V Troji vznikne nová lávka. Nahradí zřícenou

Čistá mobilita Aktuálně
30. 1. 2018 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto stávajícího přívozu
Stávající přívoz nesmí plout při zvýšeném průtoky Vltavy, proto jej brzy vystřídá větší.

Městská rada rozhodla o dalších krocích k výstavbě nové lávky v Troji. Ta vznikne v místě zřícené lávky a investorem stavby bude odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. Z rozpočtu bude na stavbu lávky vyčleněno 60,5 milionu korun.

V následujících dnech trojskou lávku zatím nahradí velkokapacitní přívoz pro 200 cestujících. Ten bude moci oproti současnému přívozu plout i při výrazně větším průtoku řeky.

„Chceme, aby lávka byla hotová co nejdříve a zároveň aby dostupnost Císařského ostrova byla co možná největší,"  řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Obnovená Trojská lávka zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a městské části Praha-Troja a bude situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce budou moci přejet i vozidla Integrovaného záchranného systému o celkové hmotnosti 3,5 tuny.

„Jsem rád, že se na všech úrovních koná s maximální rychlostí a nikdo proces výstavby nové lávky nezdržuje. Klíčové nyní je, aby mohli Pražané lávku využívat co možná nejdříve," uvedl náměstek Petr Dolínek.

V následujících krocích vypíše magistrát výběrové řízení na zajištění projektové a inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a následný výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňový projekt na podkladech zpracované studie, což znamená, že nebude vypsána architektonická soutěž na návrh lávky. Obnovená lávka bude oproti studii umístěna ve stopě původní lávky a bude mít světlou šířku 3,5 metru. Její předpokládaná životnost bude navržena na 30 let a dřevěná mostovka bude obnovována dle potřeby.

harmonogram přípravy obnovy lávky

 

 

 

 

 

„Novela stavebního zákona nám umožňuje o stavební povolení a územní rozhodnutí žádat ve sloučeném řízení a celý proces, doufejme, nezabere více jak tři měsíce,"  vysvětlila primátorka Krnáčová.

Obnova lávky vychází i z jednání pracovní skupiny. Její členové se shodli na přípravě dvou projektů lávek v Troji. První konstrukce nahradí spadlou lávku ve stejném místě, kde stála původní. Druhá pak bude propojovat zadní část zoologické zahrady a Císařský ostrov tam, kde se nachází nová Ústřední čistírna odpadních vod. Na druhou lávku nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje podklady pro veřejnou architektonickou soutěž.