Praha představila novou ročenku dopravy

Čistá mobilita Aktuálně
6. 6. 2018 MHMP, Čistou stopou Prahou
Tramvaj odbočuje, před ní stojí auta
Foto Václav Král

Technická správa komunikací (TSK) společně s Magistrátem hlavního města Prahy v pondělí představily Ročenku dopravy 2017. Publikace přináší podrobnosti o stavu pražské dopravy v uplynulém roce.

„I v roce 2017 jsme se zaměřili na dopravní bezpečnost, snížení hlukové zátěže a zlepšení bezbariérovosti. Za stěžejní považuji rozšíření regionální dopravy, a to s přispěním Středočeského kraje,“ vyzdvihuje náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu Petr Dolínek. „Díky této změně může využívat Pražskou integrovanou dopravu pro své cesty více lidí, zapojilo se více obcí, železničních stanic i zastávek.“

TRANSFORMACE TSK

Zlomový byl loňský rok pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a. s. Původně příspěvková organizace hlavního města Prahy se k 1. dubnu 2017 transformovala v akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je právě hlavní město. „S potěšením mohu konstatovat, že transformace proběhla úspěšně. Přes náročné změny organizace práce i samotného fungování společnosti jsme dokázali poskytovat naše služby všem obyvatelům Prahy, aniž by tuto změnu nějak pocítili,“ komentuje Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva TSK.

PARKOVÁNÍ

V loňském roce připravila Praha nové koncepční řešení zón placeného stání. Od října se do něj zapojily modré zóny v městských částech Praha 1 a Praha 2 a došlo k rozšíření zón na části území Prahy 5, 6, 8 a 16. Více modrých zón zjednodušilo parkování rezidentům a jejich dalším cílem je omezit individuální automobilovou dopravu a preferovat MHD.

ŘÍČNÍ PŘÍVOZY

Říční přívozy se staly běžnou součástí pražské dopravy. V roce 2017 přívozy přes Vltavu přepravily 584 940 osob. Oproti roku 2016 jde o nárůst o 29 procent.

CYKLISTÉ

Síť značených pražských cyklotras má celkovou délku přes 470 kilometrů. V roce 2017 přibylo více dvoumístných stojanů na kola, byla spuštěna aplikace Prahou na kole, otevřely se cykloboxy u metra Strašnická a pro veřejnost se otevřely také dvě nové lávky pro cyklisty (přes Botič a na Waltrovce). Město rovněž následuje trendy – nezůstalo pozadu ani v oblasti sdílení kol.

CHODCI

Velká pozornost je věnována také podpoře pěší dopravy. Rekonstrukcí prošly některé podchody, byly vybudovány nové přechody pro chodce a realizovaly se bezpečnostní úpravy přechodů.

Kompletní ročenku si můžete otevřít na stránkách TSK ZDE.

 

Na závěr vybíráme některé zajímavosti týkající se veřejné dopravy v Praze... Věděli jste například, že je pro cestující téměř ze čtyř pětin dotovaná?

Počet a podíl cestujících v PID na území PrahyVývoj rozsahu PID Financování veřejné dopravy v Praze