Praha začíná pracovat na jednotném orientačním systému

Čistá mobilita Aktuálně
12. 7. 2018 ROPID, Čistou stopou Prahou
mnoho směrových cedulí vedle sebe
Zdroj: Archiv ROPID

Orientační systém v metru je jiný než navigace veřejné dopravy v ulicích. Ta je zase jiná než ukazatele v městských částech. A železniční doprava má také jiný styl. Na mnoha místech navigace chybí úplně nebo je nekvalitní… To se má v dohledné době změnit.

Moderní metropole pracují s jednotným informačním a navigačním systémem pro celé aglomerace, který slouží jako velice přehledná a užitečná pomůcka místním i návštěvníkům, a touto cestou se nyní vydává i Praha. Do projektu, který má za úkol vyřešit celkovou prezentaci města a jeho informační a orientační systém, se od začátku může zapojit každý.

PODPORA UDRŽITELNÉ MOBILITY

„Jednotný navigační systém je základ orientace v každém moderním městě. Pomáhá lidem rychle a dobře se orientovat ve veřejné dopravě i v ulicích města bez ohledu na to, jestli tu žijí, nebo přijeli do Prahy jen na skok. Kvalitní a funkční informační systém podporuje i udržitelnou mobilitu ve městě, především tím, že více zpřístupňuje využití veřejné dopravy, usnadňuje pěší chůzi i cyklistiku,“ uvedl ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.

PRVNÍ FÁZE PROJEKTU

Praha a všechny její dotčené městské organizace právě teď začínají společně s expertními týmy pracovat na studii mapující největší problémy pražského informačního a navigačního systému. V první fázi projektu se právě analyzují příklady dobré praxe ze zahraničí a zpracovávají se detailní podklady pro vypsání designérské soutěže. Z další fáze vzejde řešení, jak by měl pražský informační systém vypadat.

„Začínáme důkladnou analýzou současného stavu, abychom věděli, co je špatně. Nepřipravujeme teď kreativní soutěž na vizuální podobu informačního systému v Praze, to bude až další krok v příštím roce. Teď společně s EY, PRO CEDOP a ve spolupráci s uznávanými odborníky z ČVUT musíme současnou situaci co nejlépe zmapovat a najít pro Prahu i zajímavou inspiraci ze zahraničí,“ upřesnil ředitel organizace ROPID Petr Tomčík.

charakteristika první fáze a realizační fáze projektu

JEDNOTNÝ STYL PO CELÉM MĚSTĚ

„Pro lepší orientaci vám kromě mobilních mapových aplikací pomohou také základní prvky informačního systému, které tvoří ukazatele a značení ve veřejném prostoru. Ale co když je přehlédnete, protože každý nosič vypadá jinak? Co když jsou informace v ulicích nevýrazné, neúplné, anebo zanikají v moři venkovní reklamy? Na to teď začínáme hledat odpovědi a cílem bude samozřejmě řešení, které vizuálně celý systém sjednotí, ať už jste v metru, na Staroměstském náměstí nebo před hlavním nádražím,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

DŮLEŽITÉ JSOU I NÁKLADY

Součástí studie, která právě začíná vznikat, bude i odhad předpokládaných finančních nákladů na implementaci projektu i následující údržbu a aktualizaci nového informačního systému pro Prahu. Vznikne tak několik scénářů, jak nové prvky uvést do praxe, jak vyřešit kompetence při jejich správě, a to vše s výčtem ekonomické stránky věci. Zástupci hlavního města se pak rozhodnou, jakým směrem se vydat.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Tým, který bude pracovat na studii, hledá inspiraci u všech, kdo se po městě každý den pohybují. „Připravili jsme speciální webovou stránku, kde nám mohou lidé posílat jak pozitivní příklady, kterými bychom se měli inspirovat, tak nejrůznější nešvary, na které v orientačním systému v Praze narazí,“ vysvětluje náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. „Návrhy od lidí budeme průběžně na webu zveřejňovat, jak ty pozitivní, tak negativní. Obojí je velmi důležité jako základ, aby Praha mohla připravit kvalitní informační systém. Všechny podněty také dostanou odborníci, kteří budou na projektu pracovat.“ 

WEBOVÉ STRÁNKY URČENÉ PRO VAŠE NÁPADY A PŘIPOMÍNKY NAJDETE NA ADRESE WWW.PID.CZ/JIS.

S výsledky analytické části seznámí Praha veřejnost na začátku ledna, kdy současně začne schvalovací proces. Z toho by měla vzejít volba strategie implementace a pak by měl zpracovatel odevzdat koncept zadávacích podmínek následné kreativní soutěže.

Odborníci z ČVUT a PRO CEDOP  o projektu