Rohanský park, Rokytku a Troju spojí promenáda

Čistá mobilita Aktuálně
24. 3. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
vizualizace - letecký pohled na Povltavskou promenádu
vizualizace budoucí podoby Povltavské promenády

Pražští radní pověřili Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracováním studie na tzv. Povltavskou promenádu. Nyní je ulice Povltavská frekventovaná dopravní spojka, která vede z tunelu Blanka směrem do Libně. Ovšem až dojde k prodloužení Městského okruhu pomocí tunelů v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka, bude možné ji výrazně zklidnit.

Studie proto včas prověří možnosti vzniku budoucí promenády a zeleného propojení s okolními parky. 

„Povltavská promenáda je dlouhodobý projekt, který má za cíl zklidnit rušnou dopravní spojku a poskytnout lepší propojení parků a okolních míst pro chodce a cyklisty,” představuje projekt Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy. Takto velká změna může přijít, až bude dokončena výstavba tunelového propojení Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. Vzhledem k tomu, že se jedná o velký projekt, je vhodné s rámcovým plánem a přehledem začít již teď.

situační mapka
vymezení Povltavské promenády v urbanisticko-dopravní studii

„Povltavská do budoucna představuje zásadní propojení zeleně a rekreačních oblastí v Praze, což bude umožněno dostavbou Městského okruhu s tunelovou trasou. Je dobře, že si na plánech proměny rušné dopravní spojky v klidnou promenádu, začíná pracovat již nyní. Základem úspěchu je totiž včasná komunikace a projednání se všemi stranami,“ vysvětluje 1. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

IPR zpracuje studii, která pojmenuje hlavní přínosy promenády a navrhne jako konkrétní řešení akční plán. Studie bude sloužit politikům a odborné i širší veřejnosti. Povltavská promenáda by měla v budoucnu fungovat jako zelená páteř, která propojí tři významné rekreační oblasti:

  1. Budoucí Rohanský park (karlínský břeh Vltavy)
  2. Rekreační oblast Rokytky
  3. Trojskou kotlinu

(Více o budoucnosti Rohanského ostrova a Trojské kotliny najdete v článku Čistou stopou Prahou Plavba po pražských prioritách.)

Jedná se tedy o významný projekt, který přispěje k razantnímu zvýšení kvality života v metropoli a zhodnotí obrovské prostředky vložené do stavby Městského okruhu. Návrh studie by měl být představen v letošním srpnu veřejnosti. Předpokládá se, že finální verze studie by měla být hotová v lednu 2022.