Pražské procházky bez bariér

Čistá mobilita Aktuálně
6. 9. 2017 Čistou stopou Prahou
Praha - ilustrační foto
Ilustrační foto

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Prague City Tourism vydaly průvodce Čtyři pražské procházky bez bariér. Mají různý stupeň obtížnosti a vedou Starým Městem, Hradčany, Malou Stranou a Vyšehradem.

Dokonalý výběr tras

Průvodce, který kromě češtiny vyšel i v anglické a španělské jazykové mutaci, je určen především lidem užívajícím mechanický nebo elektrický vozík, ale může být dobrým zdrojem inspirace i pro rodiče s kočárky či seniory s pohybovým omezením. Trasy vedou po zpevněném povrchu, vyhýbají se schodům, úzkým průjezdům a extrémním sklonům. Všechny začínají v dosahu MHD a jejich součástí jsou i zajímavé objekty či toalety s úplnou nebo částečnou přístupností. Průvodce je pro lepší orientaci doplněn přehlednými mapkami s vyznačenou trasou a informačními piktogramy.

Další informace

Textově Čtyři pražské procházky bez bariér zpracovala Pražská organizace vozíčkářů, mapové podklady dodal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a doprovodné fotografie zajistil Prague City Tourism. Průvodce si můžete bezplatně stáhnout ZDE. V tištěné podobě bude zdarma k dispozici v Infocentrech Prague City Tourism a v pátek 22. září v rámci Dne pro Prahu / Dne bez aut také na našem stánku Čistou stopou Prahou na Štefánikově ulici.

Mapa přístupnosti

Nový průvodce je dalším počinem, jímž Praha vychází vstříc potřebám osob s omezenou schopností pohybu. Již koncem června loňského roku pro ně spustila digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor, díky níž si mohou naplánovat svou cestu po městě a vyhnout se tak nepříjemným překvapením. Mapu, která je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony a průběžně se rozšiřuje o množství nových položek, najdete na adrese www.mapapristupnosti.cz.