Primátor a starostové Prahy 1 a 5 proti vzniku plavební komory Praha – Staré Město

Čistá mobilita Aktuálně
19. 8. 2019 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto - primátor a starostové podepisují memorandum
zdroj: MHMP

Pražský primátor Zdeněk Hřib společně se starosty Prahy 1 a Prahy 5 Pavlem Čižinským a Danielem Mazurem podepsal memorandum o odmítavém postoji k plánované výstavbě nové plavební komory Praha – Staré Město. Komora by podle nich výrazně snížila kvalitu života místních obyvatel a byla by ekologickou zátěží pro město.

Memorandum, jehož podpisu se zúčastnil také náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček a předseda Výboru pro územní rozvoj ZHMP Petr Zeman, upozorňuje zejména na nutnost ochrany životního prostředí, nárůst vodní dopravy, neregulovaný turismus a možné překračování emisních limitů s vlivem na životní prostředí i život obyvatel. Vyzývá také dotčené orgány státní správy, aby neupřednostnily nedůvodný a nepřiměřený zásah do práv občanů Prahy na úkor navýšení komerční lodní dopravy.

Vedení města a dotčené městské části chtějí ve věci plavební komory zaujmout koordinovaný postup. Na počátku srpna tak Rada hl. m. Prahy pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou odvolání proti případnému kladnému rozhodnutí povolujícího orgánu státní správy.

Zdeněk Hřib u příležitosti podpisu memoranda uvedl: „Využijeme společnými silami všechny zákonné prostředky, abychom zabránili výstavbě této plavební komory. Výjimečná historická část města musí být uchráněna před možným masovým zvýšením turismu a emisních zátěží z lodní dopravy. Rád bych poděkoval občanům za jejich trvalé upozorňování na negativní vlivy.“

„Vybudování nové plavební komory na Smíchově odmítáme. Centrum Prahy je místo s druhým největším znečištěním vzduchu v republice, a proto nechceme do centra města přivádět další lodě, které vypouštějí škodlivé emise a způsobují nadměrný hluk. Nechceme ani navyšovat provoz turistických parníků, které v současné době tvoří devadesát procent provozu na Vltavě. Nadměrný nekontrolovaný turismus ničí centrum města a bere domovy lokálním obyvatelům,” řekl náměstek primátora Petr Hlubuček.

„Určitě podáme odvolání a použijeme případně i všechny další právní prostředky k zabránění vybudování druhé komory. Praha 1 je již teď enormně zatížena turismem a tento projekt zkrátka představuje naprosto nepřijatelnou zátěž pro oblíbenou odpočinkovou lokalitu Pražanů. Registrujeme občanské petice proti této výstavbě a naopak nespatřujeme žádný přínos toho projektu,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

„Zásadně odmítáme tuto stavbu, aktuálně připravujeme odvolání. Jsem rád, že odpor vůči výstavbě plavební komory není pouze ze strany politické reprezentace, ale i ze strany občanů. E-petici proti stavbě komory mohou občané aktuálně podepisovat na čtyřech místech. Konkrétně se jedná o recepci radnice Prahy 5, informační centrum Prahy 1, informační centrum ve Štefánikově ulici a Střelecký ostrov,“ dodal starosta Prahy 5 Daniel Mazur.