Praha zahájila stavební sezónu

Čistá mobilita Aktuálně
5. 3. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
situační plánek s některými stavebními akcemi v Praze v roce 2020
Přehled nejvýznamnějších stavebních akcí v Praze v letošním roce najdete v příloze. Grafika: TSK

V Praze díky příhodným klimatickým podmínkám začala stavební sezóna. Na magistrátním odboru pozemních komunikací a drah je pro letošní rok nahlášeno celkem 236 stavebních akcí s dopadem na dopravu napříč městskými částmi. Opravy řídí koordinační tým.

Ty nejvýznamnější akce, trvající zpravidla déle než týden, včetně plánovaných kulturních, sportovních a společenských akcí, najdou Pražané na aktualizovaném webu www.opravujeme.to.

„Na západ od nás mají online databázové systémy propojené s geografickými informačními systémy, které umí průběžně vyhodnocovat stav komunikace, hlásit, kdy dojde ke konci životnosti jejího povrchu nebo sítě pod ní, a naplánovat rekonstrukce tak, aby omezily provoz ve městě co nejméně. Na takovém systému na Technické správě komunikací experti z oddělení dopravního inženýrství a telematiky už přes rok pracují a budeme jej mít v Praze do tří až čtyř let,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Koordinace všech bezmála 250 akcí se konala ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK), Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a dalšími investory, kteří počítají v roce 2020 s realizací stavební činnosti s dopadem na automobilovou dopravu i MHD v Praze.

„Pravidelně, každé dva měsíce, se scházím s expertní koordinační skupinou, abychom mohli lépe plánovat a koordinovat veškeré stavební práce a rekonstrukce v Praze z té nejvyšší úrovně. Práce na sebe musí smysluplně navazovat, omezení být co nejkratší a v neposlední řadě hlídáme, aby Pražané neplatili za rozkopání jedné ulice několikrát a všechny opravy se udělaly najednou,“ doplnil náměstek Adam Scheinherr.

„Nejdůležitější a nejrozsáhlejší je letos soubor investičních akcí v Praze 5. Jedná se o úsek Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov, kde už za 10 dnů začneme s výlukou tramvajové dopravy. Práce zde v několika etapách potrvají do konce letošního října. Zrekonstruujeme tramvajovou trať v Nádražní ulici, na nás naváže TSK s opravu vozovek, chodníků a mostu přes železniční trať Praha – Plzeň. Výluky využijeme k modernizaci tratě v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov, který slouží pražské MHD v nepřetržitém provozu bez větších výluk už více než šestnáct let. Zvláště mě těší, že po dlouhé době v Praze alespoň položíme základ dvou nových tramvajových tratí – při rekonstrukci v Nádražní ulici založíme u Lihovaru odbočku tratě k plánovanému Dvoreckému mostu a na Barrandově vybudujeme napojení nové tratě do Holyně a Slivence,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP.

V celém procesu oprav a jejich koordinace je důležitá informovanost Pražanů. Proto DPP i TSK podrobně informují napříč informačními kanály o všech dopravních omezeních a nově byl aktualizován i web www.opravujeme.to, kde Pražané najdou všechny uzavírky delší než jeden týden.