„Třináctka“ rozjela plán mobility

Čistá mobilita Aktuálně
17. 3. 2021 Čistou stopou Prahou
foto jednoho z vysokých domů na Praze 13
foto a orientační plánek v textu: MČ Praha 13

„Máte každodenní problémy s parkováním? Trápí Vás rušná křižovatka v blízkosti Vašeho domova? Přejete si v naší městské části navýšit počty cyklostezek?“ To jsou otázky, jimiž Praha 13 na svých webových stránkách vybízí místní obyvatele k aktivní spolupráci při tvorbě projektu mobility této městské části. O co jde a jak jsou na Třináctce s projektem daleko?

VYTVOŘENÍ „VHODNÝCH PODMÍNEK“ 

Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13, jak zní plný název projektu, si klade za cíl „vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v Praze 13“ a tím „přispět ke zlepšení kvality života v městské části“. Důležité je, že mobilitu na svém území nevytrhává z celkového kontextu a naopak ji organicky včleňuje do Strategického plánu MČ i do Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. S ním má ostatně totožný časový horizont, a to rok 2030. 

VŠE PŘEHLEDNÉ A JEDNODUCHÉ

Oficiální stránky žádné městské části se samozřejmě neobejdou bez jisté míry úředního jazyka, ale obyvatelé Třináctky se komplikovanější srozumitelnosti obávat nemusí. Aktuálně v rámci projektu probíhá dotazníková kampaň pro zjištění, jaké vlastně občané ty uvedené „potřeby mobility“ mají, a vše je díky dobře formulovaným otázkám a nabídnutým odpovědím naprosto jasné. Dotazník je anonymní a otázky jsou nepovinné, jakoukoliv z nich je tedy možné přeskočit a pokračovat s vyplňováním dál. Na závěr lze doplnit vlastní připomínky či náměty a pak vše jediným kliknutím uložit ke zpracování.

Dotazník zjišťuje dopravní preference místních obyvatel (pěšky / na kole / MHD / automobil) a poté spokojenost či nespokojenost se stávajícími  podmínkami pro jednotlivé druhy dopravy. Přitom v rámci „nespokojenosti“ pomocí vhodně zvolených otázek MČ zjišťuje konkrétní příčiny zádrhelů.

orientační plánek Prahy 13

HOTOVO DO KONCE ROKU

Práce na Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 odstartovaly – s podporou dotačních fondů Evropské unie – prakticky přesně před rokem. Z kroků, které již byly učiněny, patří k nejdůležitějším výběr zhotovitele a vytvoření komunikačního plánu. V současnosti vedle dotazníkového šetření k jednotlivým dopravním modům probíhá zpracování analytické části projektu. S představením a projednáním návrhů a akčního plánu, na němž se bude podílet odborná i široká veřejnost, a zapracováním připomínek se počítá v říjnu a již v prosinci letošního roku by měl být plán definitivně hotov.

KLÍČOVÁ BUDE AŽ REALIZACE

To nejdůležitější teprve městskou část čeká – jak s odpověďmi a připomínkami občanů a firem naloží, jaká bude výsledná podoba plánu, a hlavně jak rychle a kvalitně budou přijatá opatření postupovat... Za dosud odvedenou práci a zvládnutou komunikaci s veřejností dáváme v Čistou stopou Prahou palec nahoru, k tomu ostatnímu palce držíme.