Stop zbytečným jízdám popelářských vozů v centru

Čistá mobilita Aktuálně
6. 10. 2017 MHMP
popelářský vůz
Ilustrační foto

Zbytečná jízda více mnohatunových popelářských vozů denně do různých provozoven na stejné ulici a s tím spojený hluk, zácpy, zvýšené emise a ničení opravených komunikací na Praze 1 se brzy stanou minulostí.

Jak to funguje nyní

Od 1. srpna 2016 nemohou živnostníci a firmy využívat veřejných sběrných nádob. Pro odvoz běžného komunálního odpadu mají možnost si zvolit jakoukoli oprávněnou firmu, což generuje nekoordinovaný vjezd těžkých popelářských vozů denně do různých provozoven na téže ulici a výše uvedené problémy.

Unikátní nízkoemisní řešení

Jak informoval náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek, ulicemi historického centra Prahy budou jezdit menší, nízkoemisní, nízkouhlíkové bezhlučné vozy bez lisu. Svoz budou zajišťovat 7 dnů v týdnu 24 hodin denně. Odpad v pytlech či popelnicích před provozovnami tak bude odvážen již po umístění a nebude se zbytečně válet na ulicích. Pro objednání odvozu bude stačit jediné kliknutí v příslušné aplikaci, přičemž svozové vozy budou vybaveny „inteligentním“ naváděním umožňujícím změny trasy v reálném čase. Výsledkem bude optimalizace přepravy odpadu z Prahy 1 na skládku bez zatěžování okolních městských částí.

tabulka, co všechno je třeba vyřešit

Odkdy

Nejde o hudbu vzdálené budoucnosti, nové vozy se v ulicích Prahy objeví již v příštím roce. Harmonogram projektu má následující podobu:

  • říjen 2017 – začátek projektu
  • 1. čtvrtletí 2018 – výběr dvou dodavatelských konsorcií
  • 4. čtvrtletí 2018 – nasazení dvou pilotních řešení do provozu
  • 4. čtvrtletí 2018 až 1. čtvrtletí 2020 – testování řešení v praxi
  • 2.–3. čtvrtletí 2020 – zapracování připomínek z provozu
  • 4. čtvrtletí 2020 – pořízení upraveného řešení jako podklad pro masové nasazení

Financování

Celkové náklady projektu jsou plánované ve výši 49,9 milionů Kč, z nichž 90 procent bude uhrazeno z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, projekt Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1, a zbývajících 10 procent z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Použit bude unikátní koncept „inovačního partnerství“, který umožňuje financovat vývoj, nasazení a otestování více pilotních technologií souběžně (v tomto případě půjde o dvě různé technologie). Praha přitom nekupuje žádné sliby – efektivní využití finančních prostředků je zaručeno plošným nasazením ověřeného konceptu v reálných podmínkách.

Projekt je součástí dlouhodobé strategie rozvoje alternativní mobility v Praze.