Praha chce být „hygge“

Čistá mobilita Aktuálně
16. 8. 2017 Magistrát hl. m. Prahy
Kodaň
Dánové vedou žebříčky spokojenosti s prostředím i svým životním stylem.

Již od zítřka budou díky spolupráci hlavního města Prahy a Velvyslanectví Dánského království k vidění dvě části putovní výstavy se souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“. Výstava, která potrvá až do 19. září, představuje jedinečnou příležitost se s problematikou v této oblasti blíže seznámit.

Co je vlastně „dobrá adresa“?

Venkovní část pojmenovaná „Kodaňská řešení“ (Copenhagen Solutions) bude umístěna na Malostranském náměstí, druhá část „Dobré město“ (The Good City) bude umístěna v části budovy Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1. Výstava by měla odpovědět na otázky, jako co to vlastně je „dobrá adresa“, zda tento pojem chápeme stejně jako Němci, Dánové či Angličné a také, zda ji umíme v českých podmínkách vytvářet. Jejím dalším účelem je pokračování veřejné diskuze o kvalitě života v našich městech, především v souvislosti s mobilitou.

Kodaň jako zdroje inspirace

Právě rozvoj Kodaně si Praha chce vzít za vzor nejen při kultivaci veřejného prostoru například v okolí magistrály, ale třeba i při přípravě adaptace na změny klimatu, například přechodem na uhlíkově neutrální město. „Chceme se inspirovat v zemích, kde se rozvoj města důkladně projednává s veřejností a kde jsou lidé spokojenější s prostředím i se svým životním stylem,“ uvedla náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petra Kolínská. „Dánové vedou žebříčky spokojenosti již řadu let. Slůvko hygge označuje dánský styl života, který v sobě zahrnuje i přístup k veřejnému prostoru, k trávení času s rodinou či přáteli a zařízení bytu,“ doplnil dánský velvyslanec Christian Hoppe.

Akademie městské mobility

Na dánskou výstavu navazuje Akademie městské mobility, výukový program, jehož cílem je vychovávat nové odborníky v této oblasti a rozvíjet tak potenciál českých měst s využitím zahraničních zkušeností. „Abychom se přiblížili Dánsku, je třeba, aby se městská mobilita začala vyučovat na některé z českých vysokých škol,“ dodává Jaroslav Martinek z Asociace měst pro cyklisty, který zároveň pracuje jako dopravní expert pro Svaz měst a obcí ČR. Studijní obor určený pro osoby zodpovědné za tvorbu a péči o veřejný prostor by podle něj měl zahrnovat nejnovější poznatky z oblasti dopravního inženýrství, ale také sociologie, psychologie a dalších oborů. Reaguje tak na stav v našich městech, kde vznikají pozice koordinátorů mobility.

Vstup na obě části výstavy je zdarma. Vernisáž se uskuteční 17. 8. 2017 od 16 hodin na Malostranském náměstí.