Více bezpečí a lepší propustnost pro chodce a cyklisty v okolí Vltavské

Čistá mobilita Aktuálně
5. 10. 2018 MHMP, Čistou stopou Prahou
nový cyklopruh v okolí Vltavské
Foto: MHMP

Pražský magistrát ve spolupráci s městskou částí Praha 7 a Technickou správou komunikací doplnil chybějící bezbariérové vazby pro chodce a zvýšil bezpečnost provozu pomocí dopravního značení v oblasti křižovatky Vltavská.

Vzniklo zde také nové bezbariérové pěší napojení mezi Bubenskou ulicí a Hlávkovým mostem se třemi novými přechody, bezpečnějšími křižovatkami, cyklopruhy a desítkami nových parkovacích stání. Jedná se o testovací úpravy, které budou po vyhodnocení výhledově nahrazeny stavebním řešením v návaznosti na rekonstrukci Hlávkova mostu.

V rámci těchto úprav vznikly tři nové sdružené přechody pro chodce a přejezd pro cyklisty, které vedou přes křižovatku u Hlávkova mostu. Bezbariérové propojení budovy Elektrických podniků a Hlávkova mostu bylo z původních 620 metrů zkráceno na 90 metrů. Pěší se tak nově mohou vyhnout schodům a podchodům, čímž ušetří 3 až 8 minut chůze.

Další novinkou jsou cyklopruhy, které vytvořily ve vozovce bezpečné a přímé propojení dřívějších úprav v ulicích Bubenská, nábřeží Kpt. Jaroše, Dukelských hrdinů a Argentinská, a zároveň umožňují průjezd vozidel IZS i v případě kolon. Současně byla vytvořena ucelená síť chráněných chodníkových stezek s návazností na páteřní pravobřežní cyklotrasu podél Vltavy.

Nově vznikly i desítky parkovacích míst a parkovací pás v podjezdu pod magistrálou. V oblouku rampy pod budovou Galilea je navíc umožněno parkování zdarma až pro třicet vozidel. Dále byl prodloužen pás parkování v režimu zóny placeného stání na nábřeží Kpt. Jaroše a doplněno rychlootáčkové zastavení pro přibližně deset zásobovacích vozidel v Bubenské ulici.

„Úprava pruhů a cyklopruhů v okolí Vltavské výrazně zvyšují bezpečnost a plynulost provozu v daném místě. Díky nově vymezenému prostoru pro pěší se znatelně zlepší spojení od Strossmayerova náměstí směrem k rekreačnímu území na ostrově Štvanice. Důležitým aspektem jsou i nová parkovací stání, která ocení nejen rezidenti,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky a radní pro dopravu, sport a volný čas.