Praha podpoří prevenci aterosklerózy

Čistá mobilita Aktuálně
12. 4. 2018 Roman Sovák
Cyklista, detail na jeho nohy
Ateroskleróze lze nejen ujet na kole, ale také jí předejít pěšky... Foto: Lukáš Eršil

Na konci dubna se uskuteční celopražská preventivní akce TÝDEN PROTI ATEROSKLERÓZE, kterou hlavní město podpoří dotací ve výši 190 tisíc korun. Mnoho lidí si stále neuvědomuje, že jednou z nejlepších forem obrany proti kornatění tepen je pravidelný pohyb.

Prevence je lepší, než řešit následky

„Cílem akce je informovat, že prevence aterosklerózy může být relativně jednoduchá a každý může například pohybovou aktivitou zlepšit svoji životní prognózu. Po celý týden budou na dvou místech v Praze probíhat praktické edukace životního stylu s možností vyzkoušet si pohybové aktivity při monitoringu základních biologických parametrů. Týden proti ateroskleróze zapadá do naší dlouhodobé ambice zvýšit zdravotní gramotnost Pražanů,” upřesňuje radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko, který návrh na udělení dotace minulý týden na jednání Rady předložil.

Týden proti ateroskleróze organizuje VŠTJ Medicina Praha ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a l. lékařskou fakultou UK. Odborným garantem je Česká společnost pro aterosklerózu, Česká společnost tělovýchovného lékařství a Česká obezitologická společnost. Více se o akci, která se bude konat v termínu 23.–29. dubna, dozvíte na www.tydenaterosklerozy.cz.

Civilizační choroba

Kornatění tepen vzniká v důsledku ukládání tukových látek do jejich stěn a je typickou civilizační chorobou s masivním nárůstem v moderní době. Představuje významný zdravotní problém zejména ve vyspělých zemích, přičemž Česká republika patří obecně mezi země s nejvyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění. I když je zřejmé, že prevencí lze zabránit mnoha infarktům a cévním mozkovým příhodám, většina lidí stále spoléhá na moderní medicínu, farmakoterapii, která by ale naopak měla být až záchrannou brzdou před definitivním „vjezdem na konečnou“.

Výčet rizikových faktorů
Zdroj: Vitalion.cz

 

 

 

 

 

 

Prevence? Žádná raketová věda

Kornatění tepen není zvýšená teplota, kterou srazíme do týdne a „jede se dál“. Vzniká delší dobu a komplikace spojené s touto nemocí bývají fatální, ale pokud k ní nemáme dědičné sklony, obrana před ní je v zásadě jednoduchá – nekouřit, neholdovat nadměrně alkoholu, ozdravit jídelníček a najít si čas na pravidelný pohyb… To opravdu není tak náročné – samozřejmě jen na „papíře“.

Chce to vzít odpovědnost za vlastní zdraví do vlastních rukou i „nohou“. Pokud jde o pohybové aktivity, odborníci doporučují jízdu na kole nebo svižnou chůzi alespoň čtyřikrát týdně po dobu nejméně třiceti minut. Kde ale na to vzít čas, když čtyřikrát do týdne víkendový výšlap prostě „nedáme“? Zřejmě nejsnadnějším řešením je přivstat si a do práce nebo školy jezdit na kole či chodit pěšky, a je-li to příliš daleko, tak i s částečnou pomocí vlaku či MHD… Je to ostatně skvělá obrana nejen proti arteroskleróze, ale i obezitě a dalším civilizačním chorobám.

Kdo jezdí jenom autem, často zaparkuje na věčnosti dřív než ostatní. Pokud máte chuť začít s pravidelným pohybem, může pro vás být Týden proti ateroskleróze tím správným impulzem a například následná soutěž Do práce na kole, která je i pro pěší, super příležitostí to nejen hluboce promýšlet, ale opravdu se do toho pustit.