Postavit se na vlastní nohy! Další ročník programu Bezpečné cesty do školy

Čistá mobilita Aktuálně
8. 1. 2018 Pražské matky
Spousta automobilů před školou
Ráno bývá před školami rušno. Zdroj: archiv Pražských matek, foto: Karel Syrový

Pražské matky vyhlašují s podporou hlavního města další ročník programu Bezpečné cesty do školy, který je určen všem základním a středním školám na území Prahy. Cílem je zapojit celou školní komunitu do přípravy změn ve veřejném prostoru v okolí škol, které by dětem umožnily cestovat na vyučování i zpět domů aktivně, tj. pěšky nebo na kole, a motivovat je k tomu.

 

Dovážení do školy děti vážně ohrožuje

Každé dítě potřebuje pro zdravý rozvoj dostatečný pohyb a svému věku přiměřenou samostatnost. Pokud se mu jí nedostává, trpí jeho fyzické a pochopitelně i psychické zdraví. V české populaci roste procento obézních dětí a u školáků se zvyšuje i počet dalších onemocnění spojených s obezitou, např. cukrovka, přibývá dětí neschopných soustředění, stoupá jejich agresivita, protože mají málo možností vybít jinak svou energii, často nejsou schopny navázat vztah ke spolužákům, neznají své okolí, nenaučí se včas pravidlům bezpečného a ohleduplného pohybu v dopravním provozu atp.

 

Přemrštěná motorizace

Jedním z významných faktorů, které dnes každodenní dávku pohybu, samostatného jednání i poznávání okolí dětem snižuje až znemožňuje, je přemrštěná motorizace (v současné době připadá jedno motorové vozidlo na méně než dva obyvatele Prahy včetně všech věkových kategorií i skupin s nejrůznějším omezením). Rodiče se obávají posílat své potomky do školy samostatně pěšky právě kvůli vysokým intenzitám automobilové dopravy, která ohrožuje především dětské chodce, a proto dováží své děti autem, čímž rizika nepřehledných dopravních situací paradoxně ještě zvyšují.

 

Začarovaný kruh

Trend dovážení dětí automobilem do školy neustále sílí a situace (nejen) v okolí škol se stává často neudržitelná nejen kvůli bezpečnosti, ale také pro neúnosné zatížení ovzduší exhalacemi z aut a kvůli nárokům na parkovací místa. S podobnými problémy se potýkají i jiné evropské země, ve Velké Británii např. odhadují, že celá jedna čtvrtina dopravní špičky připadá na jízdy s dětmi do školy. Britské úřady proto cíleně podporují školy, které se rozhodly usilovat o to, aby jejich svěřenci přesedli z rodičovských aut na kola nebo chodili pěšky,“ říká koordinátorka programu BCŠ Blanka Klimešová a dodává: „I my snažíme v rámci BCŠ rozetnout začarovaný kruh – čím větší nebezpečí, tím více aut, tím větší nebezpečí atd. –, v němž se pohybujeme, a postavit děti i sebe na vlastní nohy.“

 

Mapování nebezpečných míst, dotazníkové šetření, průzkum dopravy

O tom, že chodci stále představují nejohroženější skupinu účastníků provozu, bohužel není pochyb. V Praze je podíl usmrcených chodců na celkovém počtu usmrcených v důsledku dopravních nehod nepřijatelně vysoký, v roce 2016 to bylo 12 chodců z celkových 19 zabitých při dopravních nehodách, což je více než 60 %. V roce 2016 nebyl naštěstí zabit žádný dětský chodec (pražské statistiky z roku 2017 nemáme ještě k dispozici), může to být však důsledek skutečnosti, že děti se samostatně po městě pěšky téměř nepohybují. Při rozhodování, zda zvolit cestu do školy autem, nebo pěšky či na kole, však zdaleka nezáleží na zveřejňovaných statistikách nehodovosti, ale především na subjektivním vnímání nebezpečí a přitažlivosti takové cesty uživatelem silnice, v případě cesty do školy tedy žáka či rodiče. Velmi důležitou součástí BCŠ je proto mapování nebezpečných míst na cestě do školy samotnými žáky, ale také rodiči, aby odborníci pochopili, čeho se chodci či cyklisté obávají, co jim schází nebo naopak překáží. V rámci BCŠ probíhá také dotazníkové šetření o způsobu dopravy dětí a jejich dopravních preferencích. Dotazováni jsou opět jak samotní žáci, tak jejich rodiče. Školáci pod vedením projektanta také provádějí v okolí školy dopravní průzkum. Získávají tak podklady pro projektování a seznamují se tak prakticky blíže s pravidly bezpečnosti všech účastníků provozu, získávají při tom informace o parametrech dopravy a dozvídají se o souvislostech dopravy s městským stylem života.

