Řídit město na základě dat: Schválen Akční plán Smart Prague 2030

Čistá mobilita Aktuálně
3. 12. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
fotomontáž Prahy a "datových bodů"
zdroj: smartprague.eu

Akční plán Smart Prague 2030, který přináší ucelený přehled plánovaných projektů v oblasti Smart City napříč městskými organizacemi a hlavním městem Prahou, schválila na pondělním jednání Rada hl. m. Prahy.

Akční plán Smart Prague 2030 přináší popis krátkodobých a střednědobých cílů pro jednotlivé oblasti Smart Cities – ať už se jedná o rozvoj elektromobility v Praze (například v případě plánu rozvoje dobíjecí infrastruktury nebo čtyřpólového nabíjení autobusů), energetické úspory v objektech hlavního města a městských částí nebo dopravní opatření.

„Koncepce Smart Prague 2030 je postavena na využívání nejmodernějších technologií k proměně metropole v příjemnější místo pro život. Projekty, které skutečně pomohou zkvalitnit život Pražanů, musejí vycházet z informací získaných prostřednictvím Datové platformy hlavního města Prahy Golemio. Díky Akčnímu plánu bude mít město zásobník projektů, u nichž navíc budeme moci hodnotit úspěšnost jejich realizace,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Právě projekty Datové platformy Golemio jsou v posledních letech opakovaně oceňovány na celostátní i mezinárodní úrovni. Stejně dobře si vede i Portál Pražana, který usnadňuje obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím. Jen pár týdnů po spuštění tohoto webového portálu projekt zvítězil v soutěži Egovernment The Best 2020 v konkurenci bezmála tří desítek projektů.

Akční plán Smart Prague umožní přesnější orientaci o rozvoji projektů v oblasti Smart City, a to skrze hodnotící indikátory pro jednotlivé oblasti Smart Prague. Jednotlivé projektové záměry jsou dále rozděleny do skupin dle svého zaměření. Obsahují i hrubý odhad nákladů a časový odhad realizace.

hlavní body "mobility budoucnosti" - obrázek a popis
„Mobilita budoucnosti" podle stránek smartprague.eu. Větší rozlišení viz příloha.

„Akční plán Smart Prague 2030 je živý dokument. Vzhledem k tomu, že velká část oblasti Smart Prague je provázaná s oblastí vývoje a inovací, nelze v současnosti stanovit konečný výčet projektů, které se mohou v oblasti Smart Prague do roku 2030 realizovat. Proto je zde předpoklad aktualizace přibližně jednou za kalendářní rok. V rámci této aktualizace bude revidován stav už zde uvedených projektů a idejí a zároveň budou doplňovány projekty nové,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti OICT, která Akční plán Smart Prague 2030 zpracovala.

OICT plní v celém procesu roli projektového manažera, koordinuje a vyhodnocuje naplňování koncepce Smart Prague a akčního plánu napříč hlavním městem při zapojení ostatních městských organizací. I o realizaci projektů Operátora ICT však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru pro IT a Smart City Zastupitelstva hl. m. Prahy.

„Vzhledem k faktu, že opatření Smart Prague mají mimo jiné za cíl čistou, ekologicky přívětivou a udržitelnou metropoli, byl Akční plán Smart Prague 2030 připravován taktéž v souladu s vyhlášením klimatického závazku, jehož cílem je snížit emise CO2 v hl. m. Praze oproti roku 2010 o minimálně 45 procent do roku 2030 a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050,“ doplnil místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.