Rekonstrukce Nuselského mostu

Čistá mobilita Aktuálně
9. 8. 2016 Technická správa komunikací HMP
Nuselský most - rekonstrukce
Autorka fotografie: Sylva Švihelová

Už v roce 2010 bylo jasné, že Nuselský most musí projít velkou rekonstrukcí, důvodem byl jeho špatný technický stav. 

Zatékalo do konstrukce mostu skrze spáry mezi chodníkovými panely i v místě odvodňovacích žlabů, netěsnily mostní závěry a zatékalo také na čelo nosné konstrukce a na opěry a to mělo zásadní vliv na životnost mostu. Nuselský most oslavil v roce 2013 čtyřicáté výročí od uvedení do provozu a nutnou opravu dostal ke svým narozeninám. Podle plánu by měla rekonstrukce skončit až v průběhu roku 2017. 

Průběh rekonstrukce a její obsah

Diagnostickými průzkumy, provedenými do roku 2010, byla zjištěna celá řada závad. Zatékání do podhledu z chodníkové části, a to spárami mezi chodníkovými panely, v místě odvodňovacích žlabů, netěsnost mostních závěrů a zatékání na čelo nosné konstrukce a na opěry způsobující degradaci a porušení krycí vrstvy výztuže. Tyto poruchy mají velký vliv na životnost mostu, proto bylo v roce 2010 rozhodnuto provést kompletní sanaci nosné konstrukce a spodní stavby. Projektovou dokumentaci vypracovala v letech 2010 – 2012 firma Sudop Praha a.s. 

Ještě před zahájením sanace proběhla v roce 2011 kompletní výměna původních mostních závěrů za nové kobercového typu, čímž se odstranil nejpalčivější problém – zatékání na čela nosné konstrukce a na úložný práh opěry a do prostor kolejiště metra. Zároveň bylo opraveno odvodnění v tubusu.

V létě 2013 byla zahájena celková sanace mostu. Sanace je rozdělena do čtyř částí. První částí byla sanace mostovky, odstranění všech vrstev vozovky a vyrovnávacích vrstev až na povrch mostovky. Následně provedení nové vyrovnávací vrstvy mostky, provedení celoplošné izolace a nového vozovkového souvrství. V první etapě byla v letech 2013 a 2014 odbourána středová římse a provedena sanace mostovky v rozsahu levých a středních jízdních pruhů v obou směrech. Byla obnovena středová římsa, včetně záchytného systému, a osazeny nové stožáry osvětlení s moderními svítidly.

V březnu 2015 byly zahájeny práce na další fázi sanace, jde o sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, při kterých se odstraní degradovaný materiál a celý most dostane „nový nátěr“. Kompletně celý vnější povrch nosné konstrukce a kompletně celý povrch obou opěr, včetně vnitřních prostor, a celý povrch pilířů je v této fázi podrobně diagnostikován, jsou odebírány a vyhodnocovány vzorky betonu z hlediska obsahu agresivních látek, zejména iontů chloridů. Degradovaný beton je odbourán, odhalená výztuž je otryskána a natřena pasivačním nátěrem. Tato místa jsou následně odborně opravena dle technologického předpisu. 

Další fází, která byla zahájena v březnu 2015, je výměna chodníkových panelů, které budou opatřeny přímopochozí izolací. Dojde k odstranění prefabrikovaných svodidlových dílců a odbourání svodidlové zídky. Tím bude odstraněn problém zatékání do podhledu nosné konstrukce spárami mezi chodníkovými panely a ve spáře mezi panely a svodidlovou zídkou. Budou sanovány krakorce a položeny nové chodníkové panely. Na kraji chodníků budou osazeny žulové obruby a nová městská ocelová svodidla. Zároveň bude dokončena sanace mostovky v rozsahu pravých (pomalých) jízdních pruhů.

Aby mohla být provedena sanace kompletního povrchu nosné konstrukce, byly na most z jara 2015 navěšeny dvě mohutné posuvné sanační lávky, dlouhé přibližně 30 metrů. „Velká lávka“ ze které jsou sanovány oba boky a podhled nosné konstrukce, váží cca 65 tun, „malá lávka“ přibližně polovinu. „Velká lávka“ se skládá z třípatrové konstrukce ze systémového lešení PERI doplněná o prvky zavěšení a pojezdu na obou stranách mostu. Pro práce na podhledu tubusu je zespodu zavěšena posuvná lávka spojující obě boční konstrukce. Pilíře a opěry jsou sanovány ze systémového lešení. 

Více informací a fotografií naleznete na webových stránkách Technické správy komunikací ZDE

Co to znamená z hlediska pěší a cyklistické dopravy?

Po dobu rekonstrukce bude otevřena vždy minimálně jedna strana mostu pro průchod chodců a průjezd cyklistů, což byl požadavek MHMP i za cenu prodloužení doby oprav mostu.

Od 2. 8. 2016 až do dokončení stavby v příštím roce se jedná již o novou část ve směru do centra.

Tipy, kde neajít možné objízdné trasy naleznete v sekci MAPY 

Věděli jste že Nuselský most ...

  • byl dostavěn roku 1973
  • je dlouhý 485 m a široký 26,5 m
  • má železobetonovou rámovou konstrukci a čtyři pilíře
  • se nad údolím tyčí v průměrné výšce 42,5 m 

Uvnitř se nachází tubus metra, který má lichoběžníkový průřez a výšku téměř 6,5 m.

 

Fotogalerie