Revitalizace Malostranského náměstí jde do finále

Čistá mobilita Aktuálně
23. 3. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
vizualizace předpokládané podoby náměstí
V příspěvku jsou použity vizualizace budoucí podoby náměstí.

Pražští radní schválili rozpočet na rekonstrukci Malostranského náměstí ve výši 73,5 milionu korun bez DPH. Na projekt, který má stavební povolení od loňského roku, se nyní začne hledat dodavatel stavebních prací tak, aby se s proměnou mohlo začít ještě letos.

Uvedená částka pokryje stavební práce i náklady na záruky a pojištění. Na řadě je výběrové řízení na zhotovitele stavby, které vypíše investiční odbor Magistrátu hl. m. Prahy.

„Stavebnictví má tradičně v dobách krize velkou absorpční schopnost pracovní síly. Rozumnými a potřebnými investicemi do infrastruktury a kvalitního veřejného prostoru můžeme pomoci naší ekonomice. Rekonstrukce Malostranského náměstí může být prvním krokem,“ říká první náměstek primátora Petr Hlaváček.

vizualizace budoucí podoby náměstí

Současný stav Malostranského náměstí naprosto neodpovídá jeho významu. Prostor je nadměrně zatížen automobilovou dopravou, což brání volnému pohybu lidí. Hlavním cílem revitalizace je tedy celkové zklidnění dopravy a zkvalitnění prostoru. Náměstí by mělo být reprezentativním veřejným prostranstvím,které bude místem pro setkávání a pořádání kulturních i jiných akcí.

„Během revitalizace dojde i k celkové rekonstrukci parteru náměstí včetně nových přípojek inženýrských sítí, potřebných pro napojení nových vodních prvků. Například nová kašna bude posléze sloužit k ochlazování náměstí v letních měsících stejně jako nová městská zeleň,“doplňuje náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

vizualizace budoucí podoby náměstí

To potvrzuje i starosta městské části Praha 1 Petr Hejma: „Záměrem Prahy 1 je taková dolní část Malostranského náměstí, která našim občanům umožní posezení a setkávání v klidu a zeleni a v prostředí, které je příjemné. Vítáme proto projekt kolegů z hlavního města, který by nám v tomto směru mohl významně pomoci.“

Návrh na novou podobu Malostranského náměstí vzešel z architektonické soutěže, kterou pořádal Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) v roce 2014. Vítězem se stalo trio architektů Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský. U návrhu porota ocenila zejména to, jak respektuje historické prostředí a celý prostor sjednocuje, zároveň však citlivě reaguje na lokální problémy náměstí.

vizualizace budoucí podoby náměstí

„Jedna z prvních architektonických soutěží, kterou jsme připravili, míří do cílové rovinky. Vizualizace nové podoby už nejspíš Pražané znají, proto se těším, až změny uvidíme na vlastní oči. Současně i dále pracujeme na tom, aby se i další významná pražská náměstí brzy změnila k lepšímu,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.