

„Praha potřebuje přesně takové kvalitní mosty. Dluh, který na mostech město má, všichni Pražané znají. Vedle nové podoby soutěží chystaných staveb jsem proto posílil také kontrolu mostů a o rekonstrukcích se nyní rozhoduje na základě více podrobných technických průzkumů. Provádíme také zatěžovací zkoušky, díky kterým most poznáme skutečně do detailu a rekonstrukci naplánujeme rychlejší a kvalitnější,“ popsal Adam Scheinherr. Zároveň dokončil Kloknerův ústav ČVUT pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy dlouhodobou koncepci údržby a oprav mostů s předpjatou nosnou konstrukcí. „Na můj pokyn byl tento dokument vypracován. Je to materiál, ve kterém je navržen postup při péči o tyto konstrukce,“ dodal Adam Scheinherr.