 

Atraktivní pěší cesty jako nutná podmínka pro rozvoj chůze

K tomu, aby se děti mohly pohybovat zejména v okolí svých škol po své ose, je třeba zajistit jim bezpečné a příjemné bezbariérové cesty, které nebudou od chůze odrazovat ani zvyšovat obavy rodičů i žáků, ale naopak k chůzi lákat.

 

Dopravní studie a realizace navržených opatření

Na základě všech těchto zjištění navrhuje zkušený projektant vybraný Pražskými matkami řešení – změny ve veřejném prostoru okolí školy, které zpracuje v dopravní studii. O těchto návrzích opět diskutují zástupci školní komunity včetně dětí, zástupci Policie, příslušného úřadu i zástupce Magistrátu hl. m. Prahy za koordinace a asistence Pražských matek. Výsledkem tohoto procesu je všemi účastníky programu BCŠ projednaná dopravní studie, která je odevzdána k realizaci hlavnímu městu. Z projektů BCŠ na téměř padesáti školách byly již zrealizovány desítky stavebních a další desítky nestavebních úprav usnadňujících v okolí škol pohyb všem chodců, jejichž ukázky naleznete ZDE.

 

pěkně upravené okolí školy bez aut

pěkně upravené okolí školy bez aut

Na základě návrhů z programu BCŠ se již podařilo zlepšit více něž 80 míst v blízkosti pražských škol (okolí Lauderovy školy a ZŠ Sázavská). Zdroj: archiv Pražských matek

Pěší dny

Mnohé děti ani rodiče pěšky nebo na kole dosud nezakusili. Pražské matky proto motivují školy k tomu, aby v rámci svého školního projektu BCŠ vyhlásily alespoň jeden den, či týden, kdy půjdou pokud možno všichni po svých a spojily tuto událost s nějakou atraktivní akcí. Tyto akce bývají úspěšné a těší se popularitě, děti si vyzkoušejí, že chodit je mnohem zábavnější než se nechat vozit jako balík. Rodičům tyto ranní procházky do školy zase mohou poskytnout příležitost, kdy jsou s dětmi sami a mohou si popovídat. Někde rodiče připraví před školou pro děti snídani, jinde si školáci měří metry, či kilometry a soutěží, která škola ujde nejvíc atp.

 

Momentka z akce pro děti
Pěší den jako svátek pro celou školní komunitu. Zdroj: archiv Pražských matek, foto: H. Pěchoučková

Školní plány udržitelné mobility

Aby však došlo ke skutečné a dlouhodobé změně nejmladší generace ve způsobu cestování žáků i rodičů do školy, je třeba, aby se školní komunita zabývala tímto problémem dlouhodobě a plánovala dlouhodobější strategii, tzv. Školní plán mobility, aby se podíl dětí dopravujících se do školy po své ose zvyšoval a aby jejich cesty byly skutečně bezpečné a příjemné. Jedním z cílů je dosáhnout realizace opatření navržených v rámci BCŠ a snažit se stále motivovat děti i rodiče k tomu, aby chodili.

 

Veškeré podrobnosti o vyhlášení BCŠ 2018 naleznete na webových stránkách Pražských matek ZDE.

 


Sdílejte: