Radní schválili kreativní proměnu Negrelliho viaduktu

Čistá mobilita Aktuálně
24. 6. 2019 Čistou stopou Prahou
vizualizace nového odpočinkového místa pro Pražany pod Negrelliho viaduktem
Divadelní náměstí. Vizualizace v článku: MHMP

Na rozsáhlou rekonstrukci Negrelliho viaduktu naváže proměna okolí druhého nejstaršího mostu v Praze včetně prostor pod ním. Vzniknout tam může nový kreativní prostor s kavárnami, knihovnou nebo letní divadelní scénou. Návrh, který dnes schválila Rada hl. m. Prahy, počítá i s novými parkovacími stáními.

Divadelní náměstí v noci
Divadelní náměstí v noci

„Pod Negrelliho viaduktem chystáme nové odpočinkové místo pro Pražany. Chceme připravit vyvážený mix nekomerčních a komerčních subjektů tak, aby si na sebe místo dokázalo samo vydělat a zůstalo různorodé. Pod viaduktem by mohla vzniknout pobočka knihovny, klub pro seniory, nové bistro nebo zajímavý start-up. O tři oblouky už projevilo zájem Hudební divadlo Karlín, které by v nich rádo vytvořilo svou letní scénu, i to bude jedna z možností,“ popsal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Jerusalemský ostrov
Jerusalemský ostrov

Z celkového počtu 74 oblouků studie počítá se 45 oblouky pro nové využití. Od padesátých let jsou prostory pod oblouky vnímané jako vedlejší a využívané jako odstavná parkoviště a sklady. Pokud vše půjde podle plánu, nového využití oblouků Negrelliho viaduktu se Pražané dočkají v létě 2022.

Negrelliho náměstí
Negrelliho náměstí

„Naší vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslové části Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby. Velký dík patří neúnavné práci kolegů architektů Yvette Vašourkové  a Igora Kovačeviče, kteří dlouho dobu pracovali na vizi využití prostoru pod viaduktem. Bez aktivního přístupu města a Správy železniční dopravní cesty bychom dnes nemohli ohlásit tuto skvělou zprávu,“ řekl Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Prvního pluku
Prvního pluku

Dosavadní rekonstrukce Správy železniční a dopravní cesty má vyloženě technický charakter a nepočítá s proměnou a využitím prostor v okolí mostu. Na tom teď začne pracovat Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) podle studie „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město“ od architektonicko-urbanistického studia MOBA. To bude zároveň na práci TSK dohlížet.