Praha otestuje inovativní technologie u dopravního značení

Čistá mobilita Aktuálně
6. 10. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto nákladního auta, na jehož korbě se nachystané mobilní značky "zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou s údaji o tom, kdy proběhne
foto: Oskar Exner

Pražští radní na pondělním jednání schválili projektový záměr s názvem Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení. Realizací je pověřena městská společnost Operátor ICT (OICT). Cílem projektu je otestování IoT technologie, která poskytne například informace o GPS pozici nebo změně polohy oproti výchozímu stavu u již používaných nebo nově instalovaných dopravních značek. 

Další výhodou této technologie je otestování inteligentní značky s proměnným displejem dodatkové tabulky s možností vzdáleného nastavení. Získané informace budou zobrazeny primárním uživatelům, kterými jsou městské společnosti Pražské služby a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Současně budou integrovány a zobrazeny vhodným způsobem i v datové platformě hlavního města Prahy Golemio. 

„V průběhu jarní a podzimní údržby zaměstnanci Pražských služeb instalují mobilní dopravní značení, které upozorňuje na zákaz zastavení v termínu čištění na dodatkové tabulce. Pravidelně, každý den sedm dní před zahájením čištění, pak kontrolují, jestli je mobilní značení na správném místě a je dobře viditelné, aby občané věděli o plánovaném čištění s dostatečným předstihem,“ vysvětlil pražský primátor Zdeněk Hřib s tím, že celkový roční nájezd všech vozidel, která tyto kontroly v rámci blokového čištění ulic provádějí, je téměř 56,5 tisíce km

Kontrola by se podle jeho slov nově prováděla pouze u dopravního značení, u kterého senzor zašle informaci o změně stavu od původního/instalovaného, tedy například při otočení, vychýlení vlivem větru, vandalismu nebo přemístění z jiného důvodu. Celkový nájezd v rámci kontrol by se tak mohl dle odhadů snížit o 70–80 procent. Mělo by také dojít k výrazné časové úspoře zaměstnanců pověřených kontrolou. Celková finanční úspora je odhadována na 1 milion korun ročně při předpokládané životnosti technologie minimálně pět let.

„Tato technologie bude otestována i v jiných případech instalace mobilního dopravního značení, například u neplánovaných uzavírek a dopravních omezeních na území Prahy vlivem havárie. Informace o těchto neplánovaných uzavírkách a omezeních by následně mohla být dostupná pro řidiče prostřednictvím mobilních aplikací,“ dodal generální ředitel OICT Michal Fišer

Podle vyjádření TSK se také v současné době velmi obtížně zjišťuje chybějící nebo poškozené dopravní značení. To může výrazně snížit bezpečnost, informovanost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

„Na území metropole jsou přitom místa, kde k poškození nebo ztrátě dopravního značení dochází pravidelně, ať už kvůli vandalství, nebo například poškozením nákladním autem. I v těchto případech může tato technologie přispět k zefektivnění procesů, zvýšení bezpečnosti a informovanosti a generování finančních a ekonomických úspor,“ upřesnil místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.