V Praze přibývá zeleně a vodních ploch

Čistá mobilita Aktuálně
19. 3. 2018 Čistou stopou Prahou
Nově zalesněná plocha
ZDROJ: Odbor ochrany prostředí MHMP

Hlavní město v roce 2017 vynaložilo v oblasti parků, vodního hospodářství, lesní a krajinné zeleně přes 150 milionů Kč a letos to bude přinejmenším stejná suma. Zajímá vás, o jaké konkrétní projekty pro zlepšení životního prostředí v Praze jde?

Lesy

Za poslední čtyři roky došlo ke zvětšení plochy veřejné zeleně na území Prahy o 141 hektarů, což pro představu znamená téměř polovinu plochy Kunratického lesa. I v roce 2018 budou aktivity hl. m. Prahy i v této oblasti velmi intenzivní: dokončen bude projekt Les V Panenkách a zahájena bude výsadba další nové plochy zeleně – Lesa Arborka v Satalicích, a to na téměř 20 hektarech stávajících polí.

Rybníky

V rámci dlouhodobého projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží se dočkáme zcela nového rybníka v dolní části Modřanské rokle, další pak vznikne u obory Hvězda. Pokračovat bude i obnova historického velkého Lítožnického rybníka, který vznikne spojením tří stávajících rybníků. Dojde k rozšíření břehové linie do prostoru dnešního pole.

„Tímto unikátním způsobem vznikne velká dvanáctihektarová vodní plocha s rozsáhlým litorálním pásmem a věřím, že se brzy stane vyhledávaným cílem nejen obyvatel přilehlých městských částí, ale všech Pražanů. Nezanedbatelná bude role této vodní plochy pro řadu živočichů, zejména mnoho druhů ptactva zde najde příhodná hnízdiště,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Čistota vody

V oblasti vodního hospodářství se aktivity hlavního města nesoustředí pouze na rozšiřování vodních ploch, ale i jejich čistotu, která je v Praze v průběhu každého léta sledována. Novinkou je využití nabídky na redukci sinic, řas a biofilmu, která je založena na principech vzájemného doplňování se kyslíku, bakterií a ultrazvuku. Účinky této technologie mohou být dle pronajímatele viditelné již během několika dní.

Sympatická je i velkost zařízení, které vypadá jako malý plovoucí vor. Technologické zázemí představuje pouze napájecí zdroj, přívodní kabely, ultrazvukový vysílač a samotný plovák. Možné rozšíření lze realizovat solárními panely umístěnými na přilehlém břehu nebo přímo na plováku. „Zajímá nás, jakou účinnost bude toto zařízení mít. Podle zjištěných výsledků se budeme moci přiklonit k možnému řešení v létě zakvetlých vodních ploch, které by jinak mohly sloužit lidem v době letních veder k rekreaci a odpočinku,“ řekla radní Jana Plamínková.

Parky

Praha nezapomíná ani na péči o celoměstské parky. V současné době se pilně pracuje v prostoru parku u Petřínské rozhledny, kde měly být práce ukončeny již v létě. Radost návštěvníkům s dětmi jistě udělá připravovaná stavba nového dětského hřiště a veřejných WC v oboře Hvězda. Kompletní dokončení by mělo proběhnout také v průběhu letošního roku.

Rozšiřování veřejné zeleně v hlavním městě má na starosti Odbor ochrany prostředí MHMP. Více informací a doprovodné fotografie najdete v prezentaci výsledků práce tohoto odboru v letech 2014–2017 (ZDE